Allt inkluderande kommunikationsverktyg för organisationer

Image alt text

Kommunisera över alla plattformar

Image alt text
Direktmeddelanden Gruppchattar

SMS och Garmin-meddelanden

Arbetsytor

Fil och platsdelning

Mobilapplikationer

Finns på Mapon Go 2022

Image alt text

Skicka data till externa system med API

Image alt text

Bekanta dig med arbetsytor

Allt som du behöver på ett ställe

Image alt text

Datautbyte och lagring

Image alt text

Avancerad sökning

Image alt text

Integreringar tillgängliga

Vi finns här för att hjälpa dig!

+358102064425
sverige@mapon.com