Kreiss – spoločnosť so sídlom v Rige, Lotyšsku a pobočkami po celom svete – Nórsko, Rusko, Belgicko a Kazachstan – je bezpochyby jedným z najväčších podnikov nákladnej dopravy v Európe a prevádzkuje flotilu približne 1400 nákladných automobilov a 1700 chladiarenských prívesov. S veľkosťou však prichádzajú určité problémy.

Výzva

Mať takto veľkú a neustále rastúcu flotilu predstavuje vážne problémy pri sledovaní zásielok a monitorovaní teploty. Existuje tu tiež riziko ľudskej chyby pri prevádzke prívesu, ako aj pri odosielaní zásielok z kancelárie.

Zavedením projektu diaľkového získavania a integrácie dát spoločnosti Mapon získal Kreiss jednoznačnú konkurenčnú výhodu a stanovil nové štandardy pre spoločnosti prepravujúce chladené produkty. Podarilo sa im tiež automatizovať mnohé interné procesy na údržbu jednotky a sledovanie teploty.

Riešenie 1: Údaje pre klientov

Dni, keď boli klienti pripravení čakať na príchod zásielky a pozrieť si výpis teploty z chladiacej jednotky, sa skončili. Ako inovatívna spoločnosť to Kreiss pochopila už na začiatku. Klientom sa poskytuje sledovacie spojenie, ktoré obsahuje ľahko zrozumiteľné mapy údajov o prepravnej jednotke Carrier – požadovaná teplota, prevádzkový režim, teplota vratného vzduchu.
Klienti sú schopní sledovať údaje v reálnom čase a nemusia analyzovať dlhé papierové dokumenty, aby našli problémy so zásielkou. Všetky údaje sú zobrazené v diagrame, takže je možné ich jednoducho prezerať.

Prejdená trasa je viditeľná na platforme Mapon

Riešenie 2: Problémy na cestách

Spustením riešenia dokázala spoločnosť Kreiss vyriešiť aj množstvo problémov s ľudskými chybami na cestách. Niektoré z najrozšírenejších:

zamieňanie kladných čísel so zápornými hodnotami (namiesto toho, aby pracovali pri teplote +6°C, pracuje sa pri teplote -6°C)
chýba alebo sa pripočítava k desatinnej čiarke (namiesto prevádzkovania pri +6°C sa prevádzkuje pri 0,6°C)

Problémy ako tieto môžu ľahko poškodiť zásielku.

Okrem opravy ľudských chýb dokázala spoločnosť Kreiss vyriešiť aj niekoľko problémov týkajúcich sa chybových stavov počas jazdy. V súčasnosti sú možné aj jednoduché opravy vykonávané vodičom v dôsledku skutočnosti, že technik z kancelárie má prístup k údajom a môže sa s vodičom poradiť, aké kroky má podniknúť na vyriešenie problému.

Riešenie 3: Monitorovanie teploty

Spoločnosť Kreiss má interný systém plánovania a expedovania zásielok, v ktorom môžu pre každú zásielku nastaviť požadované parametre chladenia. Tieto údaje sa odosielajú na platformu Mapon a nastavujú sa ako časovo ohraničené upozornenia. Ak teplota alebo prevádzkový režim v časovo vymedzenom úseku nie je v určenom rozsahu, vygeneruje sa výstraha a pošle sa späť do systému riadenia prepravy Kreiss. Toto riešenie umožňuje úplnú automatizáciu z hľadiska monitorovania teploty.

Spoločnosť Mapon ďalej vyvinula možnosť používať varovný systém na ochladzovanie nákladu. Existujú prípady, keď by sa mal náklad prepravovať pri 4°C, ale v bode nakládky nie je ochladený na túto teplotu. Ak vodič nastaví požadovanú hodnotu 4°C ale skutočná teplota nákladu sa bude pohybovať okolo 15 ° C, následne systém chladenia zásobí priestor teplotou nižšou ako 0°C, čo by mohlo poškodiť náklad.
Systém Mapon má zabudovaný mechanizmus na poskytovanie upozornení o tom, kedy sa má teplota postupne znižovať, aby sa náklad ochladil bez toho, aby sa poškodil.

Monitorovanie teploty a upozornenia na nastavenie na platforme Mapon

Riešenie 4: Plánovanie údržby

Akonáhle jednotka chladenia zaznamená výstražný kód, odošle sa priamo do systému interného plánovania údržby spoločnosti Kreiss, kde technici oddelenia chladenia rozhodujú o tom, ako reagovať. Buď naplánujú údržbu vo svojom plánovacom systéme, alebo sa obrátia na vodiča, ktorý problém vyrieši okamžite. Softvér Mapon obsahuje aj informácie o najbližších servisných strediskách Carrier a Thermo King, ktoré sa v prípade naliehavých otázok veľmi hodia.

Viditeľná najbližšia opravovňa vozidiel na mape v platforme Mapon