Elektrifitseerimine kuulub viimaste aastate märkimisväärseimate suundumuste hulka. See on mõjutanud paljusid valdkondi, kuid just transpordisektor väärib erilist tähelepanu. Euroopa Liit toetab praegu lausa 581 transpordi elektrifitseerimisprojekti, mis on vaid üks mitmest tähisest, et elektrist on transpordivaldkonnas saanud asendamatu jõuallikas.

Üks elektrifitseerimise suunas liikuma hakanud ettevõtetest on SJSC Latvijas Pasts (Läti Post, edaspidi LP). Tegu on asutusega, mis ei vaja pikka tutvustust. Kuigi eri liiki postiteenuseid on Läti pinnal osutatud sadu aastaid, on praegu tegev ettevõte asutatud 1992. aastal. Kuna eriti vabaturumajanduse tingimustes peab ettevõte oma rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks ajaga kaasas käima ja võtma kasutusele uusi tehnoloogiaid, otsib LP regulaarselt lahendusi, mis parandaksid osutatavate teenuste kvaliteeti ja kiirust ning töötajaskonna töötingimusi.

Postiljonide uus transpordivahend

Ettevõtte arengu plaanimisel tekkis huvi elektriliste jalgrataste (ehk elektrirataste) vastu. Latvijas Pastsi vanemprojektijuhi Toms Vāvere sõnul räägib nende kasuks mitu tegurit. Esiteks on elektriratas keskkonnahoidlik transpordivahend. Teiseks võimaldab see sõitjal läbida suurema saadetisega pikemaid vahemaid. Kolmandaks annab elektrifitseerimine tuledele, sõidukipargi GPS-jälgimisseadmetele ja muudele tehnikavidinatele töökindla toiteallika.

Latvijas Pastsi elektriratas kõnniteel
Uued elektrirattad on kohandatud just postiteenuse vajadustega

Need seadmed ja seotud teenused on Maponi ja LP partnerluse vundamendiks. Meie pakkumus võitis avaliku hanke, misjärel on paigaldatud rohkem kui 100 sõidukipargi jälgimise seadet, mis edastavad asukoha- ja marsruudiandmeid Maponi sõidukipargihalduse tarkvarasse.

Kuigi elektrirataste kasutusstsenaariumid ja eelised on selged, võid siinkohal küsida, et miks vajab postiasutus GPS-jälgimislahendusi.

Lihtsa tehnoloogia laialdased kasutusvõimalused

Kuigi sellistel seadmetel on piiratud funktsioonid (sh asukohatuvastus ja marsruudi ülevaade), on need LP jaoks väga kasulikud. Seadmete asukoha tuvastamine aitab need varguse korral üles otsida ning parandab töötajate üldist turvalisust, andes haldurile teada näiteks puhkudest, kui elektriratas seisab pikka aega liikumatult või väljub ettenähtud marsruudi piirest. Ka postiljonil on kindlam tunne, kui ta teab, et kaotsi läinud eset on võimalik leida.

Esiletõstetud marsruudiga Mapon Pro kaardivaate kuvatõmmis
Kaart annab mugavasti ülevaate kõikidest sõidukitest ja nende marsruutidest

Samuti võimaldab jälgimine kasutada sõidukipargi haldamise põhifunktsioone, kuna selle abil saab kindlaks määrata, kui palju on kindla elektrirattaga sõidetud. See teave aitab halduril kavandada hooldus- või parandustöid. Lisaks võib pikk kasutamata seismine viidata võimalikule kahjustusele, kuna elektrirattad on mõeldud regulaarselt kasutamiseks.

Veel üheks GPS-jälgimislahenduste oluliseks funktsiooniks on kohaletoimetuskvaliteedi tagamine. Mõnikord läheb postiasutusel tarvis kohaletoimetamistõendit.

Maponi lahendused näitavad kindlat aega ja kohta, millal ja kus on seadmed saajate juurde saabunud, ning muid andmeid, mis aitavad tõendada, et kohaletoimetamine on aset leidnud.

Eriti oluline on see nn soovimatute saadetiste (näiteks kohtukutsete) korral. Saaja võib proovida väita, et postiljoni pole käinudki, kuid Mapon Pro platvorm toob tõe päevavalgele.

LP esindaja mainis ka kavandatud sõidukipargi marsruutide optimeerimist. Postiljoni töö koosneb kohaletoimetuspunktidest. Näiteks kui ülesandeks on tellijatele uusima ajakirjanumbri kättetoimetamine, sorditakse kõik aadressid võimalikult mõistuspärasesse marsruuti.

Võimalusest visualiseerida töötaja tegelikku marsruuti ja läbitavat teekonda on suurt abi mõistmaks, kas midagi tuleb lihvida, ja kui, siis mida.

Igasugused andmed ja optimeerimisvõimalused on väga väärtuslikud, kuna Läti 1,3 miljonit postkasti teenindab ligikaudu 900 postiljoni. 

Rahulolu Maponi partnerlusega

Kuigi süsteemi testimine ja lahenduse seadistamine pole veel 100% lõpule viidud, on LP töötajatel juba olnud aega, et viia end kurssi nii Mapon Pro platvormiga kui ka ettevõtte endaga. LP esindaja sõnul on postiasutusel kogemusi mitme kaardi- ja GPS-süsteemiga, mis võimaldab hinnata Maponi lahendusi laiemas kontekstis, mitte eraldiseisvalt.

„Eriti hindame Mapon Pro intuitiivset ja mugavat kujundust, mis vastab postiasutuse vajadustele ning on hõlpsasti õpitav ja kasutatav,“

märgib Toms. Aeg-ajalt keskenduvad tarkvaraarendajad põhiosas funktsioonidele ja jätavad kasutuskeskkonna unarusse, kuid Latvijas Pastsi kogemuse järgi ei saa seda kindlasti öelda Maponi lahenduste kohta.

Ka partnerluses pole Tomsi sõnul märkimisväärseid probleeme esinenud. Ta lisab, et suhtlus Elīnaga (müügiprojektijuhtiga) kulgeb sujuvalt ja viisakalt. Tema sõnul on nii tootearenduses kui ka üldises suhtluses silmnähtav, et Maponi jaoks on kliendi vaatenurk ülioluline.

Kaks Maponi ja üks Latvijas Pastsi töötaja seismas postiasutuse elektrirataste kõrval
Fotojäädvustus koos uute elektriratastega: Toms Latvijas Pastsist (keskel), Maponi projektijuht Elīna ja tootearendusjuht Kalvis

Kui ka Sinu ettevõte vajab eri sõidukitüüpide jaoks halduslahendusi, mida pakub vastutustundlik ja tähelepanelik partner, võta ühendust Maponi kliendiprojektijuhiga!