Kohtusime oma kliendi Ajomestarit Ltd-ga, et rääkida nende kogemusest Maponi lahendustega. Maponi platvorm on üks kõige olulisemaid töövahendeid ettevõtte igapäevatöö mitmes valdkonnas: halduses, ülesannete ajastamisel, hooldustöödel ja arveldustoimingutes. Ettevõte jälgib Maponi lahenduste abil rohkem kui sadat sõidukit.

Ajomestarit on Soome ettevõte, mis osutab transpordi- ja laoteenuseid, sealhulgas:

  • transport messide ja ürituste jaoks;
  • reisijate vedu;
  • seadmete rentimine.

Ettevõttes töötab üle 70 transpordispetsialisti. Mapon toetab Ajomestariti tegevust iga päev klientidele kindlate ja usaldusväärsete transporditeenuste osutamisel.

„Meie kasvu käigus on Maponilt saadav ajakohane teave osutunud äritegevuses asendamatuks. Minu jaoks on kõige olulisem, et saan ühes süsteemis selge ja lihtsa kiirülevaate sõidukipargi olukorrast. Suure sõidukipargi ja arvuka personali korral on see veel olulisem,“ ütleb Ajomestariti tegevjuht Toni Murtoniemi.

Maponi tööriistad parandavad tööviljakust

Ajomestarit jälgib Maponi platvormi abil tööaegu, töötajate sõiduharjumusi ja muudki. Maponi kaheks asendamatuks funktsiooniks on geotarastus ja teavitused. 

Näiteks kasutab Ajomestarit neid kohalike koolipiirkondade läheduses sõidukiiruse jälgimiseks. Nende kohtade jaoks on ettevõte loonud Maponi platvormi kaardil geopiirded. 40 km/h kiiruspiirangu ületamise korral saavad nii haldur kui ka sõidukijuht oma telefonis kohe teavituse.

Pärast geotsooni loomist saab seadistada teateid, nt kindlas piirkonnas kiiruse ületamise kohta

Teine ettevõtte jaoks oluline täiustus on seotud tühikäiguajaga. Pärast Maponi kasutuselevõttu on see vähenenud. Ettevõttes Ajomestarit on Maponi platvormi näol tegu reaalajas liiklusohutust parandava lahendusega, mis aitab lisaks edendada keskkonnahoidlikke ja ökonoomseid sõiduharjumusi.

„Me ei piirdu üksnes pistelise jälgimisega. Mapon on meie igapäevane töövahend, mida kasutab aktiivselt iga haldur ja sõidukijuht. Andmeid kogutakse ja raporteeritakse iga päev, mis innustab ja õhutab meid kõiki kvaliteetset tööd tegema,“ ütleb Toni Murtoniemi.

Haldurid vaatavad sõidukipargi tõhususe lahendusest enim tühikäigul olevaid sõidukeid

Kiirreageerimine kliendipäringutele

Sõidukipargi haldusteenuste osutaja valimisel jäi Ajomestaritile silma Maponi ulatuslik funktsioonivalik, mis saab ettevõtte tegevust toetada mitmes eri valdkonnas. Jälgimispartneri valimisel osutus see paindlikkus oluliseks müügiargumendiks. 

Reaalajas GPS-jälgimine on lihtsustanud tööülesannete ajastamist ja planeerimist, kuna kõik sõidukid (ja nende liikumine) on kuvatud interaktiivsel kaardil. Ajomestarit saab öelda klientidele kohaletoimetamise täpse ajavahemiku ja vajadusel võib kliendiga lingi kaudu jagada isegi sõiduki liikumisteed. 

Klientide ajakavapäringutele on lihtne ja kiire vastata ning enam pole tarvis teha tarbetuid telefonikõnesid, kuna haldurid saavad sõidukite liikumist ja sõidukipargi olukorda jälgida reaalajas. Lisaks lihtsustab marsruudiajaloo tööriist peale- ja mahalaadimisaegade kontrollimist.

Marsruudiajalugu annab usaldusväärse pildi sellest, kus ja kui kaua on sõiduk viibinud

„Püüame klientide soove täita võimalikult kiiresti, mõnikord kõigest ühe tunniga. See on võimalik tänu Maponi tööriistadele,“ sõnas Toni Murtoniemi.

Lihtne sõidukipargiandmete kogumine

Toni Murtoniemi sõnul on tänu Maponile ülimalt lihtne jälgida sõidukipargi kulusid, mis omakorda hõlbustab eelarvete kavandamist ja nendest kinnipidamist. Kui esialgsed juurutustoimingud välja arvata, ei ole Maponi platvormile tarvis pidevalt andmeid sisestada, sest need kogutakse automaatselt. Pärast kasutuselevõttu sujub hooldus vaevata ning kõik andmed on saadaval ühes ja samas kohas. 

Tegevjuht märgib, et kasutab Maponi aruandeid väga tihti. Neid saab saata otse kindlale meiliaadressile ning erinevate aruannete abil on kogutud andmeid lihtne analüüsida. See võimaldab töötajatel keskenduda olulisematele asjadele ning teha otsuseid täpse info põhjal.

„Üldiselt oleme Maponi teenustega rahul. Hea meel on näha, et tarkvara arendatakse pidevalt edasi ja et klientide soove võetakse kuulda. Tulevikus võime kaaluda teisigi Maponi funktsioone, mida me veel ei kasuta,“ ütles Toni Murtoniemi.

Mapon pakub mitme erineva tegevusala ettevõtetele sõidukipargi haldamise ja varade jälgimise lahendusi: aitame jälgida väikeseid, suuri ja segasõidukiparke ning kõiki sinu väärtuslikke varasid. Kui otsid oma sõidukipargile edumeelset halduspartnerit, võta meiega ühendust!