Nedladdning av digital färdskrivardata

Regler för digitala färdskrivare kräver att du laddar ner digitala färdskrivarkortfiler minst var 90:e dag och förarfiler var 28:e dag. Att följa schemat kan bli problematiskt om dina fordon är ute på långresor eller arbetar utomlands hela tiden. Att ladda ner data automatiskt och på distans låter dig hålla kontroll på ett enkelt sätt

Nedladdning av förar- och fordonsfiler

Nedladdning av förar- och fordonsfiler

Nedladdning av förar- och fordonsfiler

Mapons lösning för nedladdning av digital färdskrivardata låter dig ladda ner både förarkort och fordonsenhetsdata. När förarkortet anslutits till färdskrivaren kontrollerar Mapon-systemet automatiskt huruvida kortet måste laddas ner och startar i så fall nedladdningen

 Spara tid genom att schemalägga och automatisera nedladdningar

Spara tid genom att schemalägga och automatisera nedladdningar

 Spara tid genom att schemalägga och automatisera nedladdningar

Enligt våra beräkningar kan du spara upp till 30 minuter per fordon per månad genom att automatisera nedladdningen av färdskrivardata. Skapa ett nedladdningsschema och låt Mapon ta hand om det åt dig. Skapa ett anpassat nedladdningsschema för dina verksamhetsbehov – en gång per månad, en gång i veckan eller från ett specifikt datum t.ex. första dagen i månaden

Integrering med analysprogramvara

Integrering med analysprogramvara

Integrering med analysprogramvara

Att göra nedladdningar av digitala färdskrivardata är bara första steget till att efterleva hanteringen av färdskrivare. Nästa steg är att analysera dessa data. Mapon har alla nödvändiga verktyg för detta. Vi har arbetat hårt på professionella integreringar med flera analyslösningar – Tachogram (vår egen digitala analyslösning för färdskrivardata), idhaOnline samt och Optac3 från Stoneridge. Välj vår analysplattform och ta nästa steg till att efterleva färdskrivarhanteringen

Spåra dina färdskrivares kalibreringsdatum

Spåra dina färdskrivares kalibreringsdatum

Spåra dina färdskrivares kalibreringsdatum

Digitala färdskrivare kräver omkalibrering vartannat år. Missade kalibreringsdatum kan leda till enorma böter vid vägkontroller. Mapons lösning för nedladdning av digital färdskrivardata är integrerad med vår flottunderhållslösning för att se till att du inte missar omkalibreringsdatum. Så snart fordonsfilen är nedladdad extraheras nästa kalibreringsdatum från filen och en servicepåminnelse skapas för det specifika fordonet

Intresserad av nedladdning av digital färdskrivardata?

Begär en offert så hjälper vi dig med efterlevnad av digitala färdskrivare.