Mapon Blog

Här skriver vi om våra senaste uppdateringar och dela vår kunskap genom att publicera insiktsfulla artiklar om hur du använder telematiklösningar för vagnparkshantering för att ta din verksamhet till en ny nivå!

Avancerad kyltelematiklösning

Avancerad kyltelematiklösning

Kreiss – ett företag med huvudkontor i Riga, Lettland, och kontor runtom i världen – Norge, Ryssland, Belgien och Kazakhstan – är utan tvekan ett av de största fraktföretagen i Europa, som arbetar med en flotta på runt 1 400 lastbilar och 1 700 kyltrailers. Med storleken följer emellertid vissa problem. Utmaningen Att ha en så här stor flotta som ständigt växer innebär verkliga utmaningar i fraktspårning och temperaturövervakning. Det finns även en risk för mänskliga fel i både trailerhantering och avsändning av leveranser från kontoret.Genom att distribuera Mapons datanedladdnings- och integreringsprojekt har Kreiss uppnått en tydlig konkurrensfördel och satt nya standarder för företag som fraktar kylprodukter. De har även lyckats automatisera många av de interna processerna för underhåll av fraktenheten och temperaturspårning. Lösning 1: Data för kunder Dagarna när kunderna väntade på att leveransen skulle anlända och få se en utskrift över temperaturen från fraktenheten är över. Som innovativt företag förstod Kreiss det tidigt. Kunder får en spårningslänk som inkluderar lättförståeliga diagram av fraktenhetens data – börvärdestemperatur, körläge, returlufttemperatur.Kunderna kan följa datan i realtid och behöver inte analysera långa pappersutskrifter för att hitta problem med leveransen. All data presenteras i ett diagram och blir därmed lättöverskådligt. Lösning 2: Händelser på vägen Genom att sätta upp lösningen har Kreiss kunnat lösa ett antal mänskliga fel på vägen också. Några av de vanligaste: missta positiva siffror med negativa (istället för att drivas på +6 °C drivs kylen på -6 °C)missa eller lägga till en decimalpunkt (istället för att drivas på +6 °C drivs kylen på 0,6 °C ) Händelser som de här kan lätt skada leveransen.Utöver att korrigera mänskliga fel har Kreiss även kunnat lösa ett antal problem gällande kylfelsförhållanden under körning. Även enkla reparationsåtgärder av föraren är nu möjligt tack vare det faktum att teknikern från kontoret har tillgång till kyldatauppgifterna och kan konsultera föraren om vilka steg som behöver utföras för att lösa problemet. Lösning 3: Temperaturövervakning Kreiss har ett internt leveransplanerings- och sändningssystem där de kan sätta upp nödvändiga kylparametrar för varje leverans. Dessa data skickas till Mapons spårningsplattform som skapar tidsbundna varningar. Om temperaturen eller körläget i den tidsbundna ramen inte befinner sig inom det specifika intervallet, genereras en varning som skickas tillbaka till Kreiss leveranshanteringssystem. Den här lösningen tillåter en komplett automation när det gäller temperaturövervakning.Dessutom har Mapon utvecklat ett alternativ för att använda varningssystem för nedkylning av last. Det finns fall när lasten skulle levereras vid 4 °C men inte kyldes till den temperaturen när den lastades. Om föraren ställer in ett börvärde på 4 °C och den verkliga lasttemperaturen ligger runt 15 °C, kommer kylaren försörja utrymmet med en temperatur under 0 °C vilket kan skada lasten. Mapon-systemet har en inbyggd mekanism för att varna när temperaturen ska sänkas steg för steg för att lasten inte ska skadas. Lösning 4: Underhållsplanering Så snart en kylenhet utlöser en larmkod, skickas den direkt till Kreiss interna underhållsplaneringssystem, där frakttekniker fattar beslut om vad som behöver göras. Antingen schemalägger de en underhållsåtgärd i sitt planeringssystem, eller kontaktar föraren om hur ärendet ska lösas direkt. Mapons programvara har även information om närmaste Carrier och Thermo King servicecenter, som är väldigt hjälpsamma vid nödsituationer.