Brandstofcontrole is één van de belangrijkste materies voor elk transportbedrijf, aangezien brandstof een groot deel van de onderhoudskosten van het wagenpark voor zijn rekening neemt. Het gebruik van hoogwaardige soft- en hardware is essentieel voor het verkrijgen van nauwkeurige gegevens omtrent brandstofverbruik en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen over het fleet management. Daarom hebben we deze post geschreven om uit te leggen welke apparatuur kan worden gebruikt om het brandstofverbruik op te volgen en welke best past bij uw situatie.

Tegenwoordig kunnen bedrijven het brandstofverbruik efficiënter beheren door verschillende soorten apparatuur te gebruiken, zoals:

  1. Standaard gegevens van het brandniveau – de CAN-bus van het voertuig.
  2. Sensor voor brandstofverbruik.
  3. Brandstofniveausensor met hoge capaciteit.

Brandstofregeling met CAN-bus is de meest geschikte optie voor wagenparken van lichte voertuigen, terwijl brandstofverbruik- en brandstofniveau sensoren het beste passen bij transportbedrijven die werken met vrachtwagens en andere zware voertuigen of koeltrailers. 

Laten we eens kijken welke voor- en nadelen elk van hen heeft. 

Brandstofdata van CAN-bus

CAN-bus is geïnstalleerd in de meeste moderne lichte voertuigen, vrachtwagens en tractoren en wordt gebruikt om informatie over het brandstofpeil van de boordcomputer van het voertuig naar het voertuigvolgsysteem te sturen. De boordcomputer ontvangt echter de brandstofgerelateerde gegevens van een sensor die door de voertuigfabrikant in de brandstoftank is gemonteerd. 

De gps-tracker moet de CAN-interface ondersteunen om de gegevens van de CAN te kunnen ontvangen. Vervolgens kan het worden aangesloten op de CAN-bus van het voertuig door een veilig te gebruiken contactloze lezer te gebruiken die geen invloed heeft op de draadisolatie, integriteit en fabrieksgarantie. Hierdoor kunt u een breed scala aan verschillende gegevens krijgen over de werking van bijna elk voertuig met een CAN-bus.

Het meest voor de hand liggende voordeel van deze optie is dat het u bespaart op installatie- en onderhoudskosten in vergelijking met brandstofverbruik en brandstofniveausensoren. 

Bovendien kan de CAN-bus niet alleen informatie geven over het brandstofverbruik, maar ook over parameters zoals motortoerental, koelvloeistoftemperatuur, oliedruk, enz.

Het grootste nadeel is de ingebouwde brandstofniveau sensor zelf. Onze ervaring leert dat deze een fout van maximaal 15% kan bevatten. Bovendien omvat het meetbereik van deze sensoren niet alle zones (dead zone) in het bovenste en onderste deel van de tank, die zelfs tot 10% van zijn volume kunnen innemen, waardoor de foutmarge nog meer toeneemt. Een ander probleem is dat de berekening van het gemiddelde brandstofverbruik door de boordcomputer is gekoppeld aan de kilometerstand van het voertuig dat wordt afgelezen van de kilometerteller die zelf een foutenmarge van 5-7% heeft.

Brandstofbeheer met brandstofsensor 

De brandstofsensor is geïnstalleerd op de brandstofleiding van het voertuig en meet het brandstofvolume dat er doorheen gaat. Het wordt ook wel de brandstof debietmeter genoemd. Er zijn twee soorten van dergelijke sensoren: one-chamber en differentieel. Om te illustreren hoe het werkt met een meer algemeen voorbeeld, kunt u de brandstofsensor vergelijken met een watermeter die iedereen thuis heeft. De gegevens van de sensor worden rechtstreeks naar de tracking unit verzonden, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Dit soort sensoren komt veel voor bij spoorweg-, lucht- en watertransport, extra voertuigapparatuur die op het chassis is gemonteerd of stationaire installaties. Wij bij Mapon installeren deze sensoren echter niet, maar kiezen ervoor om te werken met brandstofniveau sensoren waarover u verderop in dit bericht zult lezen. De redenen hiervoor zijn:

1. De brandstof debietmeters worden snel vuil en paraffineren in de winter. Het gebeurt omdat het systeem van de sensor het knelpunt van de brandstofleiding is en vuil wordt. Dit kan ertoe leiden dat de brandstoftoevoer afneemt of zelfs stopt. Dit kan op zijn beurt stroomverlies, schade aan het apparatuur of uitval veroorzaken.
2. Moeilijke installatie.
3. De installatie kost twee keer meer dan de brandstofniveau sensor.
4. Sensoren kunnen niet worden gebruikt om de datum en locatie van het tanken en afvoeren op te volgen. Het betekent dat u mogelijke drainages kunt zien door naar het verbruik te kijken, maar u ziet niet wanneer en waar ze gebeurd zijn.
5. Het installeren van deze sensoren vereist interferentie met het brandstofsysteem van het voertuig, dus een eventuele garantie zal na installatie niet langer van toepassing zijn op het brandstofsysteem.

Brandstofbeheer met brandstofniveau sensor

Dit is een sensor met hoge capaciteit die het brandstofpeil en de veranderingen in de tank meet (bijvullen en aftappen). De brandstofniveau sensor maakt via digitale output in verbinding met het GPS-volgapparaat.

Brandstofniveau sensoren staan erom bekend nauwkeuriger te zijn dan andere meetinstrumenten voor brandstofverbruik. Ze worden ook minder beïnvloed door impuls interferentie. In ons platform worden metingen weergegeven als:

  • Gegevens over het brandstofniveau aan het begin en het einde van een rit of een bepaalde periode;
  • Gemakkelijk af te lezen brandstofverbruik grafiek;
  • Informatie over de datum en locatie waar de tankbeurten en afvoeren plaatsvonden;
  • Het aantal afvoeren en het afgetapte volume.

Op basis van deze informatie berekent het systeem het gemiddelde brandstofverbruik per 100km.

Experts zeggen dat het meten van het brandstofverbruik met behulp van moderne sensoren bedrijven en wagenparkbeheerders meer informatie biedt, evenals nauwkeurige en gebruiksvriendelijke gegevens over het brandstofverbruik in hun vloot. 

In feite is het gebruik van de brandstofniveau sensoren momenteel de meest effectieve manier om het brandstofverbruik binnen het wagenpark te beheersen.

Natuurlijk zijn er ook bepaalde uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van de brandstofniveau sensoren, bijvoorbeeld in een situatie waarin het voertuig op een oneffen ondergrond rijdt, zoals een steengroeve.

Hieronder ziet u hoe een brandstofgrafiek eruitziet in een dergelijk scenario. Het brandstofpeil fluctueert door een oneffen ondergrond, het oprijden van steilere hellingen etc.

In het Mapon systeem worden gegevens uit dergelijke situaties zoveel mogelijk gefilterd om u de meest nauwkeurige gegevens te bieden. Om de meest nauwkeurige gegevens over het gemiddelde brandstofverbruik te ontvangen, is het belangrijk om naar de wekelijkse of maandelijkse rapporten te kijken.

Afvoer bijhouden

De methodologie voor het bepalen van drainages is gebaseerd op het bouwen van brandstofrapporten voor een bepaalde periode, beginnend vanaf één dag. Als de rapporten gegevens over afvoeren bevatten, moet u deze analyseren. Hier zijn een paar voorbeelden om te bepalen of drainage daadwerkelijk is gebeurd:

1.  Leer of het valse drainage is door te kijken naar het moment waarop het gebeurde. Als de afvoer bijvoorbeeld om 12:45:36 is begonnen en om 12:45:46 of 12:45:56 is geëindigd, was het hoogstwaarschijnlijk de sprong in het brandstofpeil veroorzaakt door werken in een steengroeve of een vergelijkbare situatie, met name op en neer rijden van hellingen, oneffen oppervlakken, enz., deze moet daarom als vals worden beschouwd. Het systeem filtert dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk uit, maar ze kunnen soms voorkomen als het voertuig onder intensieve werkomstandigheden werkt.

2.  Als de afvoer langer duurt dan 30 seconden, moet u eerst naar de kilometergrafiek kijken en dan – naar de tijdgrafiek. Ze zullen laten zien of tijdens de reis het brandstofvolume na de afvoer weer op ongeveer hetzelfde niveau is gekomen als vóór de afvoer. Als er bijvoorbeeld 67 liter in de tank zat voordat de 7-liter afvoer werd geregistreerd, maar daarna bleek uit de grafiek dat het brandstofvolume tijdens de verdere reis is teruggekeerd naar 65-67 liter, moet de specifieke afvoer als vals worden beschouwd. Als het brandstofvolume niet naar dezelfde positie terugkeerde, moet u dit als afvoer interpreteren.

3.  Controleer ook de brandstofgrafiek voor een abrupte afname van het brandstofvolume. Als u een scherpe daling in de grafiek opmerkt en er zijn momenteel geen ritten geweest, moet u deze gebeurtenis analyseren als mogelijke drainage. Vergeet niet rekening te houden met andere factoren die de metingen kunnen beïnvloeden, zoals temperatuurveranderingen die altijd ‘s nachts of bij zonnig weer plaatsvinden.

Zoals u ziet, zijn er meerdere manieren om het brandstofverbruik in uw vloot te volgen en de efficiëntie ervan te verbeteren. Ons team is steed bereid om de beste oplossingen voor u uit te werken, op basis van uw zakelijke behoeften. Aarzel dus niet om meer te weten te komen over onze brandstofbeheer oplossing en neem contact op met ons om een vrijblijvend advies aan te vragen.