Komplekss dzesēšanas iekārtu un temperatūras uzraudzības risinājums

Iestatīt vēlamo dzesēšanas iekārtas temperatūru ir viegli, taču tas nepasargā no cilvēku pieļautām kļūdām un sistēmu kļūmēm. Dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājums ļaus attālināti sekot līdzi šo iekārtu stāvoklim un uzstādījumiem, pārsūtīt un analizēt datus un identificēt radušās kļūdas.

Svarīgi dati par kravām un kļūdu uzraudzība.

Svarīgi dati par kravām un kļūdu uzraudzība.

Svarīgi dati par kravām un kļūdu uzraudzība.

Mapon dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājums nodrošina precīzus datus par dzesēšanas iekārtu stāvokli un nodrošina visus rīkus, kas dispečeriem nepieciešami pilnai uzraudzībai, neizejot no biroja. Tūlītēja kļūmju konstatēšana un ātra rīcība palīdz pasargāt uzņēmumu no liekiem finansiāliem zaudējumiem.

Vizuāli attēlo svarīgas skaitliskās vērtības. Ātri analizē tās.

Vizuāli attēlo svarīgas skaitliskās vērtības. Ātri analizē tās.

Vizuāli attēlo svarīgas skaitliskās vērtības. Ātri analizē tās.

Temperatūras dati ir attēloti grafikos. Vari datus atlasīt ar dažādiem filtriem un ērti atrast informāciju par dažādiem datu punktiem ērti pārskatāmos grafikos. Attālināta temperatūras uzraudzības sistēma var būt īpaši efektīva apvienojumā ar GPS izsekošanu — šādi tā ļauj noskaidrot ne tikai to, kad ir mainīts temperatūras režīms, bet arī to, kur tas noticis.

Sadarbība ar nozares līderiem.

Sadarbība ar nozares līderiem.

Mapon telemātikas risinājums uzrauga visus Carrier un Thermo King dzesēšanas iekārtu būtiskākos parametrus, tai skaitā šādus:

Sadarbība ar nozares līderiem.
Iestatītā temperatūra

Iestatītā temperatūra


Padeves gaisa plūsmas temperatūra

Padeves gaisa plūsmas temperatūra


Atgriezeniskās gaisa plūsmas temperatūra

Atgriezeniskās gaisa plūsmas temperatūra


Apkārtējā gaisa temperatūra

Apkārtējā gaisa temperatūra


Atkausēšanas cikli informācijas filtrēšanai.

Atkausēšanas cikli informācijas filtrēšanai.

Uzlabotais dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājums — Kreiss piemērs.
Kreiss

Uzlabotais dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājums — Kreiss piemērs.

Uzlabotais dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājums — Kreiss piemērs.
Kreiss

Kreiss ir Rīgā, Latvijā, balstīts uzņēmums ar filiālēm visā pasaulē, tai skaitā Norvēģijā, Krievijā, Beļģijā un Kazahstānā. Tas bez šaubām ir viens no lielākajiem kravu transportēšanas uzņēmumiem Eiropā un tā autoparkā ir aptuveni 1400 kravas automašīnu un 1700 piekabju ar dzesēšanas iekārtām. Tomēr līdz ar izaugsmi rodas jaunas problēmas...

Iepazīsties ar piemēru
Brīdinājumi un apkopes plānošana.

Brīdinājumi un apkopes plānošana.

Brīdinājumi un apkopes plānošana.

Saņem savlaicīgus brīdinājumus, kas ietver svarīgu informāciju par dzesēšanas iekārtām, kļūmēm, izslēgšanu un nepieciešamajiem apkopes uzdevumiem. Pārvaldi savas dzesēšanas iekārtas efektīvāk. Mapon telemātikas risinājums palīdz plānot apkopes darbus un atrast tuvākos apkopes centrus ārkārtas situācijās

Negaidi — informē autovadītāju nekavējoties.

Negaidi — informē autovadītāju nekavējoties.

Negaidi — informē autovadītāju nekavējoties.

Transportējot preces, kuras nepieciešams uzglabāt noteiktā temperatūrā, savlaicīga dzesēšanas iekārtu kļūmju konstatēšana var paglābt tavu uzņēmumu no finansiāliem zaudējumiem. Negaidi stundām ilgi, kamēr autovadītājs apstājas un konstatē dzesēšanas iekārtas problēmu. Iestati brīdinājumus, kas sniedz nepieciešamo informāciju autovadītājam vai dispečeram tūlīt pēc problēmas rašanās, ļaujot rīkoties operatīvi.

Akumulatoru statusa uzraudzība un neplānotu izmaksu samazināšana.

Akumulatoru statusa uzraudzība un neplānotu izmaksu samazināšana.

Akumulatoru statusa uzraudzība un neplānotu izmaksu samazināšana.

Ilgstošas bezdarbības izraisīta dzesēšanas iekārtu akumulatoru izlādēšanās var radīt nepieciešamību pēc pilnas akumulatoru nomaiņas, tādējādi radot zaudējumus uzņēmumam. Mapon Expert ierīce var piekļūt akumulatora statusa un dzesēšanas iekārtu sprieguma datiem un nosūtīt brīdinājumus, ļaujot uzņēmumam reaģēt laikus.

Dzesēšanas iekārtu darbības stundu un degvielas patēriņa analīze.

Dzesēšanas iekārtu darbības stundu un degvielas patēriņa analīze.

Dzesēšanas iekārtu darbības stundu un degvielas patēriņa analīze.

Skati Carrier un Thermo King dzesēšanas iekārtu darba stundas dažādos režīmos (dīzeļa, elektriskais), aprēķiniet degvielas patēriņu un ar to saistītos izdevumus un izsargājies no degvielas zādzībām.

Vienkārša ierīču uzstādīšana un maksimāla funkcionalitāte.

Vienkārša ierīču uzstādīšana un maksimāla funkcionalitāte.

Vienkārša ierīču uzstādīšana un maksimāla funkcionalitāte.

Dzesēšanas iekārtu telemātikas risinājumi ir viegli uzstādāmi. Ir nepieciešamas tikai divas atsevišķas ierīces: viena no tām ir Carrier vārtejas ierīce vai Thermo King iBox, kas savienota ar dzesēšanas iekārtu; otra ir Mapon Expert ierīce, kas savienota ar vārteju vai iBox un kas nodrošina reāllaika datu pārsūtīšanu uz Mapon izsekošanas platformu.

Unikālas integrēšanas iespējas tava uzņēmuma vajadzībām.

Unikālas integrēšanas iespējas tava uzņēmuma vajadzībām.

Unikālas integrēšanas iespējas tava uzņēmuma vajadzībām.

Mapon autoparka pārvaldības platforma ietver efektīvus API risinājumus, ko var izmantot arī dzesēšanas iekārtu datu iekļaušanai tava uzņēmuma sistēmā. Sistēmā vari reāllaikā saņemt brīdinājumu kodu datus un citu svarīgu informāciju par dzesēšanas iekārtu ar vienkāršo un efektīvo API integrēšanas iespēju starpniecību.