Tryk på enter for at søge eller ESC for at lukke

Fjerndownload data fra digitale fartskrivere

Data fra fartskrivere skal downloades mindst hver 90. dag og data fra chaufførkort hver 28. dag. Manglende overholdelse af bestemmelsen kan udløse betydelige bøder. Med vores løsning kan du heldigvis fjerndownloade data fra fartskrivere og endda automatisere hele processen, så du aldrig glemmer en downloaddato.

Download af chauffør- og køretøjsfiler

Download af chauffør- og køretøjsfiler

Download af chauffør- og køretøjsfiler

Løsninger til fjerndownload af data fra digitale fartskrivere giver dig mulighed for at downloade både chauffør- og køretøjskortdata. Så snart chaufføren sætter sit kort i fartskriveren, kontrollerer vores system automatisk, om det er nødvendigt at downloade data, og hvis det er, startes downloadet automatisk.

Planlagte og automatiske downloads

Planlagte og automatiske downloads

Planlagte og automatiske downloads

Angiv en tidsplan for download af data fra fartskrivere, der passer til dine forretningsmæssige behov – en gang om måneden eller om ugen eller med start på bestemte datoer, f.eks. den første i hver måned – og lad Mapon klare downloadene af filer fra fartskrivere.

Integrationer med løsninger til analyse af filer fra fartskrivere

Integrationer med løsninger til analyse af filer fra fartskrivere

Integrationer med løsninger til analyse af filer fra fartskrivere

Download af data er første skridt i at sikre overholdelse af regler for fartskrivere. Du skal også analysere dataene ved hjælp af en løsning til analyse af filerne fra fartskrivere. Vores system er udstyret med integrationer med vores eget Tachogram samt idhaOnline- og Optac3-platformene, så du kan samle og få overblik over alle nødvendige oplysninger på ét sted.

Hold styr på kalibreringsdatoer for fartskrivere

Hold styr på kalibreringsdatoer for fartskrivere

Hold styr på kalibreringsdatoer for fartskrivere

Digitale fartskrivere skal genkalibreres hvert andet år. Integration med vores flådestyringsløsning giver dig mulighed for at modtage automatiske servicepåmindelser om alle kommende fartskriverkalibreringer, så du kan undgå unødvendige bøder, hvis dine køretøjer bliver standset og kontrolleret.

Forbedret planlægning og datakvalitet

Forbedret planlægning og datakvalitet

Forbedret planlægning og datakvalitet

Fjerndownload af data fra digitale fartskrivere giver dig mulighed for at planlægge ruter og opgaver for dine chauffører mere effektivt, fordi lederne modtager nøjagtige data til tiden om chaufførernes resterende arbejdstid osv.

Vil du gerne vide, hvad løsningen kan gøre for din virksomhed?

Så udfyld formularen, hvorefter vores team vil besvare alle dine spørgsmål personligt!