Meile esitatakse tihti mitmesuguseid küsimusi transpordipargi andmete kohta: kuidas me neid kogume ja analüüsime ning kõige sagedam küsimus on, miks eri allikatest saadud samad andmed üksteisest erinevad. Käesolevas artiklis selgitatakse laiemalt, kuidas ja miks vahemaa andmed erinevad olenevalt sellest, kas need saadakse läbisõidumõõdiku või GPS-iga

Andmed on erinevad eelkõige seetõttu, et need on saadud erineval moel. Läbisõidumõõdiku andmed saadakse erinevate elektromehaaniliste muundurite kaudu ja need sõltuvad ratta kiirusest, samas kui transpordipargi GPS jälgimissüsteemi andmed saadakse navigatsioonisatelliitidelt saadud sõiduki asukoha matemaatiliste arvutuste abil.

Andmete täpsus sõltub eri teguritest, näiteks:

  • kulunud või vale suurusega rehvide kasutamine;
  • läbisõidumõõdiku lubatud hälve;
  • ajutised satelliidisignaali häired, mis on tingitud temperatuurist, rõhust, niiskusest ja muudest tingimustest.

Rehvide seisundi mõju vahemaa näitudele

Rehvide seisukord ja eelkõige ratta raadius on üks tegur, mis mõjutab vahemaa näitu. Vastavalt rahvusvahelistele õigusaktidele võib uute rehvide turvise sügavus olla vahemikus 6–10 mm, kusjuures vähim seadusjärgne sügavus on suverehvide puhul 1,6 mm ja talverehvide puhul 3–4 mm. See tähendab, et turvise sügavuse vähendamine vähendab ka ratta raadiust. Arvestatakse,

et ratta raadiuse muutumine 5 mm võrra muudab läbisõidumõõdiku (ka sõidumeeriku) näitu umbes 2% võrra.

Kui numbreid võrrelda, siis on näha, et see on väga tõenäoline. Pealegi, kui sõidukil on vale suurusega rehvid, võib veaprotsent veelgi suurem olla. 

Kuidas erinevad läbisõidumõõdiku tüübid mõjutavad läbisõidunäitu?

Ühtegi sõidukitesse paigaldatud läbisõidumõõdikut ei saa pidada täpseks andmete lugemise vahendiks. Igal seadmetüübil on lubatud veapiir. Pealegi ei saa kiirusmõõdikud tehniliste nõuete kohaselt kiiruse näitu alandada, mistõttu kiirusmõõdikuga ühendatud läbisõidumõõdik näitab tegelikkusest kiirusest suuremat kiirust. 

Vastavalt õigusaktidele võib keskmine kiirusmõõdiku hälve olla ainult positiivne ega tohi ületada tegelikku kiirust rohkem kui 10% + 6 km/h. Meie kogemuste kohaselt taatlevad sõidukitootjad kiirus- ja läbisõidumõõdikud tavaliselt nii, et näidud ületavad tegelikku väärtust 5–10% võrra. Selle peamine põhjus on liiklusohutuse tagamine ja liiklusõnnetuste arvu vähendamine kogu maailmas.

Hälbe vahe sõltub sõidukisse paigaldatud läbisõidumõõdiku tüübist. Mehaanilise läbisõidumõõdiku hälve on vaikimisi kuni 5%. Sõltuvalt sõiduki kasutustingimustest, komponentide ja paigaldiste kulumisest ning mitteoriginaalvaruosade kasutamisest võib koguhälve ulatuda isegi 12–15%-ni.

Elektromehaanilise läbisõidumõõdiku andmed põhinevad kiirusanduri elektroonilise impulsiloenduri näitudel. See tähendab, et seadme näidud on proportsionaalsed impulsside arvuga ajaühiku kohta.

Seetõttu on elektromehaanilised läbisõidumõõdikud täpsemad kui mehaanilised, mille hälve on umbes 5–7%.

Kui suur on GPS-i andmete hälbe vahe?

Erinevalt läbisõidumõõdikutest on sõidukiparkide GPS-jälgimissüsteemid valmistatud nii, et need toimivad vigadeta ega sõltu mingil moel sõiduki konstruktsioonist ja tehnilistest tingimustest. Pealegi on vastavalt ametlikele andmetele GPS-seadme statistiline viga vaid 2–5 meetrit (läbisõidu määramisel umbes 1,5%).

Siiski tuleb arvestada, et GPS-i andmete täpsus sõltub võimalikest signaalikatkestustest. GPS-antennidel peab olema satelliitidega hea ühendus, seega on seadme õige paigaldamine täpsete andmete tagamise seisukohast väga oluline. Muud tegurid, mis võivad mõjutada andmete täpsust:

  • asukohaandmete otsimise sagedus (mida sagedamini seade andmeid saadab, seda täpsem on läbisõit (vt allpool esitatud näidet));
  • jälgimisseadme tüüp/mudel ja konfiguratsioon;
  • sõitmine tunnelites, maa-alustes parklates ja muudes kohtades, mis võivad signaali blokeerida.

Käesolevas artiklis ei käsitletud andmeallikat, mis on olemas ainult veoautodel – see on sõidumeerik. Nii nagu läbisõidumõõdik, kogub ka see andmeid ratta kiiruse alusel. Erinevalt läbisõidumõõdikutest või GPS-seadmetest tehakse sõidumeerikutele korralisi kontrolle, mistõttu on need usaldusväärsemad andmeallikad, kui just rattaid kohe pärast kontrollimist välja ei vahetata.

Kui oled huvitatud muudest Maponi lahendustest või kui sul on küsimusi andmete kogumise kohta meie platvormil, võid alati meiega ühendust võtta!