Kui oled kunagi pärast kauba mahalaadimist seisnud silmitsi üleküpsete puuviljade, idanema hakanud juurviljade või värvi muutnud krevettidega, tead transpordi temperatuuriprobleemide tagajärgi omast kogemusest.

Kui tegeled külmahela juhtimisega, on õige temperatuuri hoidmine su ettevõtte edu pandiks. Selles artiklis võtame vaatluse alla logistikas temperatuuri jälgimise, sealhulgas suurimad katsumused ja nende ületamise võimalused temperatuurigraafikute abil.

Logistikas temperatuuri jälgimine: kolm peamist katsumust

Seadmete valed seadeväärtused

Kuvatõmmis Maponi platvormist, mis demonstreerib aruandeid logistikas külmahela temperatuuri jälgimise kohta ja lisaks tõstab esile temperatuuri seadistamise jaotist.

Transpordiettevõtete üheks suureks probleemiks on külmutusseadmete valed temperatuuriseaded.

Näiteks võid ette kujutada olukorda, kus veost tuleb hoida +2 °C juures, kuid inimliku eksimuse tõttu seatakse seadmes temperatuuriks +22 °C. Selliseid vigu juhtub palju sagedamini, kui arvata võiks.

Teine sage näpukas on ärajäetud või üleliigne komakoht: näiteks külmutuskonteiner, mille temperatuuriks on ettenähtud +6 °C asemel hoopis +0,6 °C. Tihti aetakse omavahel segi ka positiivseid ja negatiivseid arve ning seatakse +6 °C asemel temperatuuriks hoopis –6 °C.

Lisaks võivad valesid temperatuuriseadeid põhjustada seadmerikked, näiteks defektsed pikslid juhtpaneeli ekraanil.

Põhjusest olenemata seab soovitud parameetritest kõrvalekaldumine ohtu veetava kauba kvaliteedi. Hädast aitab välja logistikas temperatuuri kaugjälgimine, sest tänu sellele märkab haldur tehtud viga ja saab sellest sõidukijuhile teada anda.

Valed seadmerežiimid

Jahutatud tooteid saab transportida kahes eri režiimis: pidevrežiimis ja käivitus-peatusrežiimis. Kui valida vale režiim, tekivad transportimisel temperatuuriga seotud probleemid.

Pidevrežiimis töötab külmutusseade ilma pausideta. Pärast soovitud temperatuuri saavutamist lülitub seade aeglasesse jahutusrežiimi, mis tagab jätkuvalt temperatuuri optimaalse reguleerimise. Tavaliselt eelistatakse seda režiimi kiiresti riknevate kaupade transportimisel, kuna see aitab ennetada temperatuurikõikumisi, mis võivad veose kvaliteedi ohtu seada.

Seevastu käivitus-peatusrežiim töötab katkendlikult, lülitades külmutusseadet temperatuuri reguleerimiseks vaheldumisi sisse ja välja. Kuigi see sobib teatud veosetüüpidele, näiteks mitteriknevatele kaupadele, seab see riknemisaltid tooted ohtu.

Käivitus-peatusrežiimi temperatuurikõikumiste tõttu võib veose teatud osades esineda pindmist külmumist, mis seisneb kaupade pealmise kihi külmumises ajal, mil ülejäänud osa jääb seatud temperatuurile. See võib kahjustada õrnemaid tooteid, näiteks puuvilju, juurvilju või piimatooteid.

Soojad veosed

Foto külmahela logistika valdkonnas töötavast inimesest ja värskete mereandide laadimisest külmutusautosse.

Mitmesugused tooted, sh puu- ja juurviljad, piimatooted, mereannid jms, säilitavad transportimisel oma värskuse ainult siis, kui need laaditakse peale õigel temperatuuril.

Oletagem, et lähetad ekspordiks partii värskeid mereande. Kui mereannid on enne külmutusveokitele laadimist korralikult jahutamata, siis tõenäoliselt need poeriiulitele ei jõua.

Eeljahutamata mereannid on temperatuurikõikumistele vastuvõtlikud ja see võib põhjustada nende riknemist või saastumist. Sellises olukorras võib külmahela temperatuuri jälgimisel mis tahes vea esinemine tuua kaasa suuri kahjusid nii kauba saatjale kui ka vastuvõtjale. Seetõttu on hädavajalik tagada külmahela sujuv ja kindel juhtimine.

Aga kuidas seda teha?

Tõrgeteta tarnete saladuseks on läbimõeldud töö andmetega, täpsemalt temperatuurigraafikutega.

Loe siit, kuidas külmahela jälgimise graafikuid õigesti tõlgendada.

Külmutusseadmete tööpõhimõte

Maponi platvormi külmahela jälgimisgraafikutel kuvatakse eri õhuvoogude kohta erinevaid kõveraid – nii näeb välja logistikas temperatuuri jälgimine. Graafikutest arusaamiseks peavad sõidukipargihaldurid ja sõidukijuhid mõistma külmhaagiste tööpõhimõtet.

Külmutusseade väljutab ülaosast külma õhku, mis ringleb veoses toodete ümber. Seejärel liigub õhk tagauste poole, neelates oma teele jäävatest esemetest eralduvat soojust.

Tagauste juurde jõudnud õhk laskub lõpuks põrandani, jätkates toodetest eralduva soojuse neelamist. Õhu ringlemist, soojuse neelamist ja seadme juurde naasmist kutsutakse sageli õhu tagasivooluks.

Graafiline pilt veokist, millel on külmikus kaks õhuvoolu, mis selgitab külma õhu ja tagasivoolu õhu erinevust logistikas temperatuuri jälgimise jaoks.
Sinine värv: külm õhk; roheline värv: õhu tagasivool.

Õhu tagasivoolu temperatuur näitab toote tegelikku temperatuuri ning logistikas temperatuuri jälgimisel saab väärtuslikku teavet selle kohta, kas toode oli laadimise ajal õigel temperatuuril.

Külmahela graafikute õigesti lugemine

Õigel temperatuuril peale laaditud toodete korral peaks õhu tagasivoolu temperatuur langema temperatuuri seadeväärtusele lühikest aega pärast uste sulgemist.

Külmahela veose temperatuuri jälgimise viisi vaata allolevalt graafikult.

Kuvatõmmis Maponi platvormist, mida kasutatakse külmahelas temperatuuri jälgimiseks. Kuvatõmmis näitab õige temperatuuri graafikut.
Õigel transporditemperatuuril toode: pärast pealelaadimise lõppu ja uste sulgemist langeb roheline joon (õhu tagasivoolu temperatuur) väga lühikese aja jooksul punase joone tasemele (seadeväärtuse temperatuurile).

Kuid kui tooted laaditakse peale soojalt, võib külmutusseadmel nende mahajahutamiseks kuluda märkimisväärselt rohkem aega, mis põhjustab suuremat kütusekulu ja võib ohustada toote kvaliteeti.

Siin on näide logistikas temperatuuri jälgimisel sooja veose tuvastamise kohta.

Kuvatõmmis Maponi platvormist, mida kasutatakse külmahelas temperatuuri jälgimiseks. Kuvatõmmis näitab sooja koorma graafikut.
Selle toote transporditemperatuuriks on seatud +8 °C. Tagasivoolu temperatuur (roheline joon) pärast toote pealelaadimist on 21 °C. Selles näites möödus kaks päeva, enne kui külmhaagis suutis toote temperatuuri seadeväärtusele langetada.

Külmahela kütusekulu

Kui toode on õigel temperatuuril, tarbib külmutusseade ligikaudu 1,1 liitrit kütust tunnis. Aga kui külmutusseade töötab maksimumvõimsusel, et langetada toote temperatuur seadeväärtusele, on kütusekulu ligikaudu 4,1 liitrit tunnis.

Eespool esitatud sooja veose näites tarbis külmutusseade toote temperatuuri langetamiseks kolm korda rohkem kütust kui siis, kui toode oleks pealelaadimisel olnud õigel temperatuuril.

Meie näites on kütusekulu:

  • 52 liitrit kahe päeva jooksul, kui toode on enne pealelaadimist õigel temperatuuril;
  • 196 liitrit kahe päeva jooksul, kui külmutusseade peab temperatuuri langetamiseks lakkamatult töötama.

Erinevus on selgemast selgem. Kütuse säästmiseks tuleb külmahela tarnes hakata temperatuuri jälgima pealelaadimishetkest.

Kontrolli, kas veos on juba jahutatud, ja kui mitte, tuleks sul võtta ühendust kauba saatjaga ja teavitada teda, et tema tooted ei olnud õigel temperatuuril.

Iga olulise aspekti jälgimine

Probleemide lahendamiseks võta pealelaadimiskohtades kasutusele geotarastus, et edastada platvormil teavitus, kui kaubad väljuvad kindlaks määratud alalt.

Logistikas temperatuuri jälgimist kasutavad sõidukipargihaldurid saavad üle vaadata olulisi parameetreid, nagu seadmete seadeväärtused, töörežiimid ja toote temperatuur.

Siin on näide temperatuuriaruande andmetest, mis kuvatakse pärast Maponi platvormi kaudu külmutuskonteineri häire saatmist. Andmete põhjal saab klient langeta teadlikke otsuseid, näiteks laadida veose ümber teise haagisesse, enne kui see rikneb.

Foto sõidukipargi haldurist, kes vaatab Maponi platvormi, et jälgida külmahelas temperatuuri. Platvorm saadab häireteate, mis palub tähelepanu pöörata külmhaagistele.

Lisaks saadab Maponi süsteem sooja veose tuvastamise korral sisseehitatud teavitusi, mis annavad sulle teada, millal tuleb temperatuuri langetada, et veost õigesti jahutada.

Koolita haldureid ja sõidukijuhte külmahela tarnetes temperatuuri jälgima. Sinu ettevõte ei vastuta riknenud veose eest, kui toode ei olnud juba pealelaadimiskohas õigele temperatuurile jahutatud. Kui sul on olemas temperatuurigraafiku andmed, saad nende abil kauba saatjale tõendada, et toode oli nõuetekohaselt jahutamata.

Maponi toel kulgeb logistikas temperatuuri jälgimine sujuvalt

Maponil on külmahela logistikas põhjalikud kogemused ning meie abil saad oma tegevuse sujuvamaks muuta ja täita tootenõudeid isegi kõige rangematel turgudel, sealhulgas ravimite ja riknevate toiduainete sektoris.

Võta ühendust meie meeskonnaga ja uuri järele, kuidas lõimida oma äritegevusse Maponi külmahela jälgimise lahendusi!