Euroopa Komisjoni andmetel moodustab transpordisektor Euroopa energiatarbimisest 33%, millest omakorda 80% kuulub maanteetranspordi arvele. Siiski on ettevõtjad viimastel aastatel hakanud parandama sõidukite kasutusviise, et vähendada energia- ja kütusetarvet ning sõidukite hoolduskulusid. See tähendab, et ettevõtjad keskenduvad sõidukipargi tõhususe ja juhtide sõidustiili parandamisele, edendades kogu valdkonnas positiivseid muudatusi.  

Juhi käitumise lahendus näitab, kuidas sõidukijuht oma teadmiste, taju ja kognitiivsete oskuste põhjal tegutseb. Oleme seda aja jooksul märkimisväärselt täiustanud ja täna võime uhkust tunda, et Maponil on väga täpseks arendatud ja läbimõeldud sõidukijuhi käitumise jälgimislahendus, mille abil saavad meie kliendid hinnata sõidustiili mitmesuguste kriteeriumide alusel, sealhulgas:

  • kütusesäästlikult sõitmine;
  • tühikäiguaeg;
  • inertsjõu kasutamine;
  • äkiline pidurdamine, kiirendamine, kurvivõtt jne.

Nimetatud kriteeriumide põhjal määratakse sõidukijuhtidele tulemuslikkushinnangud skaalal A–G ning koostatakse üksikasjalikum aruanne iga sõidukijuhi harjumuste kohta.

Lahendus pole mõeldud ainult analüüsimiseks, vaid ka sõidukijuhtidele tagasiside andmiseks,


võimaldades neil paremini liigelda, parandada liiklusohutust ning vähendada kütusekulu ja heitkoguseid.

Sõidukijuhi käitumise analüüs suurettevõttes

Üha enam nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid võtab oma sõidukipargi haldusprotsessides kasutusele sõidukijuhi käitumise lahenduse, kuna see aitab parandada sõidukijuhtide tulemuslikkust ja optimeerida ettevõtte ressursse. Ülemaailmne ehitusmaterjalide tootja SCHWENK, mis tegutseb rohkem kui 50 eri riigis, oli Lätis üks esimesi ettevõtteid, mis hakkas sõidukijuhi käitumise lahendust kasutama.

SCHWENK kasutab Maponi lahendusi 2015. aastast ja sõidukijuhi käitumise lahendust 2017. aastast, mil see välja lasti.


Ettevõtte otsuse taga oli soov hoolitseda oma sõidukijuhtide ohutuse eest, mis on üks ettevõtte põhiprioriteetidest.

Investeering sõidukijuhtide ametialasesse arengusse

Regulaarne ja üksikasjalik sõidukijuhi käitumise analüüs annab ettevõtte juhtkonnale võimaluse hinnata, milliseid sõidukijuhi tulemuslikkuse aspekte tuleks parandada. Lisaks julgustab see ettevõtet eraldama sõidukijuhtide sõidustiilikoolitusteks vajalikke ressursse.

Ettevõttele on väga tähtis, et SCHWENKI sõidukijuhid liikleksid professionaalselt ja väärikalt, järgides liiklusohutuse ja -viisakuse põhimõtteid. Kogutud andmete abil saab analüüsida järgmist:

  • sõidukiirus;
  • äkiline kiirendamine ja pidurdamine;
  • äkiline kurvivõtt;
  • püsikiirusehoidiku ja inertsjõu kasutamine;
  • tühikäik ja muud tegevused.

Saadud tulemused aitavad ettevõttel korraldada töötajatele liikluskultuuri ja -ohutuse koolitusi.


Näiteks toimub äkilisi kurvivõtte märkimisväärselt harvem, mis vähendab ümberminekuohtu.

Sõidukijuhi tulemuslikkusest tervikpildi nägemine on suur eelis, mis aitab parandada logistika tõhusust ning optimeerida kütusetarvet, amortiseerumist ja ettevõtte kulusid. Ettevõtte SCHWENK ärivaldkond hõlmab raskesti ligipääsetavate objektidega seotud sõidukitööd, mis mõjutab kütusest ja kulumist tulenevaid kulusid arvestatavalt.

Maponi lahendus võimaldab ettevõttel neid objekte sõidukijuhi käitumise analüüsimisel tähele panna ning teha andmete põhjal klientidele täpsemaid finantspakkumisi.

Ettevõtte ja keskkonna kestlikkust parandav lahendus

Maailmas on korraldatud rohkesti eri liiki uuringuid selle kohta, kuidas mõjutab sõidustiil sõiduki tehnoseisundit, liiklusõnnetuste hulka ja heitkoguste suurust. Näiteks on USA teadlased kindlaks teinud, et äkiline kiirendamine ja pidurdamine võib maanteel raisata kütust ja lühendada läbisõitu 33% ning linnas 5%. Mida rohkem kütust tarbitakse, seda suuremaid heitkoguseid lastakse atmosfääri.

Meie süsteemi kasutades on SCHWENK oma sõidukipargis vähendanud kütusekulu ja parandanud liikluskultuuri. Ettevõte on nii kohalikus kui ka üleilmses mastaabis seadnud esikohale ohutuse. Lisaks on SCHWENK saanud mitmesuguseid auhindu, mis tunnustavad selles vallas ettevõtte saavutusi ja häid tavasid.


Kui sul on sõidukijuhi käitumise analüüsi kohta küsimusi või soovid seda lahendust proovida oma ettevõttes, klõpsa siin.