Управување со задачи со Mapon GO

Апликацијата Mapon GO ви овозможува да управувате и да имате контрола и комуникација со вашите теренски работници. Управувајте со вашите задачи со леснотија, веднаш испраќајте и распоредувајте работни места за вашите работници на терен и следете ги ажурирањата на статусот.

Задачи

Задачи

Од перспектива на менаџерите

Задачи
Креирајте нови задачи за вашите теренски работници и двигатели брзо

Креирајте нови задачи за вашите теренски работници и двигатели брзо


 • Ажурирајте го планот за работа на возачите и маршрутата додека се во движење за да ги избегнете непотребните дополнителни патувања

• Ажурирајте го планот за работа на возачите и маршрутата додека се во движење за да ги избегнете непотребните дополнителни патувања

 
 • Статусот на задачи се ажурираат во реално време, а возачите / теренските работници можат да испраќаат дополнителни информации по барања до менаџерите.

• Статусот на задачи се ажурираат во реално време, а возачите / теренските работници можат да испраќаат дополнителни информации по барања до менаџерите.

Од перспектива на возачите

Возачите добиваат јасни и детални информации за нивните задачи - нема потреба од долги дискусии.

Возачите добиваат јасни и детални информации за нивните задачи - нема потреба од долги дискусии.


Теренските работници можат да се фокусираат на нивните задачи, оставајќи го планирањето и организацијата за менаџерите.

Теренските работници можат да се фокусираат на нивните задачи, оставајќи го планирањето и организацијата за менаџерите.

 

Возачите можат да ја изберат нивната омилена навигациска апликација за навигација по пат.

Возачите можат да ја изберат нивната омилена навигациска апликација за навигација по пат.

Идентификација на возачи и логови за возење

Идентификација на возачи и логови за возење

Идентификација на возачи и логови за возење
Практично решение за идентификација на возачот.

Практично решение за идентификација на возачот.

Возачите можат брзо да  означат дали возилото се користи за деловни и приватни цели.

Возачите можат брзо да означат дали возилото се користи за деловни и приватни цели.

Направете анализа на перформансите на возачот и анализа на маршрутата и оптимизирајте ги трошоците за работа со детални извештаи.

Направете анализа на перформансите на возачот и анализа на маршрутата и оптимизирајте ги трошоците за работа со детални извештаи.

Користете прецизни извештаи за пресметка на плата.

Користете прецизни извештаи за пресметка на плата.

Идентификувајте го возачот и автомобилот кој тој го користел во одреден временски интервал за да го пронајдете одговорното лице.

Идентификувајте го возачот и автомобилот кој тој го користел во одреден временски интервал за да го пронајдете одговорното лице.

Комуникација

Комуникација

Комуникација
Комуникација со вработените, каде и да сте.

Комуникација со вработените, каде и да сте.

 Добивајте фактури и други документи од возачот додека е на пат - не мора да чекате да се врати.

Добивајте фактури и други документи од возачот додека е на пат - не мора да чекате да се врати.

 Возачите можат да споделуваат слики со оштетени производи и други корисни информации, за да им овозможат на менаџерите навремено започнување на активности за решавање на проблемот.

Возачите можат да споделуваат слики со оштетени производи и други корисни информации, за да им овозможат на менаџерите навремено започнување на активности за решавање на проблемот.

 Единствена архива на сите групи за размена на пораки и разговори за задачи за едноставен пренос на информации.

Единствена архива на сите групи за размена на пораки и разговори за задачи за едноставен пренос на информации.

Бекап на сервер.

Бекап на сервер.

Апликацијата  Mapon Go е оптимизиран за ниска употреба на податоци.

Апликацијата Mapon Go е оптимизиран за ниска употреба на податоци.