Täpsem sõidukipargihaldus ei seisne ainult sõidukipargiandmete kogumises, vaid hõlmab nii ettevõtte ressursside optimeerimist kui ka keskkonnahoidu. Mapon esitab rohkesti andmeid, mis aitavad langetada arukaid otsuseid sõidukipargi kasutuse ja hoolduse ning keskkonnahoidliku liiklemise kohta.

Meie klient Remeo, jäätmekäitlusettevõte ja ringmajanduse edendaja, kasutab Maponi lahendusi oma tegevuse andmepõhiseks optimeerimiseks ja keskkonnasõbralike liiklemistavade arendamiseks. Kohtusime Remeo esindajatega, et arutleda selle üle, kuidas toetab täpsem sõidukipargihaldus nende eesmärke seoses keskkonnamõju vähendamise ja tegevuse optimeerimisega.

Faktipõhised otsused reaalajas sõidukipargiandmete toel

Maponi platvorm on Remeo töödejuhatajatele parema käe eest. Igapäevatöös kontrollivad töödejuhatajad Isto ja Neea Maponi abil ettevõtte sõidukite reaalajas asukohta ja seda, mida juhid rooli taga teevad. Sõidustiili analüüsi aruanded annavad väärtuslikku teavet sõidukijuhtide koolitusteks ja arenguvestlusteks, mis aitab Remeol saavutada oma ökonoomsuseesmärke.

Kuna sõidukipargihaldus moodustab poole kogu Remeo ressurssiplaneerimisest, on ajakohased sõidukipargiandmed andmepõhiste otsuste tegemisel üliolulised.

Faktide põhjal otsuste langetamine on äritegevuse alustala. Lisaks sõiduki asukohaandmetele annab Mapon töödejuhatajatele hulgaliselt muud olulist infot. Mapon on suurepärane tööriist tagasiside ja kahjuaruannetega tegelemiseks. Maponi abil saab kontrollida sõidukite asukohti, marsruudiajalugu, kuupäevi, kellaaegu ja sõidukiirusi. See hõlbustab menetlusprotsessi ja võimaldab kiiresti reageerida potentsiaalsetele nõuetele.

„Näiteks kui keegi teatab meile, et raskeveok on konkreetsel kellaajal ja kindlas asukohas mõlkinud pargitud autot, saame selle väite Maponi aruannete toel ümber lükata, kui meie sõidukid ei viibinud nimetatud ajal selles piirkonnas,“ selgitab Remeo töödejuhataja Isto.

Sõidukipargi tõhusus- ja hooldusandmed ühes kohas

Sõidukipargi tõhus kasutus on eriti oluline ettevõtetele, kelle äritegevus keerleb ümber sõidukipargi. 

„Üldiselt moodustab sõidukipargi haldamine 50% meie ressurssiplaneerimisest ja teise poole moodustavad inimesed. Remeos käivad sõidukijuht ja sõiduk alati käsikäes. Seetõttu on meie jaoks väga oluline omada õiget arvu sõidukeid, et vältida nende alakasutust või pidevat puudujääki,“ selgitab Remeo arendusjuht Joonas Savolainen. 

Maponi sõidukipargi tõhususe ja kasutamise andmeid saab kasutada sõidukite optimaalse arvu kohta järelduste tegemiseks ning töövahetuste planeerimiseks, et tagada kõigi sõidukite võimalikult tõhus kasutamine.

Remeos on sõidukipargi haldamine lihtne protsess, sest sõidukijuhid teevad Mapon GO rakenduse abil regulaarselt sõidukikontrolle. Nende kontrollide põhjal broneerivad järelevaatajad sõidukitele tarviliku hoolduse. Sõidukispetsiifiline teave hooldus- ja ülevaatuskuupäevade kohta on süsteemis alati kättesaadav. Lisaks sõidukipargi tõhususe ja hoolduse andmetele esitab Mapon läbisõiduandmed, mida saab kasutada süsinikujalajälje arvutustes.

„Lihtne ligipääs kõigile andmetele sama tarkvara kaudu aitab igapäevatöös väga palju.“ – Isto, Remeo töödejuhataja

Kokkuvõttes on sõidukipargihaldussüsteem jäätmekäitlusettevõtte Remeo igapäevatöös asendamatu töövahend, mis annab järelevaatajatele ja töödejuhatajatele ühel platvormil tervikliku ülevaate kõigist sõidukipargiandmetest, aidates teha paremaid otsuseid. 

Keskkonnasõbralikumad ja ökonoomsemad sõiduharjumused

Remeo ja Maponi koostöö algas 2018. aastal eesmärgiga optimeerida Remeo sõidukipargi haldusprotsesse ja keskenduda sõidukijuhtide käitumise jälgimisele. 

Sõidustiili analüüs annab sõidukijuhi liiklemisharjumuste kohta täpset teavet. Lahenduse mõõdikud hõlmavad andmeid ökonoomse kiiruse, vabakäiguga sõitmise, tühikäigu, äkilise kiirendamise ja pidurdamise kohta. Lisaks jälgib Remeo juhtide kiiruseületamist.

„Tänu säästlikele sõiduharjumustele oleme jätnud atmosfääri paiskamata süsinikdioksiidi koguses, mis on võrdne aasta jooksul 200 eramaja kütmisel tekkiva heitkogusega.“ – Remeo

Juhi käitumise analüüsi abil saab tuvastada vastutustundlikku juhtimist ja teisalt reageerida raiskavatele harjumustele. Järelevaatajad saavad sõidukijuhte säästlikuma, ohutuma ja keskkonnahoidlikuma liiklemise osas harida. Paljud Remeo juhid näevad selles positiivset väljakutset! „Kogudes andmeid kütusekulu, sõiduki seisukorra ja sõiduharjumuste kohta, saame hinnata oma tegevust andmete ja tulemuste vaatevinklist ning teha pingutusi süsinikuheitmete vähendamiseks,“ kirjutab Remeo oma artiklis.

Screenshot from Mapon fleet management platform Driving behaviour section.
Maponi sõidustiili analüüs annab lihtsasti loetavas formaadis infot peamistest sõidustiilinäitajatest, nagu ökonoomne kiirus ja vabakäiguga sõitmine.

Remeos sõidustiili edendamine

Remeo eesmärk 2023. aastaks oli keskenduda sõidustiili vabakäiguparameetri väljatöötamisele. Vabakäigul liigub sõiduk nii, et käik on neutraalasendis. Ettevõtte eesmärk oli suurendada vabakäigul sõidu osakaalu kümne protsendini. Praktikas tähendab see 10% väiksemat kütusekulu ja ligikaudu samas suurusjärgus väiksemaid heitkoguseid. 

Lisaks heitkoguste vähendamisele hoiab vabakäik ka sõidukit ennast, vähendades äkkpidurduste arvu ja aeglustades rehvide kulumist. „Pikas perspektiivis toob vabakäigu suurem osakaal kaasa sõidukipargi remonditööde harvenemise ja nii säästame ka loodusvarasid,“ kirjutab Remeo oma artiklis.

Üks suuremaid ja käegakatsutavamaid taipamisi pärineb Remeo sõidukijuhilt, kes mõistis, et säästlikumale sõidule ei kulu rohkem tööaega, ent kütusekulu arvelt saadav kokkuhoid on tohutu:

„Andmeid kätte saades ja vabakäigule keskendudes on tankimisvälp nüüd kahe päeva asemel kolm päeva, samas kui töö saab sama sujuvalt tehtud,“ ütles Remeo juht.

Alates 2022. aasta kevadest on Remeo keskmine vabakäigumäär tõusnud ja trend jätkub õiges suunas. 2023. aasta sügiseks olid parimad sõidukijuhid saavutanud vabakäigu kuni 30% osakaalu. See on suurepärane protsent, kuid märkimisväärne kütusesääst on võimalik saavutada juba 15% osakaalu juures.

Remeo Lahti osakonna vabakäigumäär näitab eeskuju.

Koostöö täpsema ja andmepõhise sõidukipargihalduse alal

Mapon töötab pidevalt selle nimel, et platvorm oleks võimalikult intuitiivne, nüüdisaegne ja kasutajasõbralik. Rõõmustav on kuulda, kuidas Remeo töödejuhatajad Neea ja Isto ning arendusjuht Joonas on ühel meelel, et Maponi platvorm on loogiline ja kergesti kasutuselevõetav. Isto ja Joonas ütlesid, et Maponi kasutama hakkamiseks pole tarvis ajamahukat väljaõpet ega juhendamist: „Väiksest lühitutvustusest piisab, et platvormi kiiresti kasutama õppida.“

„Oleme Maponi inimestega algusest peale hästi läbi saanud ja ka see oli – lisaks hõlpsasti kasutatavale liidesele – üks põhjustest, miks otsustasime nendega koostööd teha. Kui meil on sõidukipargiga seoses uusi ideid, näib mulle alati, et Mapon on sama põnevil kui me ise. Meile ei öelda kunagi esimese asjana, et miski ei ole võimalik, nad hakkavad alati võimalusi uurima ja reageerivad meie vajadustele. See on olnud ülimalt positiivne,“ selgitas Joonas.

„Kui minult küsida, soovitaksin esimesena kindlasti Maponit.“ – Joonas, Remeo arendusjuht

Meie koostöö algusest on Remeo tundnud huvi uute viiside vastu, kuidas saaks Maponi platvorm aidata ettevõttel sõidukipargihalduse eesmärke täita. Nad on meie lahendusi aktiivselt testinud ja tagasisidet andnud ning me oleme alati püüdnud nende nägemust võimalikult hästi toetada. „Mul on väga hea meel, et meie vastastikune tihe koos- ja arendustöö on vilja kandnud,“ sõnab kokkuvõtlikult Antti Korhonen, Mapon Finlandi operatsioonide juht. 

Kui otsid oma sõidukipargile edumeelset halduspartnerit, võta ühendust Maponiga. Oleme üks Euroopa peamistest sõidukiparkide haldusteenuste osutajatest, kellel on rohkem kui 18 aastat kogemusi. Pakume mitmesuguseid sõidukipargihalduslahendusi, nagu sõidukite reaalajas jälgimine, sõidumeeriku andmete kaugallalaadimine, kütuse jälgimine, sõidukipargi kaamerasüsteemid ja palju muud – seda kõike ühel platvormil.

Võta julgelt meiega ühendust, kui soovid oma sõidukiparki tõhusamalt hallata, andmepõhiselt optimeerida ja jätkusuutlikumalt majandada!