Sťahovanie údajov z digitálneho tachografu na diaľku

Pravidlá používania digitálnych tachografov vyžadujú, aby ste vykonali sťahovanie údajov z digitálnych tachografových kariet najmenej každých 90 dní a údajov z kariet vodičov každých 28 dní. Dodržiavanie harmonogramu môže byť problematické, ak vaše vozidlá idú na dlhé cesty, alebo práve pracujú v zahraničí. Sťahovanie dát na diaľku vám umožní zostať na ceste s ľahkosťou.

Sťahovanie údajov vozidla a vodiča

Sťahovanie údajov vozidla a vodiča

Sťahovanie údajov vozidla a vodiča

Mapon digitálne tachografové riešenie pre sťahovanie dát na diaľku umožňuje sťahovať karty vodiča aj údaje o vozidle. Hneď ako sa karta vodiča vloží do tachografu, systém Mapon automaticky skontroluje, či sa má karta stiahnuť a v prípade potreby spustí sťahovanie.

Ušetrite čas plánovaním a automatizáciou sťahovania

Ušetrite čas plánovaním a automatizáciou sťahovania

Ušetrite čas plánovaním a automatizáciou sťahovania

Podľa našich výpočtov môžete automatizáciou sťahovania dát tachografu ušetriť až 30 minút za vozidlo za mesiac. Nastavte si plán sťahovania údajov a ostatné nechajte na nás. Nastavte vlastný plán sťahovania pre potreby svojej firmy - raz za mesiac, raz za týždeň alebo od určitého dátumu, napr. prvý deň v mesiaci.

Sledujte dátumy kalibrácie tachografu

Sledujte dátumy kalibrácie tachografu

Sledujte dátumy kalibrácie tachografu

Digitálne tachografy vyžadujú opätovnú kalibráciu raz za dva roky. Zabudnutie dátumu kalibrácie môže viesť k obrovským pokutám pri cestnej kontrole. Mapon digitálne tachografové riešenie na sťahovanie údajov je integrované s našim riešením na údržbu vozového parku, aby sme vás uistili, že si nenecháte ujsť rekalibračný dátum. Po stiahnutí súboru vozidla sa zo súboru vyberie ďalší kalibračný dátum a nastaví sa ako servisná pripomienka pre konkrétne vozidlo.

Integrácia s analytickým softvérom

Integrácia s analytickým softvérom

Integrácia s analytickým softvérom

Uskutočňovanie sťahovania údajov z digitálnych tachografov je len prvým krokom k riadeniu tachografov. Ďalším krokom je analýza týchto údajov. Mapon má k dispozícii všetky potrebné nástroje. Tvrdo sme pracovali na profesionálnej integrácii s niekoľkými analytickými riešeniami - Tachogram (naše vlastné riešenie pre analýzu digitálnych tachografov), idhaOnline a Optac3 od firmy Stoneridge. Vyberte si platformu na analýzu a urobte ďalší krok k riadeniu tachografov.

Zariadenia podporujúce sťahovanie tachografu na diaľku

Mapon Expert
Mapon Expert

Viacúčelové GPS zariadenie s vysokou presnosťou a rozhraniami na pripojenie rôzneho príslušenstva.

Zistiť viac
Teltonika FMB630
Teltonika FMB630

Profesionálne GPS zariadenie GNSS / GSM / Bluetooth pre pokročilé aplikácie.

Zistiť viac

Máte záujem o sťahovanie údajov z digitálenho tachografu na diaľku?

Požiadajte o cenovú ponuku a my vám radi pomôžeme.