Spied "Enter", lai meklētu "ESC", lai aizvērtu
Mūsu ieteikumi

Privātuma noteikumi

Mapon ciena tā lietotāju privātumu un apņemas pilnībā aizsargāt lietotāju personas datus. Šajos privātuma noteikumos skaidrots, kā Mapon (“Mapon”, “mēs”) apstrādā informāciju par personām, tostarp personas datus, sniedzot Mapon.com mājaslapas un autoparka pārvaldības pakalpojums (“Pakalpojums”). Turpmāk sniegta detalizēta informācija par to, kāda veida informāciju mēs apkopojam un kāpēc, ko mēs ar to darām un kādas ir jūsu tiesības.

Jūsu personas datu pārzinis ir Mapon grupas struktūrvienība, kurai ir iesniegti jūsu personas dati, pamatojoties uz līgumiskām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus jūs izmantojat vai plānojat izmantot. Mapon grupas struktūrvienību kontaktus skatīt sadaļā Kontaktinformācija.

1. Kādus datus apstrādājam?
1.1. Mapon vāc, apkopo un saņem informāciju dažādās formās, kad jūs izmantojat Pakalpojumu, veicat pasūtījumu vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Daļa šīs informācijas satur personas datus.
1.2. Izveidojot Mapon kontu un veicot pasūtījumu, jūs sniedzat mums šādu informāciju, kas satur jūsu personas datus:

1.2.1. vārds, uzvārds;

1.2.2. e-pasta adrese;

1.2.3. maksājuma informācija;

1.2.4. tālruņa numurs;

1.2.5. piegādes/rēķina adrese;

1.2.6. cita informācija, ko sniedzat mums šim nolūkam.

1.3. Atsevišķa informācija, ko Mapon apstrādā, tiek ievākta, kamēr izmantojat mūsu Pakalpojumu. Atkarībā no tā, kādā apmērā un konfigurācijā izmantojat Mapon Pakalpojumus, šī informācija var saturēt šādus personas datus:

1.3.1. jūsu transportlīdzekļa dati (piemēram, transportlīdzekļa nosaukums un veids, nobraukums, tehniskā informācija utt.);

1.3.2. transportlīdzekļa vadītāja dati (atrašanās vietas dati, maršruti, braukšanas paradumi, ātrums, kustības virziens, utt.);

1.3.3. digitālā tahogrāfa dati un autovadītāja dati un aktivitātes (piemēram, autovadītāja apliecības numurs, vārds, uzvārds, laiks, kas pavadīts pauzēs, braukšanas sākuma, apstāšanās un beigu laiks, braukšanas ilgums, tahogrāfa kalibrācija, tahogrāfa ražotājs, izdevējiestāde, informācija par tahogrāfa kontroli, prombūtnes kalendārs, utt.);

1.3.4. jūsu izmantotais pārlūks (piemēram, IP adrese, pārlūka veids, programmatūras versija utt.);

1.3.5. citi dati, kurus Pakalpojuma ietvaros varam saņemt un, kas kopā ar citu informāciju, var saturēt personas datus (piemēram, temperatūras dati, degvielas sensoru dati, utt.).

1.4. Kad izmantojat vai konfigurējat savu Mapon kontu, jūs varat mums sniegt informāciju, kas var saturēt personas datus:

1.4.1. autovadītāja datus (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālrunis, dzimšanas dati, autovadītāja apliecības dati, digitālā tahogrāfa kartiņas numurs, un citi dati, ko esat norādījis);

1.4.2. autoparka datus atbilstoši jūsu izvēlētajiem Mapon Pakalpojuma iestatījumiem un iespējām;

1.4.3. komunikācijas vēsturi ar jums;

1.4.4. citu informāciju, kas var saturēt personas datus (piemēram, atrašanās vieta, laika zona, fotoattēli utt.).

1.5. Jūs varat izvēlēties integrēt trešo personu pakalpojumus attiecībā uz atsevišķiem Mapon Pakalpojuma aspektiem. Trešo personu pakalpojums ir programmatūra, kas tiek integrēta Pakalpojumā un jūs varat pieslēgt vai atslēgt šādu integrāciju savā Mapon kontā. Kad programmatūra ir pieslēgta, attiecīgais trešās personas pakalpojumu sniedzējs var kopīgot vai saņemt noteiktu informāciju. Jums jāpārbauda šo trešo personu privātuma iestatījumi, lai saprastu, kādi dati var tikt atklāti mums.
1.6. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

1.6.1. jūsu ierīce un pārlūks;

1.6.2. jūsu IP adrese;

1.6.3. cita informācija, kas tiek vākta no sīkdatnēm un tamlīdzīgām tehnoloģijām, ko izmantojam. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, mūsu Sīkdatņu politikā.

2. Datu apstrādes nolūks
2.1. Mapon apstrādās jūsu personas datus, lai piegādātu preces, sniegtu Pakalpojumu, uzlabotu to, risinātu jebkādas ar Pakalpojumu saistītas problēmas, kas jums varētu rasties, un nodrošinās, ka jūs saņemat vislabāko iespējamo klientu apkalpošanas pieredzi.
2.2. Mapon vāc un apstrādā jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

- lai reģistrētu jūs Pakalpojuma lietošanai, apstiprinātu jūsu identitāti, izveidojot jūsu Mapon kontu;

- lai nosūtītu preces, rēķinus un apstrādātu maksājumus;

- lai personalizētu jūsu Pakalpojuma lietošanas pieredzi, kad jūs izveidojat sava konta iestatījumus;

- lai analizētu jūsu veiktās darbības mūsu Pakalpojuma ietvaros;

- lai sazinātos ar jums un informētu par Mapon Pakalpojumu un sniegtu jums jebkādu ar Pakalpojumu saistītu atbalstu, atbildētu uz jūsu jautājumiem un apstrādātu jūsu pieprasījumus;

- lai uzlabotu Pakalpojumu vai attīstītu jaunas funkcijas Pakalpojuma ietvaros;

- lai iegūtu analītisku informāciju, vērtētu un lai saprastu, kā mūsu Pakalpojumi tiek izmantoti. Piemēram, mēs analizējam datus par to, kā jūs izmantojat Pakalpojumu, lai optimizētu produktu dizainu, izstrādātu ziņojumus un statistiku par Mapon Pakalpojuma izmantošanu;

- lai piedāvātu jums personalizētu reklāmu, akcijas un piedāvājumus;

- lai aizsargātu Mapon, tā lietotāju un citu trešo personu tiesiskās intereses un tiesisku iemeslu, piemēram, mūsu noteikumu un nosacījumu ievērošanai, vai lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un sniegtu palīdzību tiesību aizsargājošām iestādēm.

3. Datu apstrādes juridiskais pamats
3.1. Mapon vāc un apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem personas datu apstrādes tiesību aktiem un tikai, ja mums tam ir juridisks pamats. Apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no specifiskas datu grupas un tās apstrādes nolūkiem. Ievērojiet, ka mēs varam apstrādāt vienus un tos pašus personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats.

3.1.1. Līgums. Kopumā jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumattiecības starp jums (kā preču saņēmēju vai Pakalpojuma lietotāju) un Mapon, jo mums nepieciešama noteikta informācija, lai noslēgtu līgumu un pildītu pienākumus, kas izriet no šī līguma.

3.1.2. Juridiskie pienākumi. Atsevišķos gadījumos Mapon apstrādā personas datus juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.

3.1.3. Leģitīmās intereses. Jūsu personas datu apstrāde nepieciešama Mapon leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību. Mūsu leģitīmās intereses ietver Pakalpojuma sniegšanu, lai ievērotu mūsu lietotāju vajadzības, reklamēšanu, lai padarītu mūsu Pakalpojumu brīvi pieejamu lietotājiem, krāpšanas, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, drošības un tehniskos jautājumus Pakalpojuma ietvaros, pienākumu izpildi pret mūsu partneriem, juridisku prasību īstenošanu utt.

3.1.4. Piekrišana. Kad jūs piekrītat abonēt mūsu bloga vai jaunumu informāciju, mēs, balstoties uz jūsu piekrišanu, nosūtīsim jums informatīvus materiālus, piemēram, jaunumus, reklāmas un citu informāciju. Jūs varat jebkurā laikā atteikties saņemt iepriekš minēto informāciju, izmantojot e-pastā ietverto atrakstīšanās saiti vai sazinoties ar mums.

4. Apstrādes ilgums un datu glabāšana

Mapon apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās Mapon izdzēsīs jūsu datus.

5. Kam personas datus varam nodot?
5.1. Lai varētu nodrošināt Pakalpojumu un piegādāt preces, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (pārziņiem vai apstrādātājiem), kas nodrošina preču piegādes, apdrošināšanas, hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus, saziņas un satura piegādes tīklus, datu un kiberdrošības pakalpojumus, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu apstrādes pakalpojumus, krāpniecības atklāšanas un novēršanas pakalpojumus, tīmekļa analīzi, e-pastu izplatīšanas un pārraudzības pakalpojumus, sesijas ierakstīšanas pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus, IT, juridiskos un finanšu pakalpojumus, un citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama (“Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”).
5.2. Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mapon nodrošina, ka tas izmanto tikai tādus trešās personas pakalpojumu sniedzējus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.
5.3. Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes.
5.4. Mapon apstrādātie personas dati var tikt nosūtīti Trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā Mapon nosūtīs personas datus tikai tādiem saņēmējiem, kas nodrošina atbilstību datu apstrādes un aizsardzības prasībām un kas spēj nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas.
6. Jūsu tiesības
6.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam jums informāciju mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.
6.2. Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
6.3. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai un līguma noslēgšanai ar mums.
7. Privātuma noteikumu izmaiņas
7.1. Mapon ir tiesības laiku pa laikam ieviest grozījumus šajos privātuma noteikumos, piemēram, ja mēs ieviešam jaunus pakalpojumus vai funkcijas. Šo privātuma noteikumu grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti šajā lapā.
7.2. Mēs aicinām jūs laiku pa laikam pārbaudīt šo lapu. Turpinot lietot mūsu Pakalpojumu vai citādi sniedzot mums jūsu personas datus, pēc tam, kad šo noteikumu grozījumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat atjauninātajiem privātuma noteikumiem.
8. Kontaktinformācija

Ja jums radušies jautājumi par šiem privātuma noteikumiem vai mūsu datu apstrādes procesu, vai ja jūs vēlaties īstenot jebkuras jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

Mapon Latvia

AS Mapon

info@mapon.com

Adrese: Ojāra Vācieša 6B, Rīga, LV-1004, Latvija

Mapon Spain

contacto@mapon.com

Adrese: Carrer d'Àlaba, 56B - 2nd floor 08005, Barselona, Spānija

Mapon Finland

suomi@mapon.com

Adrese: Äyritie 8 E, 01510, Vantaa, Somija

Mapon Estonia

estonia@mapon.com

Adrese: Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 53-101, 11415, Tallina, Igaunija

Mapon Denmark

service@mapon.com

Adrese: Søndergade 19L, Galten, Dānija

Ja starp valodu versijām ir atšķirības, par noteicošo uzskata angļu valodas versiju.

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2023. gada 12. decembra.