Kreiss – ettevõte, mille peakontor asub Riias ning omab kontoreid üle maailma, näiteks Norras, Venemaal ja Kasahstanis, on kahtluseta üks suurimaid kaubaveoga tegelevaid ettevõtteid Euroopas, kelle transpordipargis on umbes 1400 veokit ning 1700 külmutusseadmetega treilerit. Kuigi suurel ettevõttel on omad plussid, on neil ka omad probleemid.

Väljakutse

Suure ja ainult kasvava transpordipargi korral on saadetiste jälgimine ja temperatuuride monitoorimine tõsine väljakutse. Alati säilib risk, et keegi teeb vea treileriga opereerimisel või saadetiste lähetamisel kontorist.

Kasutades Maponi andmete kauglugemise ja integratsiooni süsteemi, on Kreiss saavutanud konkurentsieelise ning seadnud külmutatud toodete transpordis uue standardi. Lisaks on ettevõte automatiseerinud mitmed külmutusseadmete käsitlemise ja temperatuuri jälgimise protsessid.

Lahendus 1: andmed klientidele

Päevad, mil kliendid pidid ootama toodete saabumist ning väljaprindi pealt temperatuuri kontrollimiseks näpuga järge ajama, on möödas. Innovatiivse ettevõttena mõistis Kreiss, et tegemist on iganenud lahendusega ning pakub enda klientidele jälgimislingi, millelt on võimalik kergesti mõistetaval kujul jälgida vedaja külmutusseadme andmeid- sealhulgas seadistus- ja töörežiimi temperatuuri.
Klientidel on võimalik jälgida andmeid reaalajas ning nad ei pea pikki väljaprinte rida rea haaval analüüsima.

Lahendus 1: andmed klientidele

Lahendus 2: teel esinevad probleemid

Selle lahendusega on Kreiss lahendanud mitmed inimtekkelised probleemid, millest levinumad on:

  • positiivsete ja negatiivsete numbritega eksimine (+6C asemel opereeritakse külmutusseadmega -6C juures)
  • komakohtadega eksimine (+6C asemel opereeritakse külmutusseadmega +0.6C juures)

Seesugused vead võivad saadetist tõsiselt kahjustada.

Lisaks inimeste tehtud vigade parandamisele on Kreiss lahendanud ka hulga probleeme, mis on külmutusseadmetel esinenud sõidu käigus. Lihtsamate parandustöödega saab nüüd hakkama sõiduki juht, sest tehnikud pääsevad kontorist külmutusseadmete andmetele ligi ning saavad juhti probleemi lahendamisel juhendada.

Lahendus 3: temperatuuri monitoorimine

Kreissil on ettevõtte-sisene saadetiste planeerimise ja lähetamise süsteem, kus on võimalik seadistada iga saadetise külmutusseadmete parameetrid. Sealt saadetakse informatsioon Maponi jälgimisplatvormile ning seadistatakse ajapiiranguga hoiatusteks. Kui temperatuur või töörežiim ei kattu ajapiiranguga hoiatuse parameetritega, saadetakse hoiatus tagasi Kreissi saadetiste süsteemi. See lahendus võimaldab temperatuuri monitoorimise täielikult automatiseerida.

Lisaks on Mapon arendanud välja võimaluse kasutada hoiatussüsteemi kauba maha jahutamiseks. Ette on tulnud olukordi, kus kauba temperatuur pidi välja saates olema 4C juures, kuid mingil põhjusel ei jahutatud seda laadimisel maha. Kui juht määrab temperatuuriks 4C, ent reaalne kauba temperatuur on 15C, tekitab külmutusseade temperatuuri, mis on alla 0C ning kaup võib kahjustada saada.
Maponil on sisseehitatud mehhanism, mis saadab välja hoiatuse, kui temperatuur on vale ning meeldetuletused, millal samm sammu haaval kaupa kahjustamata temperatuuri langetada.

Lahendus 3: temperatuuri monitoorimine

Lahendus 4: hoolduse planeerimine

Kohe kui külmutusseade väljastab hoiatuse, saadetakse see otse Kreissi ettevõtte-sisesesse hoolduse planeerimise süsteemi, kus külmutusseadmete tehnikud saavad otsustada, kuidas käituda. Nad saavad ajastada hoolduse planeerimissüsteemis või võtta ühendust juhiga, kes saab probleemi koheselt lahendada. Maponi tarkvaral on informatsioon lähima Carrieri ja Thermo Kingi teeninduskeskuse kohta, millest võib ajakriitilises olukorras suur abi olla.

Lahendus 4: hoolduse planeerimine