Sinds een paar jaar delen we onze inzichten over wat we denken dat het volgende jaar ons zal brengen. En het is niet zozeer gissen: eerder een stap terug doen om naar het grote geheel te kijken van wat er gebeurt. We zijn blij om te ervaren dat onze gedachtegang in de buurt is gekomen van waar we nu staan en met die positieve noot delen we hoe we de telematicasector in 2022 zien evolueren!

Duurzaamheid

Als u eenmaal op een specifiek onderwerp ingaat, kan u het niet helpen, maar dan ziet u het overal waar u kijkt! Dit is zeker het geval geweest met Mapon en duurzaamheid. In 2021 zijn we dit nader gaan onderzoeken om de behoeften van onze klanten beter te begrijpen, en we waren verrast door het vele werk en middelen die klanten hebben gestoken in het verduurzamen en het naleven van hun bedrijfsdoelstellingen. Geweldig!

Naar aanleiding hiervan heeft Mapon een klantonderzoek en managementtraining over duurzaamheid gedaan om het bewustzijn van ESG (Environmental, Social, and Governanceen rapportage te vergroten. We zien dit als een opkomende trend die één van de redenen zal zijn voor bedrijven om in de toekomst telematica oplossingen te gebruiken. En voor het Mapon team is dit een kans om onze klanten te helpen met ESG-rapportage en het bijhouden van hun ecologische en sociale doelen op dit moment.

Vanuit het marktperspectief zien we nog steeds oplossingen voor route optimalisatie en rijgedrag analyse als essentiële onderdelen van het duurzaamheidstraject voor onze klanten. De eenvoudigste manier om op uitstoot te besparen, is door te voorkomen dat u teveel kilometers maakt. Met oplossingen als routeplanning en -optimalisatie kunt u eenvoudig de rijafstand verkleinen en daarmee de uitstoot minimaliseren. Ondertussen zijn er oplossingen zoals mobiele applicaties voor chauffeurs waar ze exacte, vooraf geplande routes en waarschuwingen voor routeafwijkingen ontvangen om te helpen bij de dagelijkse operaties en om ervoor te zorgen dat chauffeurs de meest optimale routes gebruiken.

Energiekosten

De afgelopen jaren is er een algemene consensus dat elektrische voertuigen de toekomst zijn, want hoewel ze duurder zijn in aankoop, zijn ze goedkoper in gebruik. De regeringen zijn ook zeer actief in het verstrekken van subsidies om elektrisch te gaan rijden, actief infrastructuur te bouwen en een tijdje leek het alsof het een sneeuwbaleffect was in de richting van acceptatie door de massa.

Helaas heeft 2021 hierin correcties aangebracht, aangezien de piek in de elektriciteitsprijzen in heel Europa de elektrificatie van de vloot enigszins in de wacht heeft gezet. Waar laat dat ons?

De kosten voor de migratie en exploitatie van een wagenpark zijn aanzienlijk hoger dan bij voertuigen met een traditionele verbrandingsmotor en de verandering zelf brengt beperkingen met zich mee, zoals de oplaadtijd en het voertuigbereik, waardoor u uw hele bedrijfsvoering moet heroverwegen. Dit roept de vraag op: waarom zou iemand overstappen?

We zijn ervan overtuigd dat, tenzij de energieprijzen terugkeren naar wat ze waren, dit aspect veel elektrificatie projecten voor de vloot zou kunnen on hold zetten. Ondanks dat is Mapon nog steeds actief aan het leren en probeert het zich aan te passen aan de elektrificatie en het beheer van de vloot. Mapon heeft al een aantal eigen elektrische voertuigen gekocht die we testen om er zeker van te zijn dat we de dagelijkse uitdagingen van het gebruik ervan volledig begrijpen.

Naast elektrificatie komen ook aspecten als brandstofbeheer en brandstofdiefstalpreventie terug op tafel. We hebben in het verleden een daling van de brandstofprijzen meegemaakt en met de weer stijgende prijzen komen de motivatie en het risico op diefstal ook weer terug.

Chiptekorten

Als uw bedrijf op één of andere manier te maken heeft met hardware, weet u waarschijnlijk wat we bedoelen. Door de pandemie is de vraag naar verschillende soorten elektronica aanzienlijk verschoven. In de loop van het afgelopen jaar hebben we veel gehoord over autofabrikanten die hun productielijnen stopzetten, tekorten aan componenten voor onze eigen hardware ondervonden en externe fabrikanten de prijzen zien verhogen voor bestaande hardwaremodellen. We hebben zelfs onze eigen hardware opnieuw ontworpen om de ontbrekende componenten te vermijden en kennen anderen die hetzelfde hebben gedaan.

Op basis van onze eigen ervaring met leveranciers verwachten we niet dat het in 2022 wordt opgelost. Mensen zullen blijven worstelen om ervoor te zorgen dat er voldoende gps-tracking apparaten beschikbaar zijn. We vrezen ook voor een extra prijsstijging die ongetwijfeld ook ten koste zal gaan van de eindgebruikers.

Wijzigingen in de regelgeving

Als Europese marktspeler zien we nogal wat interessante dingen gebeuren op het gebied van regels die van kracht worden en gevolgen hebben voor zowel de bedrijven waarmee we werken als andere ontwikkelaars van fleet management software zoals wij. Vorig jaar is het Mobiliteitspakket 1 in werking getreden en is het tijdpad voor handhaving opgesteld.

Het jaar 2022 kent een aantal mijlpalen. Zo worden er nieuwe regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers van kracht. Er zullen ook aanvullende vereisten zijn voor het beheer van digitale tachograafgegevens, vooruitgang met betrekking tot vereisten met betrekking tot het uitrusten van lichte bedrijfsvoertuigen van minder dan 2,5 ton die worden gebruikt voor internationaal vervoer met digitale tachografen, enz. Met de inwerkingtreding van deze regels zullen aanbieders van fleetmanagementsystemen ook hun handen vol hebben om klanten te helpen deze na te leven.

Maar hoe zag de telematicamarkt er anno 2021 uit?

Voordat we gaan, willen we ook graag terugblikken op onze voorspellingen van het afgelopen jaar om te zien hoe dicht we waren bij wat we daadwerkelijk hebben meegemaakt. 

Migratie naar 4G

Een van de trends die we vorig jaar bespraken, was dat sommige landen hun 2G-netwerken uitschakelen en andere zelfs 3G-netwerken, waardoor hardwarefabrikanten overstappen op 4G.

Mapon heeft ook het besluit genomen om dit jaar te stoppen met de productie van 2G-toestellen en we zien dat ook andere hardwarefabrikanten zoals zich in het openbaar beginnen uit te spreken over de overstap naar 4G.

Als u op een lokale markt actief bent, is de situatie redelijk voorspelbaar en zou u met bijna elk type technologie moeten kunnen werken. Maar vooral als het gaat om het werken met internationale klanten en het langeafstandstransport, kan u niet voorspellen waar de vrachtwagen over een week, maand of jaar heen zal gaan. Momenteel heeft Zwitserland zijn 2G-netwerk uitgeschakeld, Noorwegen heeft zijn 3G-netwerk uitgeschakeld. Werkt u met internationale klanten binnen Europa, dan zit er niets anders op dan zo snel mogelijk over te stappen naar 4G-toestellen!

De evenementen vinden (nog) grotendeels online plaats

Dit jaar bezochten en/of nam Mapon deel aan evenementen als de Commercial Vehicle Show 2021, GITEX Technology Week, World Expo 2020 en Expo Seguridad.

Wat we zagen was dat het bezoekersverkeer op het evenement een stuk kleiner was dan voorheen, terwijl de leads die kwamen serieuzer bleken dan voorheen. Waarom is dat? Wij zijn van mening dat, hoewel er minder mensen naar expositie komen, degenen die dat wel doen oprecht geïnteresseerd zijn.

Investeringsprojecten hervatten

Toen de pandemie voor het eerst toesloeg, hebben veel bedrijven hun onmiddellijke plannen in de wacht gezet, omdat niemand zeker wist hoe de zaken zouden verlopen. Nadat de paniek was uitgewerkt en de situatie heen en weer ging in termen van algemene volksgezondheid en verschillende nationale beperkingen, pasten bedrijven zich snel aan en hervatten het werk aan hun projecten.

2021 was een jaar van nieuwe uitdagingen en aanpassing aan het alledaagse dat niet zo lang geleden onmogelijk leek. We hopen dat 2022 ons allemaal zal laten wennen aan het nieuwe normaal en de telematica business zal laten bloeien. De tijd zal het leren!!