Oled ehk kuulnud mitmetest põhjustest, miks telemaatikalahendused võivad Sinu ettevõttele kasulikud olla. Sinna kuuluvad varade ja sõidukite jälgimine, kütusekasutus ja aja jooksul tehtavad sõidukipargi tõhususe suurendamise kulud. Meie arvates on veel väga praktilisi, kuid tihtipeale tähelepanuta jäävaid eeliseid. Käesolevas artiklis räägime, kuidas telemaatika abil kogutud andmetega saab arvutada Sinu töötaja palga vaid mõne minutiga.

1. Digitaalsed sõidumeerikud – tööaeg

Enamik Euroopa transpordi- ja logistikaettevõtteid kasutab igapäevaselt digitaalseid sõidumeerikuid. Selle peamine põhjus on ELi sõidu- ja puhkeaja seadused ning väga range eeskirjade rikkumise trahvipoliitika. Digitaalsed sõidumeerikud on seega vaikimisi ette nähtud selleks, et täpselt registreerida iga sõidu aegade, kuupäevade ja sõiduperioodide andmed, mis võivad töötasu arvutamisel kasuks tulla.

Digitaalsed sõidumeerikute analüüsivahendid, nagu Tachogram, aitavad kõiki kogutud andmeid sorteerida ja hõlpsasti mõista. Lisaks pakub Tachogram aruannet, mis koondab iga juhi tööaja ja näitab täpselt, millal tööd alustati, kui kaua teel oldi, sõidule kulutatud aega, millisel ajal päevast sõideti, millal peeti pause ja palju muud!

Sõltuvalt ettevõtte palgapoliitikast saab kogu teavet kasutada iga juhi täpse palga arvutamiseks igal ajahetkel. Lihtsalt vali vajalik ajavahemik ja ongi valmis!

Raamatupidajate jaoks saab seadistada ka automaatsed e-kirjad, et vajalik teave otse nende postkasti saata, või kui soovid enamat, pakub Tachogram võimalust API lahenduste abil teabe kiiresti raamatupidamissüsteemi saata. Sel viisil edastatakse kogu teave ühe nupuvajutusega, mis muudab igakuise väljamaksmise palju kiiremaks ja oluliselt lihtsamaks!

2. Digitaalsed sõidumeerikud ja GPS andmed – miinimumpalga väljamaksmine

Euroopa Komisjoni hiljutine aruanne näitab, et Lääne- ja Ida-Euroopa veoautojuhtide palgaerinevus on 179%. Seetõttu on teatud lääneriikides, näiteks Norras ja Taanis, kehtestatud riigis töötavatele välismaalt tulevatele veokijuhtidele miinimumpalga piirmäärad.

Euroopa ametiasutused peavad digitaalse sõidumeeriku andmeid ja telemaatikaseadmete poolt registreeritud sõiduandmeid üldiselt väga usaldusväärseks. See ei puuduta vaid politsei poolt tehtud juhuslikke liikluskontrolle, vaid ka kohalikke maksuameteid. Arvestades, et eespool nimetatud miinimumpalga piirmäärasid käsitlevaid eeskirju järgitakse rangelt, võib kindlasti kasuks tulla, kui saad näidata täpseid andmeid Sinu juhi riigis viibimise, kohaldatud palgamäära ja järjestikuse väljamakse kohta. Eriti kui tegutsed rahvusvaheliselt. 

Meie klient VILKS SIA (varem Multilog SIA) on kogenud nimetatud eeskirjade rakendamist isiklikult. Pidevate sõitude puhul Saksamaale hakkasid kohalikud ametiasutused nõudma juhtidelt tõendeid kohapeal kehtestatud miinimumpalga maksmise kohta.

Kombineerides Tachogrammis Maponi poolt registreeritud sõiduandmeid sõidukijuhtide individuaalsete sõidumeerikute tööaja andmetega, sai VILKS SIA esitada Saksamaa ametiasutustele täpsed andmed, mis tõestavad kohalike eeskirjade järgimise.

3. Muud telemaatikalahendused

Olemas on ka muud palka arvutavad telemaatikalahendused, sest kõik töötajad ei kasuta digitaalseid sõidumeerikuid, näiteks põllumajanduses või ehitussektoris, ning mõnes ettevõttes on erinevad palgaarvestusmehhanismid.

Kõik telemaatikalahenduste pakkujad, sealhulgas Mapon, pakuvad GPS-jälgimist, mis võimaldab kindlaks teha iga sõiduki läbitud vahemaa. Kui Sinu meeskond kasutab palgaarvestuse alusena töötundide asemel vahemaad, on aruanne, mis näitab töötaja läbitud vahemaa konkreetse sõidukiga, just see, mida vajad!

Kui Sinu tegevusala eeldab, et töötajad tulevad kohapeale tööle, näiteks traktorit või kraanat juhtima, võib kasutada juhi tuvastamise lahendusi, et registreerida iga töötaja saabumisaeg ja vahetuse lõpp.

Lisaks annavad telemaatikalahendused võimaluse töötajatele kvaliteetse töö eest piisavalt ja õiglaselt preemiat maksta. Näiteks annab Maponi juhi käitumise lahendus iga Sinu juhi jaoks tulemuslikkuse hinnangu. Kui pakud oma sõidukijuhtidele sobivat motivatsiooni ja annad juhtivtöötajatele vajalikud vahendid, aitab see oluliselt parandada transpordipargi liiklusohutust ja vähendab seeläbi õnnetustega seotud kulusid. Meie klient Bertschi tegigi seda ning nende kogemuse kohta saab lugeda siin. Kui soovid oma ettevõttes boonusprogrammi kasutusele võtta, on lahendus olemas!

Kõik käesolevas artiklis nimetatud telemaatikalahenduste abil kogutud andmed on kättesaadavad Maponi platvormil. Seal on üle 50 erineva aruande andmetega, mis aitavad muuta Sinu transpordipargi tõhusamaks ja muudavad igakuised palgaarvutused täpsemaks ja lihtsamaks! Kui Sinu meeskonnal on vaja sisemisi äriprotsesse täiustada, võta meiega ühendust ning meie kliendiprojektijuhid aitavad meeleldi Sinu ettevõttele sobivad lahendused leida.