Tacho Hotel

Ērts risinājums uzņēmumiem, kas ļauj vienuviet strukturēti uzglabāt visas klientu tahogrāfa kartes un attālināti pārvaldīt DDD failu lejupielādes.

Tacho Hotel
Risinājums uzņēmumu tahogrāfa karšu uzglabāšanai

Risinājums uzņēmumu tahogrāfa karšu uzglabāšanai

Risinājums uzņēmumu tahogrāfa karšu uzglabāšanai

Tacho Hotel ir risinājums, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri saviem klientiem piedāvā tahogrāfa karšu uzglabāšanas un pārvaldības pakalpojumus. Viedkartes uzglabāšana klienta birojā, nodrošinot tai nepārtrauktu piekļuvi, var būt visai grūti realizējama. Līdzīgi, vairāku desmitu un pat simtu tahogrāfa karšu uzglabāšana tavā birojā pavisam viegli var pārvērsties kabeļu un karšu lasītāju haosā. Tacho Hotel palīdzēs novērst abas šīs problēmas.

Automatizēta DDD failu lejupielāde

Kā darbojas Tacho Hotel?

Datu lejupielādes plānošana

Tahogrāfa datu lejupielāde

Autorizācijas pieprasījums

Autorizācija

Datu augšupielāde

Datu lejupielāde

Automatizēta DDD failu lejupielāde

Tacho Hotel pārsvarā izmanto uzņēmumi, kas nodarbojas ar autoparku pārvaldību un nodrošina attālinātu tahogrāfa failu lejupielādi, taču to var izmantot arī citiem līdzīgiem mērķiem. Risinājumā ir paredzēta vieta vienplates datoram - tas nozīmē, ka tu vari izmantot savā rīcībā esošo risinājumu digitālo tahogrāfa karšu autentifikācijai, lietojot Tacho Hotel kā lasītāju un kabeļu pārvaldības rīku.

Gadījumā, ja tev vēl nav risinājuma attālinātai digitālā tahogrāfa failu lejupielādei un vēlies uzsākt savu biznesu, tev būs nepieciešama arī Mapon PRO platforma un risinājums digitālo tahogrāfu datu lejupielādei.

Izmantojot Tacho Hotel kopā ar Mapon risinājumiem, te varēsi iestatīt datu lejupielādes konkrētā laikā, datumā u.tml., iegūstot informāciju no visiem autoparkā esošajiem transporta līdzekļiem, apkopojot to un sagatavojot atskaitēm un analīzei.

Risinājums

Tacho Hotel ir radījusi mūsu komanda, analizējot tirgū pieejamos risinājumus un veidojot to tā, lai risinājums būtu finansiāli izdevīgs ilgtermiņa ieguldījums tavu klientu karšu pārvaldībā. Tavai izvēlei pieejamas divas Tacho Hotel komplektācijas

Mazs

Mazs

56 tahogrāfa karšu uzglabāšanai

Liels

Iesakām
Liels

105 tahogrāfa karšu uzglabāšanai

Piedāvājumā iekļauts:

Piedāvājumā iekļauts:

Piedāvājumā iekļauts:
Servera skapis

Servera skapis

 Tahogrāfa serveris

Tahogrāfa serveris

 Tahogrāfa karšu lasītāji

Tahogrāfa karšu lasītāji

 USB pieslēgvietas

USB pieslēgvietas

 Uzstādīšana

Uzstādīšana