Informačný panel

Sledovanie najdôležitejších informácií o vašej flotile - všetko na jednom mieste

Okamžitý prístup ku všetkým údajom

Okamžitý prístup ku všetkým údajom

Okamžite si pozrite všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti jednotlivých vozidiel, skupín vozidiel alebo celej flotily

Jednoducho si ho prispôsobte

Jednoducho si ho prispôsobte

Pridajte si blok, ktorý chcete a nastavte si ho podľa vlastných potrieb

Urobte si celkový obraz

Urobte si celkový obraz

Vizuálny obsah a grafy, ktoré vám pomôžu sledovať výkonnosť vašej flotily a lepšie jej porozumieť

Všetko, čo potrebujete v 5 jednoduchých blokoch

Efektivita vozidiel

Prezrite si najefektívnejšie a najmenej efektívne vozidlá a skupiny vozidiel a sledujte vozidlá s najdlhšou dobou bez používania

Správanie sa vodiča

Zobrazte priemerné skóre jazdného výkonu pre vybrané vozidlá a skupiny vozidiel, ako aj topku svojich najefektívnejších a najmenej efektívnych vodičov a vozidiel

Palivo

Celkom 10 rôznych modulov, ktoré sledujú všetko od priemernej spotreby paliva a množstva paliva, až po úbytok a najvyššiu a najnižšiu spotrebu z vašej flotily

Pracovný čas

Skontrolujte, ktorí z vašich vodičov sú prvými a poslednými, ktorí ukončia svoju prácu, a zistite, kto šoféruje mimo pracovnej doby a ďalšie

Najazdené kilometre

Sledujte najdlhšiu a najkratšiu odjazdenú vzdialenosť vašich vozidiel a pozrite sa na najazdené kilometre celej svojej flotily

Získajte cenovú ponuku zadarmo

Chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch a riešeniach? Vyplňte formulár a jeden z našich klientskych konzultantov sa k vám čo najskôr vráti!

Neplatné celé meno
Neplatná spoločnosť
Neplatné telefónne číslo
Neplatná e-mailová adresa