Maailma juhtivad kõrgtehnoloogiaga kütte-, kliimaseadmete ja jahutuslahenduste pakkujad on Carrier ja Thermo King. Need ettevõtted pakuvad transporditööstusele mitmeid kütte- ja kliimaseadmeid.

Mapon Expert seadmed ühilduvad ühe- ja mitmesektsiooniliste Carrier Vector`i seadmetega, samuti kõikide Thermo King`i seadmetega, mis andmeid Thermo King iBox`i kaudu edastada saavad. Mapon pakub vahendeid seadmetelt mobiilsidevõrgu kaudu andmete edastamiseks Mapon`i jälgimisplatvormile.

Siin on mõned külmiku andmete kasutamise võimalikud kasutusvaldkonnad:

 • temperatuuri jälgimine
 • külmiku hoiatuskoodi otsing ja hoolduse kavandamine
 • aku oleku jälgimine
 • mootori töötundide ja kütusekulu jälgimine
 • lõimimine väliste IT-süsteemidega, näiteks saadetiste jälgimise lahendustega, edastades neid andmeid kontoris olevatele klientidele või dispetšeritele reaalajas.

Temperatuuri seiramine

Külmikud tunduvad alguses üsna lihtsad – määrate soovitud temperatuuri, vajaliku töörežiimi ja ongi valmis. Kahjuks võib selles protsessis esineda mitmeid vigu ja võimalus kontrollida, kas juht on kõik õigesti seadistanud, on ülioluline. Mapon`i jälgimisplatvorm pakub täpseid andmeid külmutusseadme oleku kohta ning annab seega kontoris olevale veosekorraldajale võimaluse saadetist jälgida.

Kõik temperatuuriandmed kuvatakse diagrammide kujul, võimaldades filtreid, üksikasjalikku suurendamist mõlemal teljel ja põhjalikku teavet iga konkreetse andmepunkti kohta. Kuna temperatuuriandmed on seotud GPS-i andmetega, on võimalik kontrollida mitte ainult seda, millal temperatuurirežiimis muudatusi tehti, vaid ka seda, kus see toimus.

Mapon jälgib kõiki Carrier/Thermo King külmutusseadmete temperatuure:

 • seadetemperatuur (veose nõutav temperatuur, punast värvi),
 • sissepuhkeõhu temperatuur (sektsiooni puhutud õhu temperatuur, sinist värvi),
 • tagasivooluõhu temperatuur (sektsioonist väljuva õhu temperatuur, mis tähistab veose tegelikku temperatuuri, rohelist värvi),
 • välisõhu temperatuur (temperatuur väljaspool külmkappi).

Samuti jälgitakse sulatamistsüklit ja seda saab filtreerida nii, temperatuurivahemikust väljaspool asuvate mõõtmiste osas ei tekiks küsimusi.

Külmiku hoiatused ja hoolduse kavandamine

Nii Carrier`i kui ka Thermo King`i külmutuskappidel on häirekoodid, mida saab kasutada külmutusseadmega toimuva mõistmiseks. Mõned häirekoodid kirjeldavad tõrkeolukordi ja külmutusseadmete seiskumist, samal ajal kui teisi kasutatakse teabe saamiseks regulaarsete hooldusvälpade ja muude informatiivsete probleemide kohta.

Saades seda teavet õhu kaudu hoiatuste kujul, saate oma külmutusseadmeid palju tõhusamalt hallata. Saate planeerida hooldustoiminguid ja kiireloomuliste probleemide korral leida Mapon`i tarkvarast lähima Carrier`i/Thermo King`i teeninduskeskuse.

Temperatuuritundlike kaupade vedamisel on oluline saada võimalikult kiiresti teavet seadma oleku ja häirekoodide kohta. Vastavalt juhi töö- ja puhkeaega käsitlevatele EL direktiividele tohivad veoautojuhid sõita 4,5 tundi järjest, mis tähendab, et kui reisi ajal külmutusseadmega midagi juhtub, võib probleemi märkamine võtta juhil kuni 4,5 tundi aega. Nende andmete eemalt kätte saamiseks on mitmeid lahendusi:

 1. Juhti saab viivitamatult teavitada sellest, et külmutusseade on seiskunud või sellega on probleeme. Juht saab midagi ette võtta niipea, kui parkimiseks koha leiab.
 2. Teavitada saab ka kontoris asuvat veosekorraldajat, kes saab juhiga ühendust võtta veendumaks, et kõik on korrektne.

Aku oleku jälgimine

Mapon`i ekspertseade loeb ka külmutusseadme aku olekut. Kui külmikut pikema aja jooksul ei kasutata, võib aku täielikult tühjendada, mis tingib vajaduse aku välja vahetada ja tekitab seega ettevõttele liigseid kulusid.

Niipea, kui aku pinge langeb, saadetakse Mapon`i jälgimisplatvormi kaudu häireteade ja klient saab olukorraga tegeleda.

Mootori töötunnid ja kütusekulu arvutused

Carrier`i ja Thermo King`i külmutusseaded pakuvad teavet ka selle kohta, mitu tundi seade igas toiterežiimis (diisel/elekter) töötanud on. Seda teavet saab hõlpsasti kasutada ligikaudse kütusekulu arvutamiseks ja seeläbi veendumaks, et seadmest kütust ei varastataks.

Ühendamine

Enamik transpordiettevõtteid kasutab juba oma saadetiste haldamiseks ja jälgimiseks mõnda lahendust. Mapon`i jälgimisplatvorm pakub klientidele ka API-d külmikute andmete olemasolevatesse süsteemidesse ühendamiseks.

Kui teil on külmikute hoolduse kavandamiseks mõni sisemine süsteem, saate selle hõlpsasti Mapon`i jälgimisplatvormiga ühendada, saamaks reaalajas iga külmutusseadme häirekoodi andmeid.

Seadmed

Andmete hankimiseks Carrier`i ja Thermo King`i seadmetest on vaja kahte eraldi seadet – Carrier`i juurdepääsuseadet gateway/Thermo King iBox`i, mis on ühendatud külmikuplokiga ning Mapon Expert seadet, mis on ühendatud juurdepääsuseadme/iBox`i seadmega ja edastab andmed Mapon`i jälgimisplatvormile. Mõlemad seadmed saavad toidet külmutusseadme akust.

Juhtumiuuring – Kreiss

Kreiss on üks suuremaid Euroopa transpordiettevõtteid, mis asub Lätis Riias ja millel on umbes 1200 veokit ja 1000 külmutushaagist. Kuna sõidukipark on nii suur ja kasvab pidevalt, seab see inimlike vigade vältimiseks saadetiste jälgimisele ja temperatuuri seiramisele tõsiseid väljakutseid nii haagise käitamisel kui saadetiste kontorist teele saatmisel.

Mapon`i eemalt külmutusseadmete andmete saamise ja ühendamist projekti juurutamisega on Kreiss saavutanud selge konkurentsieelise ning loonud uued standardid külmutatud toodete veoettevõtetele, kes sellel turul tegutseda soovivad, automatiseerides samal ajal ka paljusid sisemisi protsesse külmutusseadmete hoolduse ja temperatuuri jälgimise osas.

Teel ette tulevate probleemide lahendamine

Lahenduse kasutusele võtmisega on Kreiss suutnud lahendada mitmeid inimlikest vigadest põhjustanud probleeme teel. Mõned levinumad neist on:

 • positiivsete arvude negatiivsetega segamini ajamine (külmik töötab +6 °C asemel temperatuuril -6 °C),
 • puuduv või liigne komakoht (külmik töötab +6 °C asemel temperatuuril 0,6 °C).

Sellised probleemid võivad saadetist kergesti tõsiselt kahjustada.

Lisaks inimlike vigade parandamisele on Kreiss suutnud lahendada ka mitmeid probleeme, mis puudutavad külmutusseadme vea tingimusi sõidu ajal. Juht saab lihtsamaid remonditoiminguid teha ka seetõttu, et kontoris oleval tehnikul on külmutusseadmete andmetele juurdepääs ning ta võib pidada juhiga nõu, milliseid samme selle probleemi lahendamiseks ette võtta.

Temperatuuri jälgimine

Kreissil on sisemine saadetiste kavandamise ja teele saatmise süsteem, kus nad saavad iga saadetise jaoks vajalikud külmutusparameetrid seada. Need andmed saadetakse Maponi jälgimisplatvormile ja seadistatakse tähtajaliste häiretena. Kui temperatuur või töörežiim selles ajaliselt piiratud avas ei ole ette antud vahemikus, genereeritakse häire ja saadetakse see Kreissi saadetiste haldamise süsteemi. See lahendus võimaldab temperatuuri jälgimisel täielikku automatiseerimist.

Lisaks on Mapon välja töötanud võimaluse kasutada hoiatussüsteemi veose jahutamiseks. On olnud juhtumeid, kui veos tuleks kohale toimetada 4 °C juures, kuid laadimispunktis seda selle temperatuurini ei jahutata. Kui juht määrab seadeväärtuseks 4 °C ja lasti tegelik temperatuur on umbes 15 °C, hoiab külmutusseade sektsiooni temperatuuri alla 0 °C, mis võib veost kahjustada.

Mapon`i süsteemil on sisseehitatud mehhanism, mis annab märku sellest, millal veose temperatuuri järk-järgult alandada, et see kahjustada ei saaks.

Klientidele ligipääsu andmine

Päevad, mil kliendid olid valmis saadetise saabumist ootama ja nägid külmutusseadmest temperatuuri väljatrükki, on möödas. Kreiss on uuenduslik ettevõte ja on sellest aegsasti aru saanud. Klientidele saadetakse jälgimisviide, mis sisaldab Carrier`i külmutusseadmete andmete hõlpsasti mõistetavaid diagramme, kus kuvatakse seadetemperatuur, töörežiim ja tagasivooluõhu temperatuur.

Kliendid saavad andmeid reaalajas jälgida ja ei pea saadetisega seotud probleemide leidmiseks pikki paber-väljatrükke analüüsima. Kõik andmed kuvatakse diagrammidel ja seega saab neist lihtsasti ülevaate.

Hoolduse kavandamine

Niipea kui külmutusseade väljastab häirekoodi, saadetakse see otse Kreissi sisemisele hoolduse planeerimise süsteemile, misjärel saavad külmutusseadmete tehnikud otsustada, kuidas reageerida. Nad kas kavandavad oma süsteemis vastavad hooldustoimingud või võtavad juhiga ühendust, et tekkinud probleem viivitamatult lahendada.