ГПС Следење и податоци во живо

GPS следењето во реално време и следењето на податоците за возилото во голема мера може да ја подобрат вашата деловна ефикасност. Денес, софтверот за ГПС следење и управување на флота стана важен дел од секој бизнис со сопствена флота.

Ги следи GPS-локациите во реално време

Ги следи GPS-локациите во реално време

Ги следи GPS-локациите во реално време

Погледнете ја локацијата во реално време на вашите возила и донесувајте правилни одлуки со помош на точни податоци во реално време. Подобрете ја ефикасноста на вашите деловни операции.

Видете ја моменталната брзина и рута на двжење на вашето возило

Видете ја моменталната брзина и рута на двжење на вашето возило

Видете ја моменталната брзина и рута на двжење на вашето возило

Изберете ја лесно рутата на вашите возачи, набљудувајте ја брзината на нивното возење обезбедете сигурно возење и имајте увид дали текот на работата оди според планот.

Имајте увид во податоците за вшите возачи во секое време

Имајте увид во податоците за вшите возачи во секое време

Имајте увид во податоците за вшите возачи во секое време

Имањето точна информација за моменталното возење на возачите, одалеченоста, период и време на одмор како и другите информации од тахографите ќе ви помогнат да ги направите вистинските олдуки. Податоците за возачот значително ќе ви олесни во процесот на планирање и доделување на задачи.

Увид во нивото на гориво

Увид во нивото на гориво

Увид во нивото на гориво

Следењето на нивото на гориво ќе ви помогне во планирањето каде и кога да се направи дополнување што е уште една можност да го подобрите управувањето со флотата и намалите трошоците. Анализата на податоци во реално време, потрошувачката на гориво и можностада се споредат возилата меѓусебно врз основа на податоците со кои располагате во живо, исто така, ќе ви помогнат за планирање на рути и задачи.

Дознајте повеќе за целосното решение за контрола на горивото
Која е температурата?

Која е температурата?

Која е температурата?

Следете ја температурата на вашиот ладилник и греење, нивото на батеријата и другите важни информации за да бидете сигурни дека можете да ги идентификувате грешките или грешките што може да се случат на патот и да ги решите навреме за да ја зачувате вашата компанија од потенцијална загуба за вашиот бизнис. Mapon нуди совршено решение за следење и пренос на податоци Carrier и Thermo King и прикажување во нашиот систем.

Дознајте повеќе за целосното следење на температурата
Рагирајте навремено и имајте контрола

Рагирајте навремено и имајте контрола

Рагирајте навремено и имајте контрола

Од време на време се случуваат неочекувани ситуации, во тој случај важно е да реагирате брзо и да го прилагодите планот. Мапата во живо и GPS следењето ќе бидат исклучително корисни при наоѓање на најблиското возило што ќе му помогне на другиот возач во близина или ќе му помагане давајќи во насоки ако некој возач е надвор од патот.

Дали уредот работи правилно?

Дали уредот работи правилно?

Дали уредот работи правилно?

GPS следењето и примањето на податоци во живо не би било можно без телематички уреди, затоа ние сме сигурни дека можете да го следите статусот на инсталираните уреди и да дејствувате брзо во случај нешто да тргне наопаку и уредот да престане да пренесува податоци или да изгуби сигнал.