Работењето во областа на транспортната индустрија во денешно време не е воопшто лесно. Особено на возачите кои возат низ Европа, иако многумина мислат дека нивната работа е само притискање на педалата за гас и возење. Нивните обврски се движат од грижа и одржување на возилото во добра работна состојба, контралата на документите за товарот, познавање на законските норми кои се разликуваат од држава во држава итн. Дополнително,  сериозен проблем за возачите е и различниот начин на плаќање на патарините кои се регулирани различно во секоја држава и ствараат дополнителни потешкотии како за возачите така и за компаниите, бидејќи доколку возачот погреши и биде кзанет за неправилното плаќање патарини ќе имплицира казни и дополнителни трошоци и за компанијата за која тој работи.

Затоа, во овој текст ќе дадеме осврт на тоа како функционираат различните начини наплаќања во различни земји низ Европа, ќе ги опфатиме само најпроблематичните бидејќи дискутирањето за сите методи само во Европа ќе бара цела енциклопедија, и како Мапон  решението за ГПС следење и управување со возен парк може да ви помогне да заштедите на трошоци за казни.

Што се се наплаќа низ Европа во име на патарина?

Видовите и методите на цените на патот варираат од земја до земја, но можат да бидат поделени во неколку различни категории, од кои главни се:

Патарини: Патарините се најчеста, позната и најстара форма на трошоци за плаќање за користење  патишта. Тие се карактеризираат како единечни објекти со една или повеќе точки за наплата. Најчесто тие се автопати или автопатски делници но исто така  тие можат да бидат ма  мостови или тунели. Во сите случаи, изборот за корисниците е помеѓу изборот на тој пат каде што ќебидат изложени на дополнителни трошоци или возење по  алтернативен пат.

-Наплата за користење на патишта во урбани зони: Се почесто, во големите метропочи се дефинираат зони каде што движењето во тие зони нема алтернатива освен да се плати за коирстењто на патиштата во одреден период. Најпознати примери за ваквиот тип на наплати во преиод на метеж се: Лондон, Стокхолм и Сингапур (иако постојат клучни разлики меѓу сите три), но исто така и обиколницата во Осло. Во повеќето случаи, овој тип на цените на патот се воведуваат превентивно за да се намали застојот и метежот, ичи пак, како во случајот Осло, на пример, цените на патот беа воведени за да се зголемат приходите за да се финансираат подобрувањата на патот и другата транспортна инфраструктура.

-Мрежни плаќања за патишта: Овој метод преставува унифицирано плаѓање на возила кои се движат низ широка мрежа која оди надвор од градот. Таквите цени може да бидат само за тешки возила (на пример, Швајцарија LSVA, германски LKW-Maut), или сите возила (на пример, електронски вињети во Унгарија). Тоа може да биде само на автопатите (на пример, австриските ASFINAG патарини) или на сите патишта (на пример, Нов Зеланд за корисници на патни трошоци). Општо земено, приходите од овие плаќања  се однесуваат на враќање на трошоците за инфраструктурата, но, исто така, може да бидат и за управување со надворешни влијанија како што се метежот и загадувањето.

Зошто има патарини?

Како што може да се види, иако може да постојат различни начини за спроведување на патарините, главните три причини за нив се: да се надоместат трошоците за изградба и одржување на патиштата, да се минимизира сообраќајниот метеж во некои области и да се намали загадувањето, особено во урбаните области .

Кога станува збор за начинот на плаќање за користење на патарина, методите се разликуваат и постојат три главни. Отворен (со магистрални бариери за патарина); затворени (со патарини за влез / излез) и отворен пат (без патарини, само електронски патарини за собирање на патарини на влезовите и излезот, или на стратешки локации на главната линија на патот).

 

мапон гпс

Речиси сите земји во Европа имаат некаков систем за собирање патарини, а се повеќе и повеќе станува електронски. На пример, во јануари 2001 година, Швајцарија воведе систем за наплата за големи возила над 3,5 тони, и

Австрија воведе електронски систем за наплата на патарина за камиони над 3.5 тони во јануари 2004 година.

Германија го следеше примерот со систем за патарини за камиони над 12 тони на 1 јануари 2005 година. Германскиот систем за наплата на Toll Collect е базиран на технологија која користи сателити; операторите на камиони можат да изберат или да инсталираат единечни единици за автоматско следење на движењата или однапред да ја резервираат својата маршрута користејќи интернет или компјутеризирани терминали за резервација.

Цените, се разбира, варираат од земја до земја и од пат до пат. На пример, Тунелот du Fréjus кој ја поврзува Франција со Италија чини 43,50 евра за користење, додека мостот Понт де Траннкавил во близина на Ле Авр само € 2,60. Во Германија, само возачите кои управуваат со возила над 7,5 тони се должни да плаќаат патарини, а на пример, цената на Herrentunnel (под реката Траве) варира од 1,70 € до 8,10 €, во зависност од висината на возилото, тежината и број на оски.

Извор: https://www.hu-go.hu/articles/article/maps

Унгарија го инсталираше системот за е-патарина за камионите над  3.5 тони на 1 јули 2013 година. Унгарија е доста специфичен пример. Има широка мрежа на патишта што се наплаќаат. Системот HU-GO се базира на само-декларација што може да се направи со купување на билет за пат кој претпоставува претходно дефинирана маршрута или со користење на вградена единица (OBU). Понатаму, моменталната декларација за патарина е исто така можна со GPS единици за следење и преку телематички платформи како Mapon.

Во моментов, Mapon е меѓусебно поврзан со HU-GO преку Mapon Expert и Mapon MINI II уредите исто како и OBU единиците за HU-GO, така што наплатата е автоматска, според извозена маршрута. Значи, возачите треба само да платат за извозената маршрута и да ги користат историските податоци зачувани во системот како доказ. Ова може да им помогне на вашите возачи да избегнат можна казна од 500 евра (за возач) за доколку го згрешат плата и користата пат кој подлеќи на плаќање а не платиле. Прочитајте повеќе за HU-GO системот за наплата на патарини во Унгарија тука.

За да го интегрирате системот Mapon со HU-GO, прво мора да се регистрирате за сметка во HU-GO системот на http://www.hu-go.hu. Откако ќе ја завршите регистрацијата на сметката на HUGO, ќе треба да го поставите секое возило што ќе го користите со автоматски исплати за патарина на HUGO. Отидете до “Возила прикачени на сите сметки” и додајте ги сите ваши возила во списокот. Во полето за категорија внесете го бројот на оските на возилото J2 – две оски, J3 – три оски итн.

За полето “Поставување на возило” употребете го полето  “со употреба на оператор за наплата на патарини”. Исто така, ќе морате да додадете OBU ID и OBU PIN за секое од возилата откако ќе ги добиете од Mapon системот. Податоците за HU-GO OBU ID и OBU PIN можат да се добијат во делот за поставувања на сметката на Mapon.

Постојат две главни придобивки од оваа интеграција:

Заштеда на време – возачите не губат време за запирање на бензинските пумпи да се пријават самостојно со купување електронски вињети. Понатаму, ако возачот сака да помине поинаков пат што е побрз или поради работа на патот, тој може да го стори тоа, без да се грижи дека купил билет само за однапред дефинирана рута. Системот Мапон го заменува патот во реално време, според направената рута.

 

Избегнување на човечки грешки – со помош на нашиот систем за следење, корисниците можат да избегнат преплатување за припејд билет со возење на подолг пат од оној за кој го платија или обратно. Понатаму, корисниците можат да го користат системот како доказ дека морале да направат поинаква рута поради поправки на патот, на пример, или дека патот бил платен, и покрај тоа што не купувале билет за патарина.

 

И HU-GO е само почеток! Со повеќе земји во Европа кои адаптираат и развиваат слични системи за наплата, Mapon планира да се прилагоди заедно со нив.

 

Побарајте по детални информации за можноста за автоматска наплата на патарини тука