Sinu sõidukipark kasvab su ettevõttega ühes taktis. Aja jooksul on sõidukiparki ja selle tõhusust järjest keerukam hallata. Mida rohkem sõidukeid sul on, seda raskem on aru saada, kas neid on parasjagu, liiga palju või hoopis puudu.

Kuna tänapäeval seisab sellesama probleemiga silmitsi arvukalt era- ja riigiettevõtteid, oleme Maponis loonud uhiuue sõidukipargi tõhususe lahenduse, mille toel saad oma sõidukipargis välja selgitada üldise tõhususe optimeerimiseks tarvilikud muudatused. Milleks ise rehkendada, kui kasutajasõbralik süsteem teeks töö sinu eest ära? 

Kuidas see toimib?

Igal sõidukipargil on oma iseärasused ja kasutusmustrid. Mõnda sõidukit kasutatakse ainult kindlatel kellaaegadel, mõnega töötamine tähendab sõitu, teised seisavad töö ajal kindlas kohas paigal. Mõtle näiteks tavalisele kergsõidukile, millega sõidetakse kodu ja töö vahet, pikamaaveokile ja ehitusmasinale. Kasutatavatest sõidukitüüpidest olenemata teeb Maponi sõidukipargi tõhususe lahendus sõidukipargi jõudluse sulle automaatselt läbipaistvaks.

Lahenduse kasutuselevõtul tuleb sul määrata päevad, millal sõidukipargi tõhusust arvutatakse. Lisaks saad määrata päevased töötunnid, mis tähistavad 100% tõhusust. Näiteks kui ettevõtte sõidukeid kasutatakse ainult esmaspäevast reedeni 7,5 tundi päevas, tuleb täpse tõhususarvutuse saamiseks määrata järgmine seadistus:

Meie süsteem kogub kõikidest sõidukitest andmeid kord päevas ja salvestab need süsteemi, nii et ajalooandmed jäävad muutumatuks, kui peaksid muutma tööpäevi ja/või päevaseid töötunde või eemaldama sõidukilt jälgimisseadme. Lühidalt

näitab sõidukipargi tõhusus ettevõtte sõidukipargi seisundit kindlal kuupäeval.

Üksikasjalik tõhususarvutus

Sõidukipargi tõhusust mõõdetakse skaalal 0–100% ja üldskoor kuvatakse lihtsa värviskeemiga, kus:

  • punane tähistab halvimaid tõhususskoore;
  • oranž ja kollane tähistavad keskmiseid tõhususmäärasid;
  • roheline tähistab häid ja suurepäraseid tulemusi.

Analüüsida saab sõidukite gruppide, grupeerimata sõidukite või kogu sõidukipargi tõhusust. Lisaks leiad päeva-, nädala- ja kuuvaatest käepärase ülevaate.

Nimetatud vaated sisaldavad viite hõlpsasti mõistetavat teabetahvlit, millel kuvatakse järgmiste parameetrite keskmiseid päevaseid väärtusi.

1. Tõhusus
2. Sõiduaeg
3. Tühikäiguaeg
4. Süüte väljalülitusaeg
5. Süüte sisselülitusaeg

Kõik teabetahvlitel kuvatavad väärtused põhinevad sinu määratud ajavahemikul ja grupeeritud/grupeerimata sõidukitel. Kuid iga kasutaja saab vaadata ainult neid sõidukite gruppe ja grupeerimata sõidukeid, millele tal on juurdepääs.

Päeva-, nädala- ja kuuvaate peamised erinevused on järgmised.

  • Päevavaade sisaldab eraldi iga sõiduki üksikasjalikku analüüsi: sõitmise, tühikäigu, sisse- ja väljalülitatud süüte aegu. Ja kui klõpsad kindla sõiduki ajariba, kuvatakse sõiduki kõik marsruudid vastava päeva jooksul.

  • Nädalavaade näitab nädalast sõidukipargi tõhusust valitud sõidukite ja gruppide kaupa ning keskmiseid päevase tõhususe, sisse- ja väljalülitatud süüte, tühikäigu ja sõitmise aegväärtusi. Lisaks sisaldab nädalavaade eraldi iga sõiduki päevaseid koguväärtusi. Samad funktsioonid on ka kuuvaates, mis kajastab ühe kuu tõhususandmeid.

Viis parandada tõhusust ja vähendada kulusid

Sõidukipargi tõhususe lahendusest lõikavad kasu nii erasektor kui ka riigiasutused. Läti riigikantselei hiljutise aruande kohaselt

oli riigiasutustel 2019. a alguses 301 sõidukit, mille aastane läbisõit oli väike

(alla 8500 km). Kuigi võrreldes 2018. a augustiga, mil ebatõhusaid sõidukeid oli 450, on tehtud edusamme, kulus sõidukipargi hetketõhususe arvutamiseks ja tõhususe parenduskava ellurakendamiseks rohkesti aega ja vaeva. Aga nüüd on saadaval kasutusvalmis lahendus, mis kogub terve sõidukipargi andmeid palju kiiremini ja mugavamalt, mis võimaldab organisatsioonidel näha suurt pilt ja parandada oma äritegevuse korraldust.

Kui saad oma sõidukipargi jõudlust jälgida, aitab see optimeerida sõidukipargi suurust ning hoida pikas perspektiivis kokku väärtuslikke ressursse – aega ja raha. Lahenduse abil saad igal juhul teada, kas kõiki ettevõtte sõidukeid läheb ka tegelikult tarvis, ja seda ilma vajaduseta ise mahukaid aruandeid koostada, sest süsteem teeb selle sinu eest ära.

Nagu näha, annab Maponi sõidukipargi tõhususe lahendus sõidukipargi mitmesuguste tõhususnäitajate hindamiseks sinu käsutusse hulganisti võimalusi. Meie meeskond tutvustab seda sulle meeleldi põhjalikumalt, nii et võta meiega julgesti ühendust meiliaadressil info@mapon.com või telefoninumbril +371 6727 1803.