Mapon Blogg

Här skriver vi om våra senaste uppdateringar och dela vår kunskap genom att publicera insiktsfulla artiklar om hur du använder telematiklösningar för vagnparkshantering för att ta din verksamhet till en ny nivå!

Bränsleövervakning

Bränsleövervakning

Mapon erbjuder en enkel lösning för att hantera bränslekostnader. Mapons system ger dig en exakt bild av fordonens bränsleförbrukning, tankningsstopp och förarnas körvanor. Genom att analysera denna information kan du förbättra förarnas beteende, minska tomgångskörning och förbättra ruttplaneringen. Ekologisk körstil är ett effektivt sätt att öka bränsleeffektiviteten och minimera bränslekostnaderna. Körstilen, med tomgångskörning, hårda inbromsningar, acceleration och kurvtagning, har en stor inverkan på bränsleförbrukningen. Med hjälp av förarens körstilsanalys och ruttplaneringslösningen kan du förbättra din personals körkultur och använda din fordonsflotta mer effektivt. Mapon hjälper dig att upptäcka och förebygga olyckliga bränsleskador. Fluktuationer i bränslenivåerna upptäcks med hjälp av exakta bränslelistor, och du kan även ställa in ett larm för obehörig öppning av bränslelocket. Mapon samlar in bröddata från fordonsflottans färddatorer med exakta bränslesensorer och beräknar den genomsnittliga bränsleförbrukningen. Tydliga rapporter och data i realtid är lätt tillgängliga från en mobil enhet eller webbläsare. En detaljerad och enkel bränslerapportering (l/h) finns också tillgänglig för maskiner som inte är avsedda för vägtransport. Med Mapon-gränssnittet kan du enkelt importera bränslefakturor, antingen enskilt eller automatiserat som en del av ett omfattande bränsleövervakningssystem i Mapon. Mapon förnyar sig ständigt även på detta område. Fordonsutsläpp har länge varit på agendan och Mapon investerar också i rapporteringen av dem. CO2-utsläppen för varje fordon kan ses i Mapons rapporter. Mapon arbetar också på en systemintegration med en stor bränsleleverantör i syfte att öka insynen och rationalisera bränsleförbrukningen genom att dela data. Elektricitet är det mest miljövänliga sättet att driva fordon, och Mapon arbetar och kommer att fortsätta att arbeta för att göra elfordon mer rationella. Kontakta oss för att få veta mer om de lösningar som Mapon erbjuder!
Kontroll av hastighetsöverträdelser

Kontroll av hastighetsöverträdelser

Är du intresserad av att veta om företagets bilar kör för fort? En tjänstebil som kör för fort i trafiken är dålig för företagets synlighet, förutom den ekonomiska förlusten på grund av eventuella böter. Med Mapon får du information om hastighetsöverträdelser i form av en varning eller rapport, och du kan förebygga incidenter, spara kostnader och upprätthålla ditt företags goda rykte. Trafiksäkerhet och öppenhet i trafiken är viktigt för branschen. Hastighetsöverträdelser ökar risken för trafikolyckor och deras svårighetsgrad. Bränsleförbrukningen är också betydligt högre vid fortkörning. Mapon-systemet får aktuell information om hastighetsgränser för varje enskild väg direkt från databasen och ger information om hastighetsöverträdelser via varningar eller rapporter i realtid. Mapons tjänst omfattar ett omfattande utbud av lösningar för övervakning och förvaltning av flottan. I sortimentet ingår lösningar för övervakning av förarens körvanor och fordonens bränsleförbrukning. Tillsammans med övervakning av hastighetsöverträdelser gör dessa lösningar det möjligt för Mapon att bidra till en säkrare och smartare trafikkultur. Mapons lösning för hastighetsövervakning är mycket enkel, funktionell och kostnadseffektiv. Tjänsten är prisvärd och lätt att köpa. Kontakta oss så berättar vi mer om den lösning som passar dig.
Kameror ombord

Kameror ombord

Vilka är fördelarna med kameror i fordonet för förare och operatörer? Kontinuerlig kameraövervakning ökar insynen i verksamheten. Med ett kamerasystem från Mapon skyddar du dina tillgångar, säkerställer säker fordonsdrift och förebygger olyckor. Mapons kamerasystem övervakar hur fordon och maskiner rör sig i trafiken och på arbetsplatser. Kameran registrerar automatiskt alla onormala händelser under körning, till exempel hastighetsöverträdelser eller plötsliga inbromsningar. Med Mapons kameralösningar kan du förbättra det juridiska skyddet för dina förare i händelse av problem. Även om du är uppmärksam och följer trafikreglerna kan du inte alltid undvika olyckor. I dessa situationer är det viktigt att kunna bevisa vad som verkligen har hänt. Det är mycket lättare att reda ut saken i efterhand om du har videofilmer av händelsen. De flesta kameralösningar levereras med en mycket noggrann positionssensor som kan användas för loggböcker och enkel analys av körbeteende, vilket sparar bränsleförbrukning. Förutom kamerabilden får du tillgång till positionering i realtid utan att behöva använda en spårningsenhet, samt alla Mapon-tjänster som kan hjälpa dig att uppnå besparingar i din verksamhet. Förbättra körsäkerheten – Ett 360°-kamerasystem som installeras av ett proffs underlättar fordonshantering i trånga utrymmen och skyddar både din fordonsflotta och miljön från skador. Alternativ för övervakning av förarens vakenhet – En kamera monterad på vindrutan kan också användas för att övervaka förarens vakenhet, telefonanvändning, rökning och annat olämpligt beteende. Syftet med övervakningen är att säkerställa ett säkert och öppet körbeteende. Mapons kameralösningar sträcker sig från en lättinstallerad vindrutekamera till ett professionellt installerat 360°-kamerasystem. Kamerasystemen erbjuder både video och inspelningar i realtid. Distributionen är enkel och prisvärd eftersom Mapon ger dig allt du behöver, redo att användas, i ett enda paket. Läs om Mapons kameralösningar och vad de kan göra för en mängd olika behov. Ta kontakt och fråga om det paket som är rätt för dig!
Hur kan du minska företagets bränslekostnader och göra din bilpark mer miljövänlig?

Hur kan du minska företagets bränslekostnader och göra din bilpark mer miljövänlig?

När EU:s myndigheter ställer krav på klimatmålen blir det allt viktigare att alla bidrar till att uppfylla dem. Vissa har redan tagit sina första steg mot hållbarhet, medan andra fortfarande försöker ta reda på hur de ska göra det. Transportsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest skadliga utsläpp, men vid en överblick kan det vara svårt att se hur vi skulle kunna göra bättre ifrån oss. Överväg därför att installera telematiklösningar i din fordonsflotta – och spara på bränslekostnaderna! Den här artikeln handlar om hur telematiklösningar kan hjälpa dig att minska bränslekostnaderna och göra din verksamhet lite grönare och effektivare. Bli effektivare på vägen Bränsleförbrukning och utsläpp uppstår ofta i situationer där vi tar välkända vägar för att det känns lättare än att lägga tid på att leta efter nya och effektivare vägar. Varje dag görs onödiga resor, vilket leder till onödiga kostnader och utsläpp. Lösningar för ruttplanering erbjuder ett enkelt sätt att minska bränsleförbrukningen och skadliga utsläpp genom att använda de mest effektiva rutterna för att utföra dagliga uppgifter. Med ruttplanering kan du potentiellt minska logistikkostnaderna, optimera din fordonsflottas restider och förbättra kvaliteten på kundservicen genom punktliga och förutsägbara leveranser. Med vår lösning kan du planera rutter till flera leveranspunkter och välja de mest effektiva. Ruttoptimeringen tar hänsyn till fordonets storlek och lastkapacitet, lastens vikt och de individuella inställningar som valts. Med de individuella inställningarna kan du beräkna rutter och vid behov undvika till exempel vägtullar, motorvägar eller grusvägar. Hur du maximerar användningen av din bilpark När efterfrågan ökar kanske du tror att dina nuvarande fordon inte räcker till för att täcka den ökade arbetsbelastningen. Om du skulle köpa fler fordon kan det leda till onödig stillestånd eller till ytterligare kostnader och skadliga utsläpp om det inte finns någon verklig motivering för den utökade fordonsflottan. Visste du att Mapon kan hjälpa dig att ta reda på om du använder din fordonsflotta till sin fulla potential? Med våra lösningar för effektivitet i flottan kan du mäta och exakt fastställa hur effektiv din flotta är! Flottans användning ger den nödvändiga insikten om arbetsbelastningen för enskilda fordon eller grupper av fordon, mätt enligt följande kriterier: Flottans effekti;Körtid;Tomgångstid;Tändningsströmmen är av;Tändningsströmmen är på. Du kan visa ovanstående mätvärden per dag, vecka eller månad. De sammanfattade uppgifterna kan användas för att bedöma om arbetsbelastningen kan fördelas mer effektivt mellan de fordon som redan finns i din flotta. Du kan också fatta faktabaserade beslut om huruvida din fordonsflotta behöver fler fordon eller om ditt företag kanske till och med kan arbeta effektivare med färre fordon. Genom att ta det ett steg längre och använda ruttplanering och optimering tillsammans med lösningar för att effektivisera din fordonsflotta kan du se hur de rutter som Mapon– systemet föreslår kommer att påverka din fordonsflottas effektivitet. Ditt företags drivande kultur En av de viktigaste faktorerna som påverkar kostnader och koldioxidutsläpp och som ofta förbises är hur du kör varje dag. Överdriven tomgångskörning, hårda inbromsningar, acceleration och kurvtagning påverkar direkt bränsleförbrukningen. Analys av förarnas körbeteende ger en bedömning av varje förares prestationer, vilket gör att du kan förbättra körkulturen i din flotta samtidigt som du gör den mer effektiv. Alternativa bränslen och elfordon För vissa är den mest uppenbara lösningen helt enkelt att överge fossila bränslen för mer hållbara alternativ. Detta inkluderar alternativa gas-, hybrid- och elfordon. Vi håller med om att de innebär ett stort steg framåt i fråga om hållbarhet, men det är inte alltid lätt att göra dessa inköp eftersom de kräver stora investeringar. Den goda nyheten är dock att oavsett vad du väljer kan telematiklösningar hjälpa dig att nå dina mål! Först och främst är bränslehantering smart och miljövänlig. Den här lösningen hjälper dig att spåra hur mycket bränsle din flotta förbrukar dagligen och redovisa bränsleförbrukningen korrekt, både i realtid och i rapporter. Rapporterna visar koldioxidutsläppen för varje fordon. Om du har bytt till en elbil har du också redan gjort mycket för miljön. Nu och i framtiden arbetar vårt team också aktivt med lösningar som kan hjälpa dig att få ut det mesta av ditt elfordon. Utnyttja möjligheten att gå över till ett papperslöst arbetsflöde! Att bli grön för ditt transportföretag handlar främst om att minska bränsleutsläpp och bränsleförbrukning och att övervaka dina körvanor, men du kan göra ännu mer för miljön! Om dussintals eller hundratals pappersblanketter cirkulerar runt på kontoret varje vecka vet du mycket väl att det inte är det mest förnuftiga sättet. Kan det vara dags att övergå till digitala blanketter och andra digitala lösningar? Det är ett utmärkt sätt att förbättra effektiviteten och hushållningen. Nu har du möjlighet att digitalisera alla pappersblanketter som dina anställda fyller i dagligen. Digitala formulär innebär mindre papper och mindre utsläpp. Men framför allt innebär det snabbare kassaflöde, snabbare tillgång till information för fakturering och tidsbesparingar. Lösningen är integrerad med vår mobilapp Mapon GO 2022, så att dina anställda kan fylla i och underteckna vilket formulär som helst när som helst. Mindre papper, mindre krångel och mindre onödigt avfall! Kontakta vårt team om vill veta mer om våra lösningar och hur de kan bidra till att göra din fordonsflotta mer miljövänlig och effektiv!
Fjärravläsning av den digitala färdskrivaren

Fjärravläsning av den digitala färdskrivaren

Är det en huvudvärk att läsa digitala färdskrivare? Enligt EU:s bestämmelser ska de uppgifter som samlas in och lagras av digitala färdskrivare på förarkortet och fordonsenheten laddas ner minst var 28:e dag (uppgifter på förarkortet). För fordonsdata är nedladdningsintervallet längre, 90 dagar. Det vore lämpligt med tätare nedladdningar för att säkerställa säkerhetskopiering och för att upptäcka eventuella överträdelser snabbt innan de blir ett problem. Med Mapon är det automatiskt och enkelt att ladda ner data från digitala färdskrivare på distans, utan att föraren eller fordonet behöver vara närvarande för att läsa av data. Intervallen för filnedladdning kan tidsbestämmas enligt användarens önskemål, och när processen väl är igång är allting helt automatiskt. Du kan också ställa in påminnelser för körtider, kalibreringsdatum för inspelaren och nedladdningar av filer. Med Mapons tjänst är data från digitala färdskrivare väl lagrade, organiserade och alltid lättillgängliga, vilket gör det enkelt att följa reglerna för kör- och vilotider. Dessutom hjälper Mapon dig att utnyttja informationen från din digitala färdskrivare på bästa sätt för din verksamhet. Med Mapon kan du övervaka arbets- och vilotider och planera ditt arbete via en mobilapp eller webbläsare. Tjänsten levereras med Mapons lokaliseringstjänst, som innehåller lösningar för bränslespårning, analys av körbeteende och underhåll av fordonsflottan. Med Mapons tjänst kan användbar information om flottan stödja affärsverksamheten och ge besparingar. Mapon-tjänsten har inbyggd integration med Tachogram, som är en lösning för hantering och analys av data från digitala färdskrivare. Förutom användbara rapporter ger Tachogram användarna aktuell information om regler för digitala färdskrivare och tips för att effektivisera verksamheten. Bestämmelserna om kör- och vilotider kan ibland vara ganska oklara, och oaktsamhet kan också leda till överträdelser. Tachogram kan hjälpa dig att förutse situationer och förebygga fel. Spara tid, undvik arbetsbördan med att läsa färdskrivaren och påföljderna för bristande efterlevnad genom att använda Mapon. Ta kontakt och hitta en lösning som passar dina behov!
Att använda smarta bränslelås är som en bra försäkring

Att använda smarta bränslelås är som en bra försäkring

Bränslepriserna fluktuerar och förändras från tid till annan, och det har konstaterats att antalet bränslestölder ökar varje gång priserna stiger. Den nuvarande situationen med bränslepriserna är annorlunda eftersom ingen kan säga om och när priserna kommer att sjunka igen. De nuvarande höga bränslepriserna gör alla fordon som transporterar eller använder bränsle till ett potentiellt mål för bränsletjuvar. För att få mer information om detta satte vi oss ner med vår varumärkespartne Mapon Litauen. Vi bad dem dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om anordningar som är utformade för att förhindra bränslestölder, hur brådskande det är att införa dem, vilka lösningar som finns tillgängliga och om de ger önskat resultat. Växande efterfrågan på lösningar för att förhindra bränsleskador Vi inleder diskussionen med att berätta hur företag ivrigt söker efter lösningar för att skydda sina flottor från bränslesmuggling. “Just nu, med stigande bränslepriser, blir lösningar för att förhindra bränslestölder allt populärare och fler och fler företag efterfrågar dem”, säger Gediminas Butvidas, IT-direktör på Mapon Litauen. “Och det handlar inte bara om nya kunder, utan också om gamla. Vissa av våra kunder har tidigare haft smarta bränsleklockor installerade på endast ett fåtal fordon. Nu är de intresserade av att sprida lösningen till andra fordon”, fortsätter han. En av de vanligaste lösningarna är smarta bränslelås, som registrerar varje gång en bränsletank öppnas och stängs och ger larm om tanken öppnas olagligt (som ett billarm). Gediminas förklarar att Mapon Litauen har erbjudit smarta bränsleklockor i ett par år nu, och deras erfarenhet visar att det finns många olika anledningar till varför kunderna väljer att integrera den här lösningen i sin fordonsflotta. “Vi har en kund som ville installera lösningen, inte så mycket för att skydda sig mot tjuvar, utan för att övervaka sina förare. Lösningen ser till att du blir varnad när locket på bränsletanken öppnas. Företaget kan därför se om tanken har öppnats på bensinstationen eller inte. I vissa företag gör förarna inte ens själva tankningen, så om tanken öppnas skulle det vara ett tecken på eventuell stöld”, förklarar Gediminas. Många kunder är intresserade av det inbyggda larmsystemet som de smarta tanklocken erbjuder. Larmet måste dock aktiveras manuellt och stängas av från lastbilen när förarna tankar. “Ibland glömmer förarna dock att slå på larmet igen. Därför uppskattar våra kunder att kunna se på Mapons tjänst var larmen är avstängda i lastbilarna”, säger vår partner. Fördelar med att använda smarta bränslekapslar Det är ingen hemlighet att tjuvar också kan vara smarta. Under diskussionens gång framkommer människors motsatta åsikter om nyttan med bränslelås i debatten – vissa anser att det inte är någon idé att införa extra säkerhet, eftersom en tjuv kan kringgå alla säkerhetsåtgärder om han ser att han anstränger sig för att borra ett enkelt hål i tanken. Detta väcker frågan: är det meningsfullt eller meningslöst? “Om tjuvarna är smarta och kan identifiera vad som är installerat i lastbilen, särskilt om det finns ledningar som löper nära tanklocket, måste de använda en annan metod för att stjäla bränsle. De flesta stölder sker dock genom att öppna bränslelocket och tömma tanken på det sättet. Om locket är låst eller har en stålklämma kan avloppsröret inte föras in genom bränslelocket på “normalt” sätt. I det här fallet är det enda sättet att utföra stölden att borra”, säger Gediminas. Det finns alltså utan tvekan en chans att tjuvarna stjäl bränslet ändå, men det blir åtminstone svårare för dem att göra det. Och om du får ett larm eller en rapport om att en tank öppnas utan tillstånd vet du att något är på gång. Gediminas fortsätter: “Man kan nästan jämföra det med en försäkring: man kan ha en bra försäkring, en premiumförsäkring eller ingen försäkring alls! Om du inte har någon utrustning installerad på din lastbil är det som att inte ha någon försäkring. Om du har ett smart tanklock är det redan bra. Men om du har ett bränslelock, larm, bränslesensorer och andra positionerings- eller säkerhetsåtgärder har du i princip gjort allt du kan för att förhindra stöld.” När vi diskuterar andra lösningar som kan fungera bra tillsammans med smarta bränslelås för att öka säkerheten, påpekar vår partner: “Jag tror att kameralösningar fungerar bra tillsammans med smarta bränslelås. Du kan se tjuvens fordon på kameran, men du behöver inte gå igenom alla videofilmer eftersom du redan vet när och var bränsletanken öppnades tack vare de uppgifter som bränslekorken ger. Du vet redan exakt när stölden ägde rum.“ Gediminas berättar om en kund som 2018 beslutade att installera bränsleklockor på sin flotta, men som inte ville ha med ett larmsystem. Ur säkerhetssynpunkt har de därför endast meddelanden om bränsletankens öppnings- och stängningstider. Trots detta har lösningen fungerat bra för dem under hela denna tid. Du behöver alltså inte nödvändigtvis köpa alla lösningar på marknaden, utan de som passar ditt företagsbehov. Slutligen betonar Gediminas vikten av att ha rätt verktyg för att skydda sin fordonsflotta: “Ju fler lösningar du har till ditt förfogande, och därmed kunskap om din flotta, desto bättre kan du se till att stölder är mindre svåra att genomföra och att du har snabb tillgång till viktig information om du drabbas av en bränsle – eller fordonsstöld.” Om du letar efter fler säkerhetsåtgärder för att öka säkerheten i din fordonsflotta kan du kontakta vårt team för mer information. Som ordspråket säger – man tror aldrig att man behöver något förrän man önskar att man redan hade det.
Avancerad kyltelematiklösning

Avancerad kyltelematiklösning

Kreiss – ett företag med huvudkontor i Riga, Lettland, och kontor runtom i världen – Norge, Ryssland, Belgien och Kazakhstan – är utan tvekan ett av de största fraktföretagen i Europa, som arbetar med en flotta på runt 1 400 lastbilar och 1 700 kyltrailers. Med storleken följer emellertid vissa problem. Utmaningen Att ha en så här stor flotta som ständigt växer innebär verkliga utmaningar i fraktspårning och temperaturövervakning. Det finns även en risk för mänskliga fel i både trailerhantering och avsändning av leveranser från kontoret.Genom att distribuera Mapons datanedladdnings- och integreringsprojekt har Kreiss uppnått en tydlig konkurrensfördel och satt nya standarder för företag som fraktar kylprodukter. De har även lyckats automatisera många av de interna processerna för underhåll av fraktenheten och temperaturspårning. Lösning 1: Data för kunder Dagarna när kunderna väntade på att leveransen skulle anlända och få se en utskrift över temperaturen från fraktenheten är över. Som innovativt företag förstod Kreiss det tidigt. Kunder får en spårningslänk som inkluderar lättförståeliga diagram av fraktenhetens data – börvärdestemperatur, körläge, returlufttemperatur.Kunderna kan följa datan i realtid och behöver inte analysera långa pappersutskrifter för att hitta problem med leveransen. All data presenteras i ett diagram och blir därmed lättöverskådligt. Lösning 2: Händelser på vägen Genom att sätta upp lösningen har Kreiss kunnat lösa ett antal mänskliga fel på vägen också. Några av de vanligaste: missta positiva siffror med negativa (istället för att drivas på +6 °C drivs kylen på -6 °C)missa eller lägga till en decimalpunkt (istället för att drivas på +6 °C drivs kylen på 0,6 °C ) Händelser som de här kan lätt skada leveransen.Utöver att korrigera mänskliga fel har Kreiss även kunnat lösa ett antal problem gällande kylfelsförhållanden under körning. Även enkla reparationsåtgärder av föraren är nu möjligt tack vare det faktum att teknikern från kontoret har tillgång till kyldatauppgifterna och kan konsultera föraren om vilka steg som behöver utföras för att lösa problemet. Lösning 3: Temperaturövervakning Kreiss har ett internt leveransplanerings- och sändningssystem där de kan sätta upp nödvändiga kylparametrar för varje leverans. Dessa data skickas till Mapons spårningsplattform som skapar tidsbundna varningar. Om temperaturen eller körläget i den tidsbundna ramen inte befinner sig inom det specifika intervallet, genereras en varning som skickas tillbaka till Kreiss leveranshanteringssystem. Den här lösningen tillåter en komplett automation när det gäller temperaturövervakning.Dessutom har Mapon utvecklat ett alternativ för att använda varningssystem för nedkylning av last. Det finns fall när lasten skulle levereras vid 4 °C men inte kyldes till den temperaturen när den lastades. Om föraren ställer in ett börvärde på 4 °C och den verkliga lasttemperaturen ligger runt 15 °C, kommer kylaren försörja utrymmet med en temperatur under 0 °C vilket kan skada lasten. Mapon-systemet har en inbyggd mekanism för att varna när temperaturen ska sänkas steg för steg för att lasten inte ska skadas. Lösning 4: Underhållsplanering Så snart en kylenhet utlöser en larmkod, skickas den direkt till Kreiss interna underhållsplaneringssystem, där frakttekniker fattar beslut om vad som behöver göras. Antingen schemalägger de en underhållsåtgärd i sitt planeringssystem, eller kontaktar föraren om hur ärendet ska lösas direkt. Mapons programvara har även information om närmaste Carrier och Thermo King servicecenter, som är väldigt hjälpsamma vid nödsituationer. Om du har några frågor eller vill veta mer om våra lösningar, ta kontakt och hitta en lösning som passar dina behov!