Sõidukipargi haldamise lahendused annavad halduritele rohkesti kasulikku teavet nii üksiksõidukite kui ka terve sõidukipargi kohta. Sellega nõustub kogu maailmas järjest enam ettevõtjaid. Berg Insighti aruande kohaselt oli 2021. a lõpus Euroopas juurutatud 13,2 miljonit aktiivset sõidukipargi haldamise süsteemi.

Sõidukipargi haldamise järgmiseks astmeks on olemasolevate andmete täiendamine videotelemaatikaga, mis annab kõigist ettevõtte sõidukitest täielikuma pildi. Näiteks on kokkupõrke korral võimalik analüüsida sellist teavet nagu sõiduki kiirus või äkkpidurdus. Nii võib küll saada vihjeid õnnetuse põhjuse kohta, kuid puudub kontekst. Siinkohal on abi videolahendustest. Need sõna otseses mõttes näitavad, mis juhtus.  

Siiski on see kõigest üks paljudest kasutusjuhtudest. Videotelemaatika rikastab sõidukipargi haldamist arvukate lisavõimalustega, mille tõttu võib seda tänapäeval pidada lausa hädavajalikuks. Seda näib kinnitavat Berg Insighti eraldi analüüs videotelemaatikaturu kohta: prognoositakse, et paigaldatud seadmete arv kasvab 2020. a 0,8 miljonist 2025. aastaks 1,8 miljonini (Euroopas). Heitkemgi pilk sõidukipargi kaameralahendustele uurimaks järele, miks peetakse neid sõidukipargi haldamise tulevikuks ja millist lisaväärtust võivad need pakkuda Teie ettevõttele.

Videotelemaatika alused

Videotelemaatika koosneb mitmest osast. Esiteks muidugi videokaamerast endast, mis salvestab pidevalt. Videomaterjal edastatakse digitaalsesse videosalvestisse (DVR-i), mis võib olla autonoomne seade või pardakaamerasse sisse ehitatud. Kui mõelda kaamerast kui silmadest, siis DVR on aju, mis sisaldab digitaalse salvestusruumi, side, ühenduvuse, GPS-i ja muid süsteeme. See saadab andmed Teie sõidukipargi haldamise platvormile, kus sõidukipargi halduril on kõigi sõidukite jälgimiseks mitmesugused võimalused*:

  • mis tahes kaamera otseülekande vaatamine;
  • erisündmuste (nt äkilise pidurdamise) toimumise korral teadete ja videoklippide saamine;
  • kaamera sisemälule juurdepääsemine ning videomaterjali korrastamine, vaatamine ja allalaadimine.

*Saadaolevad funktsioonid olenevad konkreetsest riistvarast.

Lisaks videomaterjali jäädvustamisele suudavad moodsad kaamerad seda käigu pealt tõlgendada. Need kasutavad mitmesuguste kabiinisiseste ja-väliste sündmuste tuvastamiseks andureid ja tehisintelligentseid (TI) lahendusi, mille saab laias laastus jagada kolmeks: sõidustiili analüüs (DBA), sõiduabisüsteemid (ADAS) ja sõidukijuhi jälgimise süsteemid (DMS).

ADAS analüüsib olukorda sõidukist väljaspool, abistades näiteks hoiatustega sõidurajast kõrvalekaldumise või esikokkupõrke kohta. DBA kontrollib andureid ja GPS-i andmeid tuvastamaks selliseid sündmusi nagu äkiline pidurdamine ja ümbernurgasõit ning DMS kasutab kabiinikaameraid jälgimaks soovimatuid juhiharjumusi, näiteks suitsetamist, mobiiltelefoni kasutamist, väsinuna sõitmist jms. Sündmusi saab seadistada nii, et need saadetakse nii sõidukijuhile kui ka sõidukipargi haldurile. Andmeid saab kasutada nii hiljem olukordade analüüsimiseks ja sõidukijuhtide harimiseks kui ka reaalajas ohtlike olukordade vältimiseks.

Üldine seadistus ja kaamerate arv olenevad sõidukipargi vajadustest. Valikud on mitmekesised, sealhulgas esi-, kabiini-, külg- ja tahavaatekaamerad ning haagisekaamerad. Mõni moodsam lahendus loob ohutuse suurendamiseks sõiduki ümber lausa 360-kraadise vaate.

Saate sõidukid varustada kuni kuue joonisel kujutatud kaameraga ning kahe lisakaameraga!

Kasutada saab ükskõik millist videokaamerate kombinatsiooni. Kuna enamik sõidukipargiga ettevõtjaid on huvitatud esi- ja kabiinikaameratest, pakub mõni riistvaratootja niinimetatud kaksikkaameraid, mille korral on esikaamera, kabiinikaamera ja DVR kombineeritud üheks seadmeks. Keerukama seadistuse puhul läheb kõigi kaamerate ühte võrku ühendamiseks tõenäoliselt tarvis autonoomset DVR-i.

A Concox/Jimi JC400 camera system installed by Mapon on a light vehicle.
Concox/Jimi JC400 on üks paljudest Maponiga ühilduvatest kaksikkaamerasüsteemidest 

Need on alusteadmised, mida vajate sõidukipargi haldamiseks ette nähtud videokaameralahenduste kohta. Nüüd keskendugem eelistele, mida need pakuvad Teie ettevõttele.

1. Tõendusmaterjal avarii või varguse korral

See on usutavasti kõige levinum ja iseenesestmõistetavam põhjus, mille tõttu varustavad ettevõtjad oma sõidukiparke videotehnikaga. See on mõistlik, kuna ilma kaalukate tõenditeta võidakse sõidukijuht avarii põhjustamises süüdi mõista, millega kaasneb ettevõtjale nii raha- kui ka mainekahju. Ettevõtluses räägitakse mõningate kohtuasjade puhul laastavatest lahenditest. Põhimõtteliselt viitab see lahenditele, millega väljamõistetud summa ületab kümmet miljonit. Milleks riskida, kui on ilmselge, et videokaamerad on märkimisväärselt odavamad?

Lisaks juhtumi jäädvustamisele annavad sõidukipargi kaamerasüsteemid platvormil vajaduse korral videomaterjalile kohe juurdepääsu, et sõidukijuht ei peaks muretsema andmetest väljavõtte tegemise ja selle kuhugi üleslaadimise pärast. Sündmuste süsteem teavitab sõidukipargi haldurit avariist kohe ja näitab lühikest videoklippi; samuti saab nende andmete abil esitada kindlustusandjale usaldusväärsel ja poolautomaatsel viisil esmase kahjuteatise. Kui hiljem tuleb välja selgitada täiendavad asjaolud, saab töötlemata videovoo läbivaatamiseks ja allalaadimiseks kasutada arhiivifunktsiooni, mis annab juurdepääsu DVR-i sisemälule.

The camera archive section of the Mapon Platform
Juhtunust selge pildi saamiseks valige sõiduk, kuupäev ja kellaaeg

Avariinõuete korral on parimaks variandiks vähemalt kaks kaamerat: esi- ja kabiinikaamera – esimene näitab olukorda teel ja teine tõendab, et sõidukijuhi tähelepanu polnud hajunud. Kuid ka vaid üks kaamera võib märkimisväärselt suurendada tõenäosust, et nõue lahendatakse Teie kasuks.

Tõestasime oma sõidukijuhi süütuse pardakaamera abil

Ka külgvaatekaamerad võivad olla kasulikud, näiteks juhul, kui vara omanik süüdistab veokijuhti peale-/mahalaadimise käigus kahju tekitamises. Ning kui Teie ettevõtet ohustavad vargused, siis võib võimaliku süüdlase kindlakstegemisel osutuda asendamatuks abivahendiks haagisekaamera.

2. Liikluskultuuri mõistmine ja parandamine

Meid kõikjal ümbritseva tehnoloogia taustal on lihtne unustada, et rooli taga istub siiski inimene.

Küllalt sageli saab ja tuleb parandada inimtegurit, kuna Euroopa Komisjoni aruande kohaselt mängib see rolli ligikaudu 95% avariidest.

Sama oluline on leid, et lausa 75% avariidest toimub ainult inimvigade tõttu. Allpool leiate vaid mõned näited sõiduharjumustest, mis halvendavad sõidu tõhusust ja ohutust:

  • kiiruseületamine, liigne tühikäigul töötamine ja äkkpidurdamine suurendavad sõiduki kütusekulu, mis põhjustab tarbetut rahakahju;
  • telefoni kasutades, suitsetades või piisava puhkuseta sõites reageerib sõidukioht ohtlikule olukorrale aeglasemalt;
  • sõidurajalt kõrvalekaldumine, lühike pikivahe ja pimealade eiramine suurendavad kõik avariiohtu.

Õnneks kätkeb videotelemaatika sellise käitumise kõrvaldamiseks lahendusi. Varem oli sõidustiili analüüsi põhiprobleemiks laitmisväärsete sõiduharjumuste tuvastamine. Sõidukijuht ei tule ju ise teadustama, et „Jah, ma räägin vahepeal telefoniga!“ Videotelemaatika annab sõidukipargi haldurite käsutusse paar lisavõimalust. Esiteks saab igal ajal aktiveerida mis tahes sõiduki otseülekande, et oma silmaga kontrollida, kas midagi on korrast ära. Muidugi on sel moel rikkumiste juhuslik avastamine üsna vähetõenäoline.

Teine ja kõrgetasemelisem viis on tugineda videokaamera anduritele, mis suudavad tuvastada erinevaid eelseadistatud sündmusi. Sündmuse korral saadetakse sõidukipargi haldurile koos videomaterjaliga teade, seejärel saab haldur materjali läbi vaadata, alla laadida või kustutada ning otsustada edasiste toimingute vajalikkuse üle. Võimalik on kasutada erinevaid andurikonfiguratsioone alates lihtsast kiiruseületamise hoiatusest kuni sõidukijuhi väsimuse tuvastamiseni.

Mapon platform camera events section
Rikkumise tuvastamisel saadetakse Teile videomaterjal

Laiemas mastaabis saab nende lahenduste abil lisaks üksikjuhtude lahendamisele arendada ettevõtte üldist liikluskultuuri. Näiteks kui jälgite kõigi sõidukijuhtide käitumist liikluses ja premeerite juhte, kellel on kõige vähem rikkumisi, innustate igaüht andma endast parima. Ning kui tuvastate mõnel juhil arvukalt rikkumisi, saate probleemse töötaja koolitada paremaks sõidukijuhiks, parandades kõigi liiklejate ohutust.

3. Valmisolek õigusaktide ja kindlustusandjate uuteks nõueteks

Sõidukitootjatest alustades ja tarne-ettevõtetega lõpetades pannakse terves transpordisektoris viimastel aastatel järjest suuremat rõhku ohutusele. Osaliselt utsitavad seda takka mitmesugused õigusaktid, mida koostatakse ja jõustatakse õnnetusjuhtumiohu vähendamiseks. Näiteks on kehtestatud seadused EL-is müüdavate uute sõidukite kohustusliku turvavarustuse kohta.

Paar aastat tagasi on EL kehtestanud uute sõidukite täiendavad ohutusstandardid, millest paljud põhinevad tehisintelligentsetel pardakaameratel ja anduritel. Nende hulka kuuluvad näiteks hoiatused sõidukijuhi uimasuse ja tähelepanu kohta, juhi tähelepanu hajumise hoiatused, sündmuste andmete salvestid ja palju muud. Kuna need meetmed on nüüd tootjate jaoks kohustuslikud, siis juhul, kui Teie sõidukipargis on samaaegselt kasutuses nii uuemad kui ka vanemad sõidukid, on viimased ohutuse osas halvemas seisus. Videotelemaatika võimaldab ühtlustada kogu sõidukipargis kehtivad ohutusstandardid ja tagada nõuetelevastavuse juhtudel, kus seadusi või kavasid jõustatakse sõidukiparkide omanikettevõtjate suhtes, nagu näiteks Ühendkuningriigi nähtavusstandardi Direct Vision Standard (DVS) puhul. Tõenäoliselt jätkatakse selliste õigusaktide kehtestamist ka tulevikus.

A graphic showing a car interior with a frontal camera installed, which warns about small distance to the vehicle in front.
Esisuunaline tuvastussüsteem on üks funktsioonidest, mida on nimetatud sõidukite üldise ohutuse määruses

Kindlustusandjate puhul on kõne all kaks aspekti. Esiteks on videolahendused tungivalt soovitatavad, sest kuigi need pole sõidukiparkide kindlustamiseks kohustuslikud, kiirendavad need kindlustusnõuete esitamist ja kontrollimist ning suurendavad sõidukijuhi süütuse tõendamise määra.

Teiseks tasub arvestada alati asjakohast kindlustusmaksete küsimust, kuna kindlustus on üks sõidukipargi kogu omamiskulu kõige kallimatest osadest. Videotelemaatika võib võimaldada sõlmida soodsamate tingimustega kindlustuslepinguid. Kuigi see võtab aega, märkavad kindlustusandjad aja jooksul, et sõidukipargi videokaameralahendused vähendavad õnnetusjuhtumite arvu ning parandavad nõuete menetlemise kiirust ja kvaliteeti ning lisaks annavad võimaluse tõendada vastuvaidlematult sõidukijuhi süütust.

4. Liiklusohutuse parandamine reaalajas

Sõidukiparkide liiklusohutusel on palju arenguruumi. Näiteks on Euroopa liiklusohutuse seirekeskus (ERSO) avaldanud, et 2020. aastal hukkus EL-is kaubaveokites massiga üle 3,5 tonni 322 inimest ja alla 3,5-tonnise massiga kaubaveokites 635 inimest; need arvud ei hõlma asjakohastes juhtudes osalenud muid liiklejaid. Videotelemaatika ei ole üksnes tagantjärele teabe hankimise vahend, vaid on nii halduritele kui ka sõidukijuhtidele abiks teel sõitmise ajal.

Sõiduabisüsteemid (ADAS), sõidukijuhi jälgimise süsteemid (DMS) ja sõidustiili analüüs (DBA) aitavad kõik teadlikkust suurendada. Seadistusest olenevalt saab sõidukijuht kontrollida sõiduki pimealasid, veenduda reavahetuse alustamise ohutuses ning meeldetuletusi puhkamise või tähelepanu hajumise kohta. Sõidukipargi haldurile saadetakse teade, kui süsteem tuvastab probleemi, näiteks hajunud tähelepanuga sõitmise või sõiduraja- ja pikivaherikkumise. Seejärel saab ta aktiveerida otseülekande ja võtta sõidukijuhiga ühendust, et teda juhendada, hoiatada või lihtsalt juhtida tema tähelepanu mõnele ohutusega seotud teemale.

Üks tihti alahinnatud ohutusfunktsioon on häirenupp. Tööpõhimõte on lihtne: sõidukijuht saab seda vajutada, et teavitada sõidukipargi haldurit avariist, terviseprobleemist või tehnilisest hädaolukorrast. Videolahendused on seda võimalust märkimisväärselt edasi arendanud, kuna nüüd on võimalik pääseda juurde otseülekandele ja selgitada välja, mis liiki abi on tarvis. Selle funktsiooni eri kasutusjuhtude seas tasub eriliselt esile tõsta juhtumeid, kui sõidukist kukub välja ohtlik lasti või seda röövitakse.

A graphic showing a red SOS button and notification bells
Andke sõidukipargi haldurile teada, et vajate abi

Kokkuvõte

Videokaameralahendused on ennast tõestanud mitmes vallas alates tõendusmaterjali toel laastavate kohtulahendite ennetamisest kuni elude päästmiseni tänu sõiduharjumuste parandamisele. Pole kahtlustki, et aja jooksul hakatakse seda tehnoloogiat järjest laialdasemalt kasutama. Kinnitame Teile, et kui Teie ettevõte on valmis seda investeeringut tegema, siis tasub see ennast kindlasti ära.

Mapon pakub sõidukipargi jaoks terviklikku videokaameralahendust, mis hõlmab nii riistvara paigaldamist kui ka selle haldustarkvara. Pärast seadistamist saab sõidukipargi haldur Maponi platvormil vaadata hõlpsasti otseülekandeid, võtta vastu teateid sündmuste kohta ja pääseda juurde arhiivitud videomaterjalile. Kohandame ennast Teie vajaduste järgi, toetades erinevaid kaameramudeleid ja -seadistusi ning tarkvarafunktsioone.

Siit leiate Maponi videokaameralahenduste ülevaate

Kui olete Maponi videokaameralahendustest huvitatud või Teil on nende kohta mis tahes küsimusi, võtke kindlasti meiega ühendust!