Komplett lösning för kyl- och temperaturövervakning

Image alt text

Håll koll på viktiga lastdata och övervaka fel

Image alt text
Image alt text

Visualisera viktiga siffror. Analysera dem snabbt.

Image alt text
Image alt text

Arbetar tillsammans med branschledare

Få varningar i tid som innehåller viktig information om kylenheter, fel, nedstängningar och nödvändiga underhållsåtgärder. Hantera dina kylenheter mer effektivt. Mapons telematiklösning hjälper till vid planering av underhållsoperationer och hittar närmaste servicecenter i händelse av en akutsituation.

Image alt text
Börvärdestemperatur

Lufttillförseltemperatur

Returlufttemperatur

Omgivande lufttemperatur

Avfrostningscykler för informationsfiltrering.
Image alt text

Avancerad kyltelematiklösning – Kreiss kundupplevelse
Kreiss

Läs mer
Image alt text

Varningar och underhållsplanering

Image alt text
Image alt text

Vänta inte – informera din förare direkt

Image alt text
Image alt text

Övervaka batteristatus och minimera oväntade kostnader

Image alt text
Image alt text

Analysera kylenhetens driftstimmar och bränsleförbrukning

Image alt text
Image alt text

Enkel enhetsinstallation för bästa funktion

Image alt text
Image alt text

Unika integreringar för dina affärsbehov

Image alt text

Vi finns här för att hjälpa dig!

+358102064425
sverige@mapon.com