Tacho Hotel

En enkel lösning för företag som låter dig lagra alla dina kunders färdskrivarkort på en plats och fjärrhantera DDD-filnedladdningar.

Tacho Hotel
 En lösning för lagring av företagets färdskrivarkort

En lösning för lagring av företagets färdskrivarkort

 En lösning för lagring av företagets färdskrivarkort

Tacho Hotel är en lösning framtagen för företag som tillhandahåller nedladdningstjänster för digitala färdskrivardata åt sina kunder. Att lagra smarta kort på dina kunders kontor och garantera att de är tillgängliga hela tiden kan vara krångligt, precis som att lagra tio eller hundratals kort på ditt kontor kan lätt resultera i ett kabel- och kortläsarkaos. Detta slipper ni tack vare Tacho Hotel.

Automatiserad DDD-filnedladdning

Hur fungerar Tacho Hotel?

Schemaläggning av datanedladdning

Nedladdning av färdskrivardata

Auktoriseringsbegäran

Auktorisering

Datauppladdning

Datanedladdning

Automatiserad DDD-filnedladdning

Tacho Hotel används normalt av företag som arbetar inom flotthantering och erbjuder nedladdning av digitala färdskrivarfiler, men kan även användas för andra liknande användarsituationer. Lösningen inkluderar en plats för installation av en enkortsdator, vilket innebär att du använder din egen existerande lösning för autentisering av digitala färdskrivarkort, och använder Tacho Hotel som ett kabel- och läsarhanteringsverktyg.

Om du fortfarande inte har någon lösning för nedladdning av digitala färdskrivarfiler och är intresserad av att ge dig in på marknaden, kommer du även behöva en Mapon PRO-plattform och en nedladdningslösning för digitala färdskrivardata.

Att kombinera Tacho Hotel med Mapon-plattformen låter dig konfigurera datanedladdning vid exakta tider, datum osv., och samla information från alla fordon i flottan, sammanställa den och förbereda för rapporter och analyser.

Lösningen

Tacho Hotel skapades av vårt team efter analys av marknaden och andra tillgängliga lösningar, för att garantera en bra finansiell långsiktig investering i hanteringen av dina kundkort. Det finns två Tacho Hotel-paket tillgängliga:

Kompakt

Kompakt

Korthotell för 60 färdskrivarkort

Bästa värde

Korthotell för 105 färdskrivarkort

I priset ingår:

I priset ingår:

I priset ingår:
Serverkabinett

Serverkabinett

 Färdskrivarserver

Färdskrivarserver

 Färdskrivarkortläsare

Färdskrivarkortläsare

 USB-hubbar

USB-hubbar

Montering

Montering

Vi finns här för att hjälpa dig!

Vi hjälper dig gärna och berättar mer om vår produkt och våra lösningar. Ring oss på +358102064425 eller skicka en förfrågan så kommer en av våra kundkonsulter att återkomma till dig.

+358102064425
sverige@mapon.com