Käesoleva aasta alguses pöördus üks kohalik ettevõtja Maponi poole, et saada nõu digitaalse sõidumeeriku eeskirjadele vastavuse teemal ning kuidas telemaatilised lahendused võiksid tema ettevõttele tulevikus kasuks tulla. Olukord oli järgmine – ettevõtjal oli just käsil kohtumenetlus, mille tulemusel võis ta kaotada sõidumeeriku reeglite rikkumise tõttu oma juhiloa. See sage nähtus on aga hõlpsasti välditav. Telemaatikalahenduste kasutuselevõtt teie sõidukipargis, alates meeldetuletustest ja põhiliste sõidumeerikute andmete allalaadimisest kuni arukate, teie eest mõtlevate analüüsivahenditeni, võib olla vastus teie probleemidele.

ELis on välja antud mitmeid sõidumeerikute järgimise teemat käsitlevaid määrusi ning riiklikul tasandil on kehtestatud ka neid täiendavaid määrusi. Neist kõige tuntumad on määrus (EÜ) Nr 561/2006 ja nüüd – liikuvuspakett. Kuigi nimetatud seadused, muudatused ja selgitused on hõlpsasti kättesaadavad, on iseseisvalt peaaegu võimatu kõiki üksikasju järgida. Käesolevas artiklis tutvustame Maponi lahendusi, mis aitavad hallata teie sõidukipargi sõidumeerikute andmeid ja tagavad püsiva vastavuse ELi eeskirjadele ja määrustele.

Automaatne sõidumeeriku andmete kaugallalaadimine

Kõige olulisem reegel, mida igaüks peab meeles pidama, on 28-päevane ja 90-päevane digitaalse sõidumeeriku andmete allalaadimise tähtaeg. Tuleb välja, et see ei ole alati lihtne ning seda on kasulik sagedamini teha. Maponi digitaalse sõidumeeriku andmete kaugallalaadimise lahendus võimaldab andmeid automaatselt koguda nii juhi- kui ka sõidukikaartidelt. Niipea, kui juht sisestab kaardi sõidumeerikusse, kontrollib meie süsteem automaatselt allalaadimise vajalikkust ja vajaduse korral käivitab selle.

Teadete saamine eelseisvate puhkuste kohta

Telemaatikaseadmed jälgivad teie sõidukipargi teekonda reaalajas Inimliku eksimuse vältimiseks pakub Mapon hoiatuste seadistamist, mis teavitavad teid ja sõidukijuhti eelseisvast puhkeajast, et seda ei jäetaks vahele ega ignoreeritaks. Nimetatud funktsiooni kombineerimine meie marsruudi planeerimise lahendusega võimaldab eelnevalt planeeritud marsruutidesse sisestada ka puhkeajad ja isegi valida puhkepeatuse koha.

Sõidumeeriku andmeanalüüsi lahendused

Eelnimetatud lahendused on küll hea alguspunkt, kuid kujutage ette olukorda, kus teile pakutakse lihtsat mobiiltelefoni või nutitelefoni – kas tõesti lepiksite esimesega? Telemaatikalahendused koos andmeanalüüsi vahendiga, nagu Tachogram, annavad täieliku juurdepääsu teie ettevõtte kõikide sõidumeerikute andmetele ja tagavad nende lihtsa haldamise.

Tachogram on välja töötatud kõigi kehtivate ELi eeskirjade ja määruste alusel, sealhulgas hiljutised liikuvuspaketi muudatused. Seega võite kindel olla, et niipea, kui asjakohased andmed on üles laetud, töötleb neid Tachogram ja teie juhid saavad kõike oluliselt kiiremini ja hõlpsamalt jälgida. Tänu Maponi API-integratsioonidele on kogu teave aja ja jõu säästmiseks kättesaadav ka Maponi platvormil ning seda ei pea koguma erinevatelt platvormidelt.

Mobiilne juurdepääs teie sõidukijuhtidele

Kes oleksid sobivaimad sõiduaegu jälgima kui mitte sõidukijuhid? Tachogram pakub teie meeskonnale lihtsat kontoseadistust. Kasutades platvormi veebi kaudu või mobiilirakenduse abil, mis on välja töötatud nii Android- kui ka iOS-seadmetele, saavad juhid kursis olla oma sõidu- ja puhkeaegade, sõiduplaanide ja isegi rikkumistega.

Lahendused, mis toetavad riskijuhtimist

Tachogram pakub ka hulgaliselt aruandeid, mis aitavad teid nii ELi sisemise õiguskaitsega kui ka tõhusalt hallata juhtide sõiduplaane, töötunde, palkasid jms.Sõidukijuhi riskiastme hindamise aruandes kogutakse teavet seadme poolt registreeritud rikkumiste kohta. Igat rikkumist hinnatakse, mis võimaldab teil hõlpsasti märgata sõidukijuhte, kes kalduvad sõidu- ja puhkeaja eeskirju eirama.

Koolitage oma sõidukijuhte

Sõidumeeriku andmete analüüsi vahend on küll võimeline registreerima iga juhi rikkumisi, kuid noomimisest ei ole kasu, kui inimene ei tea, mida ta valesti tegi. Tachogram abil on juhil võimalik näha oma rikkumisi ja isegi täpset õigusakti, kus vastav nõue kirjas on. Ettevõtete aitamiseks sõidukijuhtide koolitamisel oleme koostanud ka väljatrükitavad vormid. Lisaväärtus seisneb selles, et juhtidel on võimalus sõidukijuhtidega isiklikult vestelda, selgitada probleeme ja lasta neil allkirjastada vorm, millega kinnitatakse oma valmisolekut vältida sarnaseid rikkumisi tulevikus. Kui riskiastme hinnang on pidevalt kõrge, võite alati kaaluda meeskonna täiendavat koolitust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et paljud Maponi kliendid kasutavad nüüd telemaatikapõhiseid vahendeid, tagamaks, et nende meeskonnad järgivad ELi sõidu- ja puhkeaja eeskirju. Meie lahendused võimaldavad teha järgmist:

  • planeerida regulaarset sõidumeeriku andmete kaugallalaadimist, mis tagab alati määruse (EL) Nr 581/2010 järgimise;
  • jälgida töötajate sõiduaegu reaalajas andmete ja hoiatuste abil;
  • planeerida jooksvalt marsruute ja puhkepeatusi vastavalt sõidumeeriku õigusaktidele;
  • saada regulaarset ülevaadet juba analüüsitud sõidumeerikute andmetest, et oma riske juhtida;
  • edastada andmeid sõidukijuhtidele mobiilirakenduste kaudu.

Kui teie meeskonnale tuleksid kasuks vahendid, mis aitavad vältida võimalikke õiguslikke probleeme, nagu trahvid ja kohtuvaidlused ELi eeskirjade rikkumise tõttu, võtke meiega kindlasti ühendust.