Övervakning av förarbeteende: Säker och effektiv körning

Få en kostnadsfri offert

Att ha koll på körbeteenden sparar tid och pengar

Fordonsunderhåll ikon

Om underhåll

Ha koll på chaufförerna för att identifiera och åtgärda problem som aggressiv acceleration, hårda inbromsningar, överdriven tomgångskörning och många andra parametrar. Upptäck och åtgärda ineffektiva körvanor för att förlänga vagnparkens livslängd och minska underhållskostnaderna.

Bränsleikon

På bränsle

Optimera bränsleförbrukningen genom att identifiera ineffektiva körvanor. Med djupgående köranalys kan du proaktivt ta itu med dessa vanor med skräddarsydda sätt att coacha, vilket resulterar i betydande bränslebesparingar samt minimerade koldioxidutsläpp.

Vägikon

Om olycksrelaterade kostnader

Vidta åtgärder för att hantera riskfyllda körvanor som kan öka sannolikheten för olyckor. Mapons körövervakningssystem hjälper till att identifiera sådana vanor och genomföra säkerhetsåtgärder för att minska frekvensen och allvarlighetsgraden av olyckor.

En smartphone med Mapon GO-applikationen öppen i avsnittet om körbeteende.

Motivera förarna med Mapon GO-appen

En smartphone med Mapon GO-applikationen öppen i avsnittet om körbeteende.

Riskfylld körning

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av överdriven tomgångskörning.

Överdriven tomgång

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av hård kurvkörning

Hård kurvkörning

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av hård inbromsning och acceleration.

Kraftig inbromsning och acceleration

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av fortkörning.

Fortkörning*

Säkra och ansvarsfulla körvanor

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av rullning.

Rullning

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av körning med farthållare.

Användning av farthållare

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av eco hastighet.

ECO-hastighet (< 85 km/h)

En skärmdump av en karta som visar identifierade fall av grönt motorvarvtal.

Kör grönt varvtal

Foto av en person som kör bilen.

Spåra relevant data

Foto av en person som kör bilen.
Få en kostnadsfri offert!
Bertschi logo

Bertschi AG:s framgångshistoria

Läs mer
En skärmdump som visar rapporter om förarbeteende och betyg.

Kompletta översikter över föraraktiviteter

En skärmdump som visar rapporter om förarbeteende och betyg.
Få en kostnadsfri offert
Programvara för uppföljning av förarbeteende på datorer och smartphones.

Uppföljning av förarbeteende över alla enheter

Programvara för uppföljning av förarbeteende på datorer och smartphones.
Ett foto av en person som kör bilen med grafiska ikoner över bilden med texten "Den effektivaste föraren".

Överför spårningsdata för förare via API

Ett foto av en person som kör bilen med grafiska ikoner över bilden med texten "Den effektivaste föraren".
Få en kostnadsfri offert

Ofta ställda frågor

Hur spåras parametrar för förarbeteende?

Hur beräknas medelpoängen?

Vad är analys av förarbeteende?

Hur fungerar uppföljning av körbeteende?

Varför är förarens körbeteende viktigt?

Vilka är fördelarna med att implementera tracking av körning i din vagnpark?

Hur kan programvara för uppföljning av förare förbättra förarnas prestationer och ansvarstagande?

Är uppföljning av förarbeteende kompatibelt med sekretessbestämmelser?

Påbörja övervakning av förarbeteende nu