Uppgiftshantering med Mapon GO

Mapon GO-appen låter dig hantera och hålla kontroll på dina fältarbetare. Hantera dina uppgifter enkelt, dela ut och schemalägg jobb direkt för dina fältarbetare och följ statusuppdateringar.

Uppgifter

Uppgifter

Chefens perspektiv

Uppgifter
Skapa snabbt nya uppgifter för dina fältarbetare och förare.

Skapa snabbt nya uppgifter för dina fältarbetare och förare.

 Uppdatera förarnas arbetsplan och rutt medan de är på jobbet för att undvika onödiga ytterligare resor.

Uppdatera förarnas arbetsplan och rutt medan de är på jobbet för att undvika onödiga ytterligare resor.

 Uppgiftsstatus uppdateras i realtid och förare/fältarbetare kan skicka ytterligare informationsförfrågningar till chefer.

Uppgiftsstatus uppdateras i realtid och förare/fältarbetare kan skicka ytterligare informationsförfrågningar till chefer.

Förarens perspektiv

Förarna får tydlig och detaljerad information om sina uppgifter – det finns inget behov av långa diskussioner.

Förarna får tydlig och detaljerad information om sina uppgifter – det finns inget behov av långa diskussioner.

 Fältarbetarna kan fokusera på sina uppgifter, och kan lämna planeringen och organiseringen till cheferna.

Fältarbetarna kan fokusera på sina uppgifter, och kan lämna planeringen och organiseringen till cheferna.

 Förarna kan välja sin favoritnavigationsapp för att använda vid ruttnavigering.

Förarna kan välja sin favoritnavigationsapp för att använda vid ruttnavigering.

Föraridentifiering och körloggar

Föraridentifiering och körloggar

Föraridentifiering och körloggar
Smidig lösning för föraridentifiering.

Smidig lösning för föraridentifiering.

Förare kan snabbt dela upp arbetsrelaterade och privata rutter i appen.

Förare kan snabbt dela upp arbetsrelaterade och privata rutter i appen.

Underlätta förarprestationen och ruttanalysen, och optimera dina driftskostnader med utförliga rapporter.

Underlätta förarprestationen och ruttanalysen, och optimera dina driftskostnader med utförliga rapporter.

Använd exakta rapporter för löneberäkningar.

Använd exakta rapporter för löneberäkningar.

Identifiera förare och fordonet vid ett specifikt tidsintervall för att hitta ansvarig person.

Identifiera förare och fordonet vid ett specifikt tidsintervall för att hitta ansvarig person.

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Nå dina fältarbetare, oavsett var du befinner dig.

Nå dina fältarbetare, oavsett var du befinner dig.

 Få kundfakturor från föraren medan han är ute på jobb – du behöver inte vänta för att få den personligen.

Få kundfakturor från föraren medan han är ute på jobb – du behöver inte vänta för att få den personligen.

 Förare kan dela bilder på skadade produkter och annan användbar information, för att låta chefer börja arbeta med ärendet så snart som möjligt.

Förare kan dela bilder på skadade produkter och annan användbar information, för att låta chefer börja arbeta med ärendet så snart som möjligt.

 Unikt arkiv med alla meddelandegrupper och uppgiftskonversationer för enkel informationsöverföring när den ansvariga ändras, säkerhetskopierad på servrar.

Unikt arkiv med alla meddelandegrupper och uppgiftskonversationer för enkel informationsöverföring när den ansvariga ändras, säkerhetskopierad på servrar.

 Mapon Go-appen är optimerad för låg dataanvändning.

Mapon Go-appen är optimerad för låg dataanvändning.