Kustannussäästölaskuri

Image alt text

Laske nyt

Näe kuinka paljon yrityksesi voisi säästää kalustonhallinnassa

km
l

Se on veloituksetonta, turvallista ja luottamuksellista!

Paljonko sinä säästät?

Antamiesi tietojen perusteella, tieteellisten artikkelien ja tapaustutkimusten pohjalta luotu säästölaskimemme arvioi sinun säästävän:

Arvioidut säästöt ensimmäisenä kuukautena

0

per ajoneuvo

Näytä tulokseni

Koko nimi
Yrityksen nimi on väärin kirjoitettu
Väärä puhelinnumero
Väärä sähköpostiosoite

Yksityiskohtainen säästöraportti

Käyttämällä Maponia arvioimme sinun tavoittavan seuraavat säästöt seuraavilla tavoilla

Polttoainesäästöt
Alkaen 10% jopa 22 % lasku polttoaineenkulutuksessa polttoaineen seurannan myötä.

Yritykset pysyvät kartalla polttoaineen kulutuksesta ja motivoivat siihen myös kuljettajiaan. Kuljettajia voi esimerkiksi palkita taloudellisesta ja säästeliäästä ajotavasta. Kustannustehokkaampi ajotapa voi johtaa jopa 22 % pienempään polttoaineenkulutukseen.

Perustuu Kuljetustieteiden tutkimuslaitos

kuukaudessa per ajoneuvo
4% - 7% pienempi polttoaineen kulutus reaaliaikaisen nopeusseurannan myötä.

Paremmat reitit, parempi suunnittelu - näe kuljettajiesi reaaliaikaiset sijainnit kartalla, pysähdysten kestot ja nopeudet. Nopeusseuranta on erityisen tärkeää - jos kuljettaja ylittää asetetun rajan, hän saa varoituksen. Näin polttoaineen kulutus pienenee ja tieturvallisuus paranee. Tilastollisesti polttoainetta säästyy 4:stä 7:än prosenttia ja tuottavuus lisääntyy 7 %.

Perustuu CE Delft tutkimus

kuukaudessa per ajoneuvo
Ajotapa ja taloudellinen ajo.

Ajaapa kuljettajasi ylinopeutta, kurvailee tai jarruttaa liian voimakkaasti - sinä huomaat kaiken. Miltä kuljettajiesi ajo näyttää paperilla, onko se taloudellista vai äkkipikaista. Ajotapaa parantamalla voi säästää polttoainekustannuksissa jopa 10% – 20 %.

Perustuu CE Delft tutkimus

kuukaudessa per ajoneuvo
Kasvaneen tuottavuuden tuomat säästöt
Reaaliaikaisen GPS- paikannus ja ajankohtaiset tiedot ajoneuvoista ja kuljettajista tuovat 3%-7%:n kasvun tuottavuudessa.

Paremmat reitit, parempi suunnittelu - näe kuljettajiesi reaaliaikaiset sijainnit kartalla, sekä reitti- ja pysähdyshistorian. Lisätiedot kuljettajista,sekä heidän ajo- ja lepojaksoista avustavat suunnittelussa ja kasvattavat tuottavuutta jopa seitsemällä prosentilla. Enemmän suoritettuja töitä samalla panostuksella tarkoittaa pienempiä kustannuksia liiketoiminnalle.

Perustuu Ce Delft tutkimus

kuukaudessa per ajoneuvo
Säästä jopa kolme tuntia työntekijää kohden kuukaudessa lukemalla ajopiirturi etänä.

Ajopiirturin tiedot voidaan ladata etänä ja lähettää järjestelmään ja johtajille analyysia varten. Kuljettajasi säästävät aikaa 1-3 tuntia kuukaudessa. Yhdessä analyysien ja ennusteiden kanssa suunnittelun tehokkuus paranee.

Perustuu Ajopiirturit & kuljettajat; tuntitutkimus

Kuljettajan etälatauksella säästämät tunnit vuodessa

kuukaudessa per ajoneuvo
Pienemmät CO2- päästöt
Pienemmät CO2- päästöt taloudellisella ajotavalla.

Tehokkaampi ja vihreämpi ajotapa vähentää CO2- päästöjen määrää. Greenpeacen mukaan päästövähennykset ovat lyhyellä tähtäimellä jopa 20 % ja pitkällä tähtäimellä 5-7 %.

Perustuu CE Delft tutkimus

CO tonnia kuukaudessa per ajoneuvo

Olemme täällä sinua varten!

010 581 7770
suomi@mapon.com