Druk op Enter om te zoeken of ESC om te sluiten

Privacy policy

Welkom bij het privacybeleid van Mapon!

Mapon respecteert de privacy van zijn klanten en is volledig toegewijd om persoonlijke gegevens te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke gegevens en de beschikbare rechten van onze klanten en betrokkenen kunnen verwerken. Mapon zal persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van onze diensten of door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet Privacybeleid, Cookiebeleid, Servicevoorwaarden en andere voorwaarden en beleidsregels die op onze website worden gepubliceerd of anderszins overeengekomen tussen u en Mapon . Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, moet u deze website verlaten en moet u elk gebruik van onze diensten staken.

U en Mapon houden zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en houden zich eraan.

1. Informatie die we verwerken
1.1. Informatie van onze klanten

Als klant geeft u Mapon instructies voor de verwerking van persoonsgegevens en bepaalt u de doelen en algemene middelen voor de verwerking door Mapon van persoonlijke gegevens. Om u onze diensten te bieden, bijvoorbeeld om uw identiteit te bevestigen, om contact met u op te nemen en om u te factureren, verzamelen wij gegevens zoals naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadressen en telefoonnummers, betalingsgegevens en andere informatie die u ons verstrekt.

Om u onze diensten te kunnen verlenen, om ondersteuning te bieden voor dergelijke diensten, om u beter van dienst te kunnen zijn en voor de verbetering of implementatie van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld gegevens over de bestuurders van voertuigen, voertuiggegevens, de locatiegegevens en reisroutes en andere informatie die u als klant heeft gekozen om te verwerken in relatie tot de aan u geleverde diensten, die meer specifiek wordt aangegeven in uw Mapon account.

Als u persoonsgegevens in verband met onze services verwerkt en persoonlijke gegevens aan ons overdraagt ​​(uw bedrijf gebruikt Mapon bijvoorbeeld voor het beheer van zijn wagenpark en biedt Mapon persoonlijke gegevens van de besrijfsmedewerkers en persoonlijke gegevens van de bestuurders van de bedrijfsvoertuigen), u verklaart dat dergelijke gegevens zijn verkregen en rechtmatig worden verwerkt, namelijk dat u alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen of een andere wettelijke basis hebt voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de verwerking van alle respectieve persoonlijke gegevens door Mapon en andere derden gebruikt door Mapon voor het leveren van diensten.

Wanneer u ons uw toestemming geeft, kunnen we persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruiken.

Bij het starten van onze diensten kunnen we uw e-mailadres verwerken om u informatieve materialen te sturen, zoals nieuwsbrieven, advertenties en andere. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van de bovengenoemde informatie in onze voetteksten per e-mail. Uw e-mailadres wordt nog steeds verwerkt om u meldingen te sturen die essentieel zijn voor het leveren van onze services.

1.2. Informatie van bezoekers en gebruikers van de Mapon website

Bij het bezoeken van onze website, het gebruik van onze diensten, het vragen om klantenservice of het abonneren op onze blog, kunnen wij de aan u gerelateerde informatie verzamelen en verwerken.

Om u een betere klantervaring te bieden en om onze diensten te verbeteren, kunnen wij informatie verzamelen zoals uw IP-adres, hoe en wanneer u toegang krijgt tot uw account, apparaat- en browserinformatie, netwerkverbinding en andere informatie die kan worden verzameld uit cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken. Lees meer over hoe we cookies op onze website gebruiken door ons cookiebeleid te lezen.

Om een ​​vlotte klantondersteuning te garanderen, verwerken wij de informatie die u verstrekt op onze website, in e-mails of via andere communicatiemiddelen die u hebt gebruikt. Voor dit doel kunnen we uw naam, e-mailadres, IP-adres en alle andere informatie die u met ons deelt, verwerken. We gebruiken deze informatie om onze diensten te leveren en te verbeteren en om eventuele vragen te beantwoorden.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, kunnen we uw e-mailadres verwerken om u informatieve materialen te sturen, zoals nieuwsbrieven, advertenties en andere. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van de bovengenoemde informatie in onze voetteksten per e-mail.

2. Persoonlijke gegevens delen met derden

Om u onze diensten aan te bieden, werken we samen met derden waarmee we persoonlijke gegevens kunnen delen om deze services te ondersteunen. Persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld om hosting- en serverco-locatiediensten, communicatie- en inhoudsleveringsnetwerken, gegevens- en cyberbeveiligingsdiensten, facturerings- en betalingsverwerkingsdiensten, fraudedetectie- en preventiediensten, webanalyses, e-maildistributie en bewakingsservices te bieden , services voor sessieopname en marketingdiensten, en onze juridische en financiële adviseurs, onder andere die een redelijke behoefte hebben om toegang te krijgen (samen - "Externe serviceproviders"). De externe serviceproviders ontvangen mogelijk slechts de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig zijn, afhankelijk van hun specifieke rol en doeleinden bij het faciliteren en verbeteren van onze services en activiteiten, en mogen deze alleen voor dergelijke doeleinden gebruiken. We zullen alleen persoonlijke gegevens delen met dergelijke externe serviceproviders die zich hebben verbonden om te voldoen aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u de Services gebruikt namens een bedrijf of een andere rechtspersoon en/of de services worden gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens van derden, geeft u ons onherroepelijke toestemming om een ​​externe serviceprovider naar eigen goeddunken te gebruiken voor het doel van het leveren van de diensten.

Mapon blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd door externe serviceproviders die Mapon heeft ingeschakeld voor respectieve gegevensverwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In bepaalde omstandigheden kunnen we ook worden verplicht om informatie met derden te delen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties en om de legale belangen van onze derde partij te beschermen.

3. Bewaartermijnen

We kunnen uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van derden die u ons hebt verstrekt bewaren, zolang uw relatie met ons actief is door het hebben van een Mapon account of anderszins nodig om u onze services te leveren.

Na beëindiging van uw relatie met ons, door uw Mapon account te verwijderen of anderszins het gebruik van onze diensten te beëindigen, zullen wij, naar keuze van de klant, alle persoonlijke gegevens verwijderen of retourneren aan de klant na het einde van de levering van diensten met betrekking tot verwerken en verwijderen van bestaande kopieën, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen. We kunnen bijvoorbeeld kopieën van uw persoonlijke gegevens en die van derde personen die u ons hebt verstrekt bewaren, zoals redelijkerwijs noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen tussen u en ons op te lossen, om fraude en misbruik te voorkomen, om onze overeenkomsten en/of om de legitieme belangen van onze of derden te beschermen.

4. Rechten van de betrokkene

Als u zich in de Europese Economische unie bevindt, beschikt u overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Europese Unie over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

U hebt het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen en om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te wissen, over te dragen of te beperken door u aan te melden bij uw Mapon account of door ons te bereiken met behulp van de onderstaande contactgegevens. Bovendien, als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens op onwettige wijze hebben verwerkt, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de contactinformatie die hieronder wordt verstrekt, of bij de respectieve toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u een betrokkene bent en van wie de persoonlijke gegevens door de klant aan ons worden verstrekt, neem dan contact op met de betreffende klant om de hierboven vermelde rechten van uw betrokkene uit te oefenen. In het geval de betrokkene een verzoek stuurt om zijn of haar rechten rechtstreeks uit te oefenen op Mapon, zal Mapon een dergelijk verzoek onmiddellijk naar de klant sturen. Enige klacht of verzoek rechtstreeks ontvangen van betrokkenen zal niet worden beantwoord door Mapon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.

5. Informatiebeveiliging

We gebruiken redelijke en passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te beschermen.

Helaas is geen enkel gegevensoverdrachts- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig, daarom kunnen we absolute veiligheid van informatie niet garanderen. We moedigen u aan om te zorgen voor de persoonlijke gegevens die u bezit en die u online verwerkt en sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Mapon account, de toegang tot uw computer en browser te beperken door u af te melden nadat u klaar bent met uw sessie en te voorkomen dat u gevoelige informatie ontvangt. Informatie waarvan u denkt dat die u aanzienlijke schade kan toebrengen.

Al het geautoriseerde personeel van Mapon dat betrokken is bij de verwerking van de persoonlijke gegevens van u en van derde personen die u aan ons hebt verstrekt, heeft zich verbonden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen en zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of anderszins verwerken zonder uw toestemming als dit niet voor de doeleinden is. van het leveren van onze diensten.

In het geval we een inbreuk in de persoonlijke gegevens ervaren, zullen we u als klant op de hoogte brengen in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wetgeving en zullen we redelijke hulp bieden bij het onderzoeken van inbreuken op persoonsgegevens en de kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten en de betrokkenen van de klant (derden) met betrekking tot dergelijke inbreuken op persoonsgegevens.

Rekening houdend met de aard van de verwerking, zullen wij u bijstaan ​​door passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, voor de vervulling van uw verplichting om te reageren op verzoeken om de rechten van de betrokkene uit te oefenen of om de inbreuk in verband met persoonsgegevens te melden.

6. Audit van gegevensverwerking

Op verzoek van de klant gaat Mapon akkoord met het verstrekken van voldoende informatie om aan te tonen dat het voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in dit Privacybeleid. Indien verstrekte informatie naar het redelijke oordeel van de klant niet voldoende is om te bevestigen dat Mapon voldoet aan dit Privacybeleid, stemt Mapon ermee in om audits van gegevensverwerking toe te staan ​​en bij te dragen.

Dergelijke audits mogen worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij met een goede marktreputatie, die ervaring en competentie heeft om audits van gegevensverwerking uit te voeren, overeengekomen door zowel de klant als Mapon. Deze audit zal worden uitgevoerd op het tijdstip dat is overeengekomen tussen de klant en ons binnen twee (twee) maanden vanaf het moment dat de klant schriftelijk verzoekt om de audit. De auditor moet een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen die de verplichting bevat om bedrijfsinformatie niet vrij te geven in zijn auditrapport dat ook aan ons zal worden verstrekt. De audit zal worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren op de werkdagen van Mapon, zonder de zakelijke activiteiten van Mapon te verstoren. De klant heeft het recht om de audit eens in de twee jaar te vragen. Alle uitgaven met betrekking tot de audit zijn voor rekening van de klant.

7. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Europa en alle acties of procedures in verband met dit privacybeleid (inclusief die voortvloeien uit niet-contractuele geschillen of claims) zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Leuven, België.

8. Internationale openbaarmaking van persoonsgegevens

Mapon is actief in Letland en Mapon heeft het recht om, in overeenstemming met toepasselijk recht, persoonsgegevens over te dragen aan externe serviceproviders die zich buiten de Republiek Letland bevinden en die Mapon assisteren bij het leveren en verbeteren van haar diensten en activiteiten.

Als we persoonlijke gegevens overdragen buiten de Republiek Letland, zullen we voldoen aan alle vereisten van de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld, we zullen alleen persoonlijke gegevens naar onze partners verzenden die adequate gegevensverwerkings- en beschermingsvereisten hebben vervuld en die zorgen voor een adequaat niveau van bescherming of hebben voldoende waarborgen geboden.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen af en toe dit privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld in gevallen waarin we nieuwe services of nieuwe functies introduceren. De wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht en worden toegepast vanaf het moment dat ze naar deze pagina zijn geüpload.

Daarom raden we u aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken. Door onze diensten te blijven gebruiken of anderszins persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u, nadat de wijzigingen in dit beleid zijn geïmplementeerd, akkoord met de bijgewerkte voorwaarden van het Privacybeleid.

10. Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of dit privacybeleid, of als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via e-mail op info.be@mapon.com of via de onderstaande contactgegevens:

Mapon Belgium

Tav: verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Adres: Hagelberg 27, 2250 Olen, België

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 24 mei 2018.

Cookie beleid

De Mapon website maakt gebruik van cookies. Als u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen naast cookies die zorgen voor de werking van de website andere cookies, zoals webbakens, pixels of soortgelijke opslagtechnologie op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst van waaruit u onze webpagina bezoekt.

Mapon website gebruikt een ander soort cookies:

  • Strikt Noodzakelijke cookies,
  • Prestatie cookies,
  • Functionele cookies,
  • Targeting cookies,
  • Social media cookies.

U kan zich voor elke cookie category afmelden (behalve strikt noodzakelijke en prestatiecookies) door hieronder op de knop "cookie instellingen" te klikken:

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website worden gemaakt en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze startpagina bezoekt. De browser die u gebruikt, gebruikt de cookies om de informatie bij elk volgend bezoek weer naar de website te sturen, zodat de website de gebruiker herkent en de keuzes van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld inloggegevens en andere instellingen). Dit kan uw volgende bezoek eenvoudiger maken en de site nuttiger voor u maken.

2. Welk type cookies en voor welke doeleinden gebruiken we?

We gebruiken verschillende soorten cookies om onze website te beheren. Hieronder kunnen cookies worden opgeslagen in uw browser.

Verplichte cookies.

Deze cookies zijn belangrijk omdat ze noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies is het onmogelijk om verbinding te maken met het gebruikersprofiel en om de website volledig te gebruiken. Deze cookies identificeren het apparaat van de gebruiker, maar onthullen niet de identiteit van de gebruiker en verzamelen geen gebruikersinformatie. Deze cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen totdat de browser wordt gesloten.

Functionele cookies.

Deze cookies bieden handig en volledig gebruik van onze website en helpen gebruikers om de website efficiënt te gebruiken en te personaliseren. Functionele cookies slaan gebruikersvoorkeuren op en zorgen voor individuele functies. Bijvoorbeeld om de "Onthoud mij" functie te behouden, waarmee de gebruiker zijn e-mail en wachtwoord slechts eenmaal kan invoeren. Deze cookies worden permanent opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Analytische cookies.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers omgaan met onze website, bijvoorbeeld om te bepalen welke secties het vaakst worden bezocht en welke services het vaakst worden gebruikt. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor analysedoeleinden om te begrijpen wat gebruikers interesseren en hoe we de webpagina gebruikersvriendelijker kunnen maken. Voor analytische doeleinden kunnen we cookies van derden gebruiken. Deze cookies worden permanent opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Targeting cookies.

Deze cookies worden op onze website gebruikt om marketing aan u en uw interesses aan te passen en u in de toekomst een persoonlijkere service te bieden. Deze cookies onthouden dat u onze website hebt bezocht en kan worden gebruikt om u gepersonaliseerde advertenties op sociale media en andere sites te tonen. Voor targetingdoeleinden kunnen we cookies van derden gebruiken. Deze cookies worden permanent opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Cookies van derden.

Onze website maakt gebruik van services van derden, bijvoorbeeld voor analysediensten, zodat we weten wat populair is op onze website en wat niet, waardoor de website beter bruikbaar wordt. Cookies van derde partijen vallen buiten onze controle en u kunt meer informatie over deze cookies en hun privacybeleid vinden op de website van de betreffende derde partij. Alle informatie die wordt verwerkt van cookies van derde partijen wordt verwerkt door de respectieve serviceprovider. Op elk moment heeft u het recht om u af te melden voor gegevensverwerking door cookies van derden. Zie het volgende gedeelte van dit Cookiebeleid voor meer informatie.

We kunnen bijvoorbeeld Google Analytics-cookies gebruiken om te meten hoe gebruikers omgaan met onze websiteinhoud. Deze cookies verzamelen informatie over uw interactie met de website, zoals unieke bezoeken, terugkerende bezoeken, duur van de sessie, acties op de webpagina en anderen.

We kunnen ook Facebook pixels gebruiken om informatie over acties van gebruikers op onze website te verwerken, zoals de bezochte webpagina, de Facebook-ID van de gebruiker, browsergegevens en andere. De van Facebook-pixels verwerkte informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties weer te geven wanneer u Facebook gebruikt en om conversies via verschillende apparaten te meten en informatie te krijgen over de interacties van gebruikers met onze webpagina.

3. Hoe beheer je cookies?

Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u een informatief bericht dat de website gebruik maakt van cookies en de mogelijkheid heeft om het gebruik van cookies aan te passen door op Cookie Instellingen te klikken. U kunt ook alle cookies verwijderen die in uw browser zijn opgeslagen en uw browser instellen om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Door in uw browser op de knop "Help" te klikken, kunt u instructies vinden om te voorkomen dat de browser cookies opslaat, en welke cookies al zijn opgeslagen en indien nodig verwijderen. Wijzigingen in de instellingen moeten worden aangebracht voor elke browser die u gebruikt.

Houd er echter rekening mee dat zonder het opslaan van bepaalde cookies, het mogelijk is dat u niet alle functies en services van de Mapon website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook afzonderlijk aangeven dat u uw websiteactiviteit niet beschikbaar wilt maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser-add-on van Google Analytics te installeren, waardoor het delen van informatie over uw websitebezoek met Google Analytics wordt voorkomen. Link naar de invoegtoepassing en voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Als u zich bovendien wilt afmelden voor op interesses gebaseerde, gedragsgerichte advertenties, kunt u zich afmelden door een van de volgende hulpprogramma's te gebruiken op basis van de regio waarin u zich bevindt. Houd er rekening mee dat dit een hulpprogramma van derden is waarmee u uw eigen cookies kunt opslaan. uw apparaten en Mapon hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor hun eigen privacybeleid. Ga voor meer informatie en opt-ou tmogelijkheden naar:

4. Wijzigingen in het cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Wijzigingen en/of aanvullingen op dit Cookiebeleid worden van kracht wanneer ze op onze website worden gepubliceerd.

Door onze website en/of onze diensten te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht in dit Cookiebeleid, geeft u aan dat u akkoord gaat met de nieuwe tekst van het Cookiebeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de inhoud van dit beleid te controleren om meer te weten te komen over eventuele wijzigingen.

5. Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of dit Cookiebeleid, of als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via e-mail op info.be@mapon.com, of via het contact details hieronder:

Mapon Belgium

Tav: verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Adres: Hagelberg 27, 2250 Olen, België

Dit Cookiebeleid is van kracht vanaf 1 april 2019