Blanketter

Image alt text

Från papper till digitalt

Image alt text
Image alt text

Fyll i formulär var som helst, när som helst

Image alt text
Image alt text

Ett bättre och mer organiserat arbetsflöde

Image alt text
Image alt text

Snabbt tillgänglig för hela teamet

Image alt text
Image alt text

Fungerar för alla

Image alt text

Ytterligare fördelar med digitala formulär

Image alt text
Digitaliseringen bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling genom att minska behovet av att producera, bearbeta och lagra pappersblanketter
Pappersblanketter kan ofta komma bort, medan digitala blanketter alltid finns tillgängliga i tjänsten
Digitala filer har alltid tillräckligt med utrymme
Digitala formulär, liksom pappersformulär, kan enkelt undertecknas
Om du någonsin behöver en fysisk kopia av ett formulär kan du enkelt skriva ut ett digitalt formulär på papper!

Boka en konsultation

Inte giltigt fullständigt namn
Inte giltigt företag
Inte giltigt telefonnummer
Inte giltig e-postadress