Решение за анализа на податоци од Дигитален тахограф

Тахограмот е комплетно решение за управување со дигиталните тахографи и користење на податоците од дигитални тахографи за други деловни процеси во вашата компанија.

Решение за анализа на податоци од Дигитален тахограф

Автоматска обработка на податоци и анализа

Тахограмот автоматски ги обработува и анализира тахографските податоци. Може да се користи и за примање на аларми и известувања за прекршувања на правилата од страна на возачот, како и различни потсетници за датумите на симнување на податоците од тахографот и негова калибрација.

Тахограмот е за возачи ...

Тахограмот е за возачи ...

Тахограмот е за возачи ...

Прочитајте ја вашата картичка со апликацијата Tachogram. Тоа ќе ви помогне да ги следите вашите прекршоци, периоди на преземање и преостанати периоди на возење и одмор.

Дознајте повеќе за тахограм за возачите
... и за компании!

... и за компании!

... и за компании!

Тахограмот е погоден за сите големини на компании - од мали претпријатija до големи компании.

Дознајте повеќе за тахограмот за компании
Главни карактеристики на тахограм апликацијата

Главни карактеристики на тахограм апликацијата

Бидете сигурни дека вашите вработени не ги прекршуваат прописите на ЕЗ и се безбедни

Главни карактеристики на тахограм апликацијата
Усогласеност со дигиталниот тахограф

Усогласеност со дигиталниот тахограф


Преостанато работно време

Преостанато работно време


Рејтинг на ризик

Рејтинг на ризик


Трендови на прекршување

Трендови на прекршување


Автоматска пресметка на платен список

Автоматска пресметка на платен список


Пристап до податоци преку API

Пристап до податоци преку API


Архива

Архива

Мобилна апликација за возачи

Мобилна апликација за возачи

Мобилна апликација за возачи

Иновативно решение за преземање од дигитален тахограф, кој исто така му помага на возачот да го следи преостанатото време на возење и периодите на одмор. Апликацијата е достапна на Google Play.

Дознајте повеќе за апликацијата Тахограм за возачи