När EU:s myndigheter ställer krav på klimatmålen blir det allt viktigare att alla bidrar till att uppfylla dem. Vissa har redan tagit sina första steg mot hållbarhet, medan andra fortfarande försöker ta reda på hur de ska göra det. Transportsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest skadliga utsläpp, men vid en överblick kan det vara svårt att se hur vi skulle kunna göra bättre ifrån oss. Överväg därför att installera telematiklösningar i din fordonsflotta – och spara på bränslekostnaderna! Den här artikeln handlar om hur telematiklösningar kan hjälpa dig att minska bränslekostnaderna och göra din verksamhet lite grönare och effektivare.

Bli effektivare på vägen

Bränsleförbrukning och utsläpp uppstår ofta i situationer där vi tar välkända vägar för att det känns lättare än att lägga tid på att leta efter nya och effektivare vägar. Varje dag görs onödiga resor, vilket leder till onödiga kostnader och utsläpp.

Lösningar för ruttplanering erbjuder ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen och skadliga utsläpp genom att använda de mest effektiva rutterna för att utföra dagliga uppgifter. Med ruttplanering kan du potentiellt minska logistikkostnaderna, optimera din fordonsflottas restider och förbättra kvaliteten på kundservicen genom punktliga och förutsägbara leveranser.

Med vår lösning kan du planera rutter till flera leveranspunkter och välja de mest effektiva. Ruttoptimeringen tar hänsyn till fordonets storlek och lastkapacitet, lastens vikt och de individuella inställningar som valts. Med de individuella inställningarna kan du beräkna rutter och vid behov undvika till exempel vägtullar, motorvägar eller grusvägar.

Hur du maximerar användningen av din bilpark

När efterfrågan ökar kanske du tror att dina nuvarande fordon inte räcker till för att täcka den ökade arbetsbelastningen. Om du skulle köpa fler fordon kan det leda till onödig stillestånd eller till ytterligare kostnader och skadliga utsläpp om det inte finns någon verklig motivering för den utökade fordonsflottan. Visste du att Mapon kan hjälpa dig att ta reda på om du använder din fordonsflotta till sin fulla potential? Med våra lösningar för effektivitet i flottan kan du mäta och exakt fastställa hur effektiv din flotta är!

Flottans användning ger den nödvändiga insikten om arbetsbelastningen för enskilda fordon eller grupper av fordon, mätt enligt följande kriterier:

  • Flottans effekti;
  • Körtid;
  • Tomgångstid;
  • Tändningsströmmen är av;
  • Tändningsströmmen är på.

Du kan visa ovanstående mätvärden per dag, vecka eller månad. De sammanfattade uppgifterna kan användas för att bedöma om arbetsbelastningen kan fördelas mer effektivt mellan de fordon som redan finns i din flotta. Du kan också fatta faktabaserade beslut om huruvida din fordonsflotta behöver fler fordon eller om ditt företag kanske till och med kan arbeta effektivare med färre fordon.

Genom att ta det ett steg längre och använda ruttplanering och optimering tillsammans med lösningar för att effektivisera din fordonsflotta kan du se hur de rutter som Mapon– systemet föreslår kommer att påverka din fordonsflottas effektivitet.

Ditt företags drivande kultur

En av de viktigaste faktorerna som påverkar kostnader och koldioxidutsläpp och som ofta förbises är hur du kör varje dag. Överdriven tomgångskörning, hårda inbromsningar, acceleration och kurvtagning påverkar direkt bränsleförbrukningen. Analys av förarnas körbeteende ger en bedömning av varje förares prestationer, vilket gör att du kan förbättra körkulturen i din flotta samtidigt som du gör den mer effektiv.

Alternativa bränslen och elfordon

För vissa är den mest uppenbara lösningen helt enkelt att överge fossila bränslen för mer hållbara alternativ. Detta inkluderar alternativa gas-, hybrid- och elfordon. Vi håller med om att de innebär ett stort steg framåt i fråga om hållbarhet, men det är inte alltid lätt att göra dessa inköp eftersom de kräver stora investeringar. Den goda nyheten är dock att oavsett vad du väljer kan telematiklösningar hjälpa dig att nå dina mål!

Först och främst är bränslehantering smart och miljövänlig. Den här lösningen hjälper dig att spåra hur mycket bränsle din flotta förbrukar dagligen och redovisa bränsleförbrukningen korrekt, både i realtid och i rapporter. Rapporterna visar koldioxidutsläppen för varje fordon. Om du har bytt till en elbil har du också redan gjort mycket för miljön. Nu och i framtiden arbetar vårt team också aktivt med lösningar som kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt elfordon.

Utnyttja möjligheten att gå över till ett papperslöst arbetsflöde!

Att bli grön för ditt transportföretag handlar främst om att minska bränsleutsläpp och bränsleförbrukning och att övervaka dina körvanor, men du kan göra ännu mer för miljön! Om dussintals eller hundratals pappersblanketter cirkulerar runt på kontoret varje vecka vet du mycket väl att det inte är det mest förnuftiga sättet. Kan det vara dags att övergå till digitala blanketter och andra digitala lösningar? Det är ett utmärkt sätt att förbättra effektiviteten och hushållningen.

Nu har du möjlighet att digitalisera alla pappersblanketter som dina anställda fyller i dagligen. Digitala formulär innebär mindre papper och mindre utsläpp. Men framför allt innebär det snabbare kassaflöde, snabbare tillgång till information för fakturering och tidsbesparingar. Lösningen är integrerad med vår mobilapp Mapon GO 2022, så att dina anställda kan fylla i och underteckna vilket formulär som helst när som helst. Mindre papper, mindre krångel och mindre onödigt avfall!

Kontakta vårt team om vill veta mer om våra lösningar och hur de kan bidra till att göra din fordonsflotta mer miljövänlig och effektiv!