Privatumo politika

Susipažinkite su „Mapon“ privatumo politika!

„Mapon“ gerbia savo naudotojų privatumą ir yra įsipareigojusi apsaugoti jų asmens duomenis bei naudoti juos pagal teisinius reikalavimus. Privatumo politikoje aprašoma, kaip renkame ir naudojame asmens duomenis, ir nurodomos mūsų Vartotojų, Partnerių, Trečiųjų šalių ir naudotojų teisės. „Mapon“ sutinka tvarkyti iš jūsų gautus asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Prisijungdami prie mūsų svetainės, naudodamiesi ja ar mūsų Paslaugomis, sutinkate su šios Privatumo politikos, Slapukų naudojimo politikos nuostatomis, Paslaugų teikimo sąlygomis ir kitomis sąlygomis ir kitų sričių politikos nuostatomis, kurias galima rasti mūsų svetainėje ar dėl kurių su „Mapon“ susitariate kitu būdu. Jeigu nesutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis, turėtumėte išeiti iš svetainės ir nebesinaudoti mūsų Paslaugomis.

1. Informacija, kurią tvarkome
1.1. Iš mūsų klientų gauta informacija

Kaip Klientas, pateikiate „Mapon“ nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir nustatote tikslus ir bendrus būdus, kaip „Mapon“ tvarkys jūsų asmens duomenis. Savo ruožtu, kad galėtume teikti jums savo Paslaugas, pavyzdžiui, patvirtinti jūsų tapatybę, susisiekti su jumis, pateikti jums sąskaitą, renkame tokius duomenis, kaip vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeriai, mokėjimo rekvizitai ir kita informacija, kurią mums pateikiate.

Kad galėtume teikti jums savo Paslaugas ir stiprinti teikiamas Paslaugas, užtikrinti geresnį aptarnavimą ir tobulinti savo Paslaugas, galime rinkti tokius duomenis apie atitinkamų transporto priemonių vairuotojus, kaip vairuotojo vardas, pavardė, informacija apie transporto priemonę, duomenys apie vietą, duomenys iš skaitmeninio tachografo ir kita informacija, kurią galime tvarkyti jūsų, kaip Kliento, sprendimu dėl jums teikiamų Paslaugų ir kurie gali būti išsamiau nurodyti atitinkamoje jūsų Kliento paskyroje.

Jeigu Paslaugomis naudojatės bendrovės ar kito juridinio subjekto vardu ir Paslaugomis naudojamasi fizinių asmenų asmens duomenims tvarkyti (pvz., bendrovės atstovų asmens duomenis arba vairuotojų asmens duomenis, susijusius su Transporto priemone) (toliau – Tretieji asmenys), turite įrodyti, kad turite visus reikalingus sutikimus arba kitą teisinį pagrindą Trečiųjų asmenų asmens duomenims tvarkyti, įskaitant, bet neapsiribojant, leidimą naudotis visais atitinkamais „Mapon“ ir kitų trečiųjų šalių, kurias „Mapon“ pasitelkia Paslaugoms teikti, asmens duomenis.

Kai duodate leidimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, tai reiškia, kad juos galime naudoti ir kitais tikslais.

Kai pradėsite naudotis mūsų Paslaugomis, galėsime tvarkyti jūsų el. pašto adreso duomenis, kad galėtume atsiųsti jums informacinę medžiagą, tokią, kaip naujienlaiškius, skelbimus ir pan. Turite teisę bet kada atsisakyti pirmiau minėtos informacijos prenumeratos, paspausdami atitinkamą nuorodą/mygtuką mūsų el. laiškų apatinėse eilutėse. Jūsų el. pašto adreso duomenys vis dar bus tvarkomi, kad galėtume siųsti pranešimus, kurie ypač svarbūs teikiant mūsų Paslaugas.

1.2. Iš „Mapon“ svetainės lankytojų ir naudotojų gauta informacija

Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojatės mūsų Paslaugomis, prašote klientų aptarnavimo paslaugų ar užsiprenumeruojate mūsų tinklaraščio naujienlaiškius, galime rinkti ir tvarkyti toliau nurodytą su jumis susijusią informaciją.

Kad užtikrintume kuo geresnę klientų patirtį ir tobulintume savo Paslaugas, galime rinkti tokią informaciją, kaip jūsų IP adresas, kaip ir kada prisijungiate prie savo paskyros, prietaiso ir naršyklės informacija, tinklo jungtis ir kita informacija, kuri gali būti renkama per slapukus ir kitas panašias mūsų naudojamas technologijas. Sužinokite daugiau apie tai, kaip savo svetainėje naudojame slapukus.

Norėdami užtikrinti kuo sklandesnę klientų aptarnavimo patirtį, tvarkome informaciją, kurią pateikiate mūsų svetainėje (pvz., mūsų tinklaraščio komentaruose), el. laiškuose ar kitais jūsų naudotais susisiekimo būdais. Tam galime tvarkyti jūsų vardo, el. pašto adreso, IP adreso ir kitą informaciją, kuria su mumis pasidalijate. Šią informaciją naudojame, kad galėtume teikti ir tobulinti savo Paslaugas ir atsakyti į jūsų galimus klausimus.

Jeigu užsisakote mūsų tinklaraščio naujienlaiškį, galime tvarkyti jūsų el. pašto adreso informaciją, kad siųstume jums informacinę medžiagą, tokią, kaip naujienlaiškiai, skelbimai ir pan. Atsisakyti tokios informacijos prenumeratos galite bet kada, paspausdami mūsų siųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą.

2. Asmens informacijos perdavimas trečiosioms šalims

Kad „Mapon“ galėtų teikti jums savo Paslaugas, dirbame su trečiosiomis šalimis, su kuriomis galime dalytis asmens duomenimis, kad galėtume užtikrinti Paslaugų teikimą. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kad galėtume teikti prieglobos, serverio saugyklos, ryšių ir turinio perdavimo tinklų, duomenų ir kibernetinio saugumo paslaugas, sąskaitas ir mokėjimų apdorojimo paslaugas, sukčiavimo atvejų nustatymo ir prevencijos paslaugas, tinklo analitikos, el. laiškų platinimo ir kontrolės paslaugas, seanso įrašymo paslaugas, rinkodaros paslaugas, savo teisės ir finansų konsultantų paslaugas (visi kartu – Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai). Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali gauti tik minimalų būtinų asmens duomenų kiekį, priklausomai nuo jų konkretaus vaidmens ir tikslų,kad būtų paprastinamos ir tobulinamos mūsų Paslaugos ir veikls, ir gali tokią informaciją naudoti tik minėtais tikslais. Asmens duomenis perduosime tik tiems Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie bus įsipareigoję laikytis duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.

Jeigu naudojatės Paslaugomis bendrovės ar kito juridinio subjekto vardu ir (arba) Paslaugos naudojamos trečiųjų asmenų asmens duomenims tvarkyti, neatšaukiamai duodate savo sutikimą naudotis bet kuriuo Trečiosios šalies paslaugų teikėju mūsų nuožiūra ir tik tam, kad būtų galima teikti Paslaugas.

„Mapon“ atsako už Trečiosios šalies paslaugų teikėjų, kuriuos „Mapon“ pasitelkė atitinkamiems duomenims tvarkyti pagal taikomus teisės aktus, vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Tam tikrais atvejais taip pat galime privalėti dalytis informacija su trečiaisiais asmenimis, kad patvirtintume atitiktį teisės reikalavimams arba atsakytume į valdžios institucijų teisėtus klausimus/prašymus bei kad apsaugotume mūsų arba trečiosios šalies teisėtus interesus.

3. Saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis ir trečiųjų šalių asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, galime tvarkyti tol, kol mūsų su jumis ryšys aktyvus, turite „Mapon“ paskyrą arba jums reikia, kad teiktume savo Paslaugas.

Nutraukus mūsų tarpusavio ryšį, ištrynus savo „Mapon“ paskyrą ar kitaip nustojus naudotis mūsų Paslaugomis, galime toliau saugoti jūsų ir Trečiųjų asmenų asmens duomenų, kuriuos mums pateikėte, kopijas dėl to, kad gali būti pagrįstai reikalaujama, kad laikytumėmės teisinių įsipareigojimų, užtikrintume patikimas atsarginių kopijų sistemas, spręstume mūsų su jumis tarpusavio ginčus, užkirstume kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, užtikrintume mūsų susitarimų vykdymą ir (arba) apsaugotume mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus.

4. Duomenų subjekto teisės

Jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje, vadovaujantis Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktais, jums užtikrinamos tam tikros su jūsų asmens duomenimis susijusios teisės.

Turite teisę prašyti leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, keisti, trinti, perduoti ar riboti jūsų asmens duomenų naudojimą, prisijungę prie savo „Mapon“ paskyros arba susisiekdami su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Be to, jeigu manote, kad mes neteisėtai tvarkėme jūsų asmens duomenis, turite teisę teikti skundą toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis arba savo atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Jeigu esate Trečiasis asmuo, kurio asmens duomenis mums pateikė Klientas, kad galėtumėte pasinaudoti savo pirmiau nurodytomis duomenų subjekto teisėmis, turite susisiekti su Klientu. Kai Trečiasis asmuo prašymą leisti pasinaudoti savo teisėmis siunčia tiesiogiai „Mapon“, „Mapon“ nedelsdama siųs tokį prašymą Klientui. Atsakymų į skundus ar tiesiogiai iš Trečiųjų asmenų gautus prašymus „Mapon“ neteiks, kol neturės Kliento rašytinio leidimo.

5. Informacijos saugumas

Asmens duomenų konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui užtikrinti, siekiame naudoti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones. Deja, jokia duomenų perdavimo ar saugojimo sistema negali užtikrinti 100 % saugumo, todėl negalima garantuoti visiško informacijos saugumo. Skatiname rūpintis savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkote internete ir naudoti stiprius slaptažodžius savo „Mapon“ paskyrai, riboti prieigą prie savo kompiuterio ir naršyklės, atsijungiant, kai baigiate sesiją, ir stengtis išvengti atvejų, kai būtų teikiama jautri/neskelbtina informacija apie jus, kurią atskleidus, jūsų manymu, jūs smarkiai nukentėtumėte.

Visi „Mapon“ įgalioti darbuotojai, kurie dalyvauja tvarkant jūsų ar Trečiųjų asmenų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, įsipareigojo vykdyti konfidencialumo įpareigojimus ir nesinaudoti ar kitaip netvarkyti jūsų asmens duomenų be jūsų leidimo, jeigu tai daroma ne tam, kad jums būtų suteiktos mūsų Paslaugos.

Įvykus asmens duomenų pažeidimui, vadovaudamiesi galiojančiuose įstatymuose išdėstytomis nuostatomis, jums, kaip Klientui, pranešime ir suteiksime pagrįstą pagalbą dėl asmens duomenų pažeidimų tyrimo ir pranešime apie tai priežiūros institucijoms ir Kliento duomenų subjektams (Tretiesiems asmenims).

6. Duomenų tvarkymo auditas

„Mapon“ sutinka, Kliento prašymu, pateikti pakankamai informacijos, kuri padėtų įrodyti atitiktį šioje Privatumo politikoje išdėstytiems reikalavimams. Jeigu pateikta informacija, Kliento pagrįstu vertinimu, nesuteikia pakankamai informacijos, kad būtų įrodyta „Mapon“ atitiktis šios Privatumo politikos nuostatoms, tuomet „Mapon“ sutinka leisti atlikti duomenų tvarkymo auditą ir prisidėti prie jo.

Tokius auditus leidžiama atlikti nepriklausomoms trečiosioms šalims, kurie rinkoje turi gerą reputaciją, atitinkamos patirties ir kompetencijos vykdyti duomenų tvarkymo auditus, dėl kurių susitaria Klientas ir „Mapon“. Toks auditas atliekamas Kliento ir mūsų sutartu laiku ir turi būti baigtas per du (2) mėnesius nuo Kliento rašytinio prašymo atlikti auditą pateikimo. Auditorius turės pasirašyti konfidencialumo susitarimą, kuriame būtų numatyta pareiga savo audito ataskaitoje, kuri bus teikiama ir mums, neatskleisti verslo informacijos. Auditas atliekamas įprastu darbo laiku, „Mapon“ darbo dienomis, netrukdant vykdyti „Mapon“ kasdienę veiklą. Klientai turi teisę prašyti atlikti auditą kartą per du metus. Visas išlaidas, susijusias su auditu, padengia klientas.

7. Taikoma teisė

Šiai Privatumo politikai taikomi Latvijos Respublikos įstatymai, o ieškiniai ar procesiniai su šia Privatumo politika susiję dokumentai (įskaitant kylančius iš nesutartinių ginčų ar reikalavimų) teikiami Latvijos (Rygos) teismams.

8. Privatumo politikos pakeitimai

Retkarčiais galime keisti šios Privatumo politikos nuostatas, pavyzdžiui, kai pradedame teikti naujas paslaugas ar naujas funkcijas. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja ir taikomi nuo tada, kai įkeliami į šį puslapį.

Todėl raginame kartkartėmis pasitikrinti šį puslapį ir įsitikinti, ar niekas nesikeitė. Įgyvendinus šios politikos pakeitimus, toliau naudodamiesi mūsų Paslaugomis ar kitaip teikdami mums savo asmens duomenis, sutinkate su atnaujintomis Privatumo politikos nuostatomis.

9. Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl savo asmens duomenų ar šios Privatumo politikos arba norėtumėte pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu info@mapon.com arba toliau nurodytu adresu:

SIA “Mapon”

Įteikti: Duomenų apsaugos pareigūnui

Adresas: Krasta iela 44,

Ryga, LV-1003, Latvija

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 24 d.

Slapukų naudojimo politika

Naudodamiesi „Mapon“ svetaine, sutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kituose prietaisuose, iš kurių naudojatės mūsų svetaine, būtų naudojami slapukai, žiniatinklio signalinės priemonės. Šioje Slapukų naudojimo politikoje aprašoma, kokius slapukus naudojame savo internetinėje svetainėje ir kokiu tikslu.

1. Kas yra slapukai?

Slapukai – mažos apimties tekstinės rinkmenos, kurias sukuria tinklalapiai ir išsaugo jūsų prietaise, kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje. Naršyklė, kuria naudojatės, pasitelkia slapukus, kad kiekvieną kartą, kai vėl lankotės svetainėje, informacija vėl būtų teikiama svetainei tam, kad ši atpažintų naudotoją ir prisimintų jo pasirinkimus (pvz., prisijungimo informaciją ir kitus nustatymus). Tai gali palengvinti jūsų kitą apsilankymą, todėl kitą kartą internetinė svetainė jums bus naudingesnė.

2. Kokios rūšies slapukus naudojame ir kokiu tikslu?

Savo svetainėje naudojame skirtingas slapukų rūšis. Toliau nurodyta, kokie slapukai gali būti saugomi jūsų naršyklėje.

Griežtai privalomi slapukai.

Šie slapukai svarbūs, nes jie būtini sklandžiam svetainės darbui užtikrinti. Be jų neįmanoma užtikrinti prisijungimo prie naudotojo profilio ir naudoti svetainės visa apimtimi. Šie slapukai nustato naudotojo prietaisą, tačiau neatskleidžia naudotojo tapatybės ir nerenka naudotojo duomenų. Šie slapukai saugomi naudotojo prietaise iki uždaroma naršyklė.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai užtikrina patogų visapusį svetainės naudojimą ir padeda naudotojams veiksmingai naudotis svetaine, ją personalizuoti. Funkciniai slapukai išsaugo naudotojo pasirinkimus ir užtikrina individualias funkcijas. Pavyzdžiui, užtikrina „prisiminti mane“ funkciją, leidžiančią naudotojui savo el. pašto adresą ir slaptažodį įvesti tik vieną kartą. Šie slapukai naudotojo prietaise saugomi nuolatos.

Analitiniai slapukai.

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudotojai sąveikauja su mūsų svetaine, pavyzdžiui, siekiant nustatyti, kurios skiltys lankomos dažniausiai ir kuriomis paslaugomis naudojamasi dažniausiai. Surinkta informacija naudojama, siekiant suprasti, kas naudotojus domina ir kaip svetainę padaryti patogesne. Analitiniais tikslais galime naudoti ir trečiųjų šalių slapukus. Jie naudotojo prietaise saugomi nuolatos.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai.

Šie slapukai mūsų svetainėje naudojami tam, kad rinkodara būtų pritaikyta konkrečiai jums, pagal jūsų interesus ir ateityje jums būtų teikiamas personalizuotas aptarnavimas. Šie slapukai prisimena, kad lankėtės mūsų svetainėje, ir gali būti naudojami, kad jums būtų rodomi specialiai jums pritaikyti skelbimai socialinėje žiniasklaidoje ir kituose tinklalpiuose. Reklaminiais tikslais galime naudoti ir trečiųjų šalių slapukus. Jie naudotojo prietaise saugomi nuolatos.

Trečiųjų šalių slapukai.

Mūsų svetainė naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, pvz., analitinėmis paslaugomis, kad galėtume sužinoti, kas mūsų svetainėje populiaru, o kas – ne, ir kad svetainė būtų kuo patogesnė naudotis. Trečiųjų šalių slapukus galime kontroliuoti mažiau, o daugiau apie šiuos slapukus ir jų privatumo politiką, sužinosite apsilankę atitinkamos trečiosios šalies internetinėje svetainėje. Visą pagal trečiųjų šalių slapukus tvarkomą informaciją tvarko atitinkamas paslaugų teikėjas. Turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti trečiųjų šalių slapukų atliekamo duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos pateikta kitame Slapukų naudojimo politikos skyriuje.

Pavyzdžiui, galime naudoti „Google Analytics“ slapukus, kad galėtume įvertinti, kaip naudotojai naudoja mūsų svetainės turinį. Šie slapukai renka informaciją apie jūsų sąveiką su mūsų svetaine, pvz., vienkartiniai apsilankymai, grįžtamieji apsilankymai, sesijos trukmė, svetainėje atliekami veiksmai ir kita.

Taip pat galime naudoti „Facebook“ pikselius, kad galėtume tvarkyti informaciją apie naudotojo veiksmus mūsų svetainėje, pvz., aplankytas tinklalapis, naudotojo „Facebook“ paskyros identifikacinis kodas, duomenys apie naršyklę ir kt. Iš „Facebook“ pikselių gauta tvarkoma informacija naudojama, norint tuo metu, kai naudojatės „Facebook“, pateikti skelbimus, atitinkančius jūsų interesus, bei įvertinti įrenginių konversijų procesą bei sužinoti apie naudotojų sąveiką su mūsų tinklalapiu.

3. Kaip valdyti slapukus?

Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje, gausite informacinį pranešimą, kad svetainėje naudojami slapukai. Jeigu savo sutikimą išsaugoti jūsų įrenginyje slapukus norite atšaukti, galite ištrinti visus jūsų naršyklėje saugomus slapukus ir nustatyti, kad naršyklė slapukų nebesaugotų. Savo naršyklėje paspaudę mygtuką „pagalba“, rasite nurodymus, ką daryti, kad naršyklė nebesaugotų slapukų bei kokie slapukai naršyklėje jau saugomi ir, jeigu norėsite, galėsite juos ištrinti. Nustatymų pakeitimus reikia atlikti visų jūsų naudojamų naršyklių atžvilgiu.

Tačiau, atkreipkite dėmesį į tai, kad neišsaugoję tam tikrų slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis „Mapon“ svetainės funkcijomis ir paslaugomis.

Taip pat galima atskirai pasirinkti, kad informacija apie svetainėje atliekamus veiksmus nebūtų prieinama „Google Analytics“, įdiegus papildinį „Google Analytics Browser Add-on“, kuris neleidžia dalytis informacija apie jūsų apsilankymus svetainėje su „Google Analytics“. Nuorodą į papildinį ir daugiau informacijos rasite: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Be to, jeigu norite atsisakyti interesais ir elgesiu pagrįstos reiklamos, galite tai padaryti, naudodamiesi vienu iš nurodytų įrankių pagal regioną, kuriame esate. Atkreipkite dėmesį, kad šis trečiosios šalies įrankis jūsų įrenginyje išsaugos savo slapukus, o „Mapon“ nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių Privatumo politiką. Daugiau informacijos apie pasirinkimus rasite:

4. Slapukų naudojimo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę daryti šios Slapukų naudojimo politikos pakeitimus. Šios Slapukų naudojimo politikos pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja, kai yra paskelbiami mūsų svetainėje.

Jeigu pasikeitus Slapukų naudojimo politikai, toliau naudojatės mūsų svetaine ir (arba) paslaugomis, tai reiškia, kad sutinkate su naujomis Slapukų naudojimo politikos sąlygomis. Kad sužinotumėte apie pakeitimus, pats privalote reguliariai tikrinti šios politikos turinį.

5. Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų apie savo asmens duomenis ar šią Slapukų naudojimo politiką arba norėtumėte pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu info@mapon.com, arba toliau nurodytu adresu:

SIA “Mapon”

Įteikti: Duomenų apaugos pareigūnui

Adresas: Krasta iela 44,

Ryga, LV-1004, Latvija

Ši Slapukų naudojimo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 24 d.