Mida suurem on ettevõtte sõidukipark, seda rohkem lahendusi läheb selle haldamiseks tarvis, eriti kui sõidukipargis on lisaks kergsõidukitele või veokitele tööstusharuspetsiifilisi masinaid.

Üheks sellistest tööstusharudest on metsandus, mis kätkeb eneses palju enamat kui puude maharaiumine. See hõlmab ka metsa istutamist, hooldamist, koristamist ja pinnase uuendamist – kõik need metsandusetapid nõuavad erinevaid tehnikaid ja seadmeid.

Metsandusettevõttel R GRUPA on praegu üle 150 seadme, millest enamik on ühendatud Maponi platvormiga. Miks otsustas ettevõte sõidukipargi haldamisel Maponi kasuks? Milliseid lahendusi eri otstarvetel kasutatakse ja kuidas võimaldab Maponi platvormilt saadud teave tõhusamalt töötada? Neile küsimustele vastamiseks kohtusime R GRUPA turundus- ja kommunikatsioonijuhi Krišjānis Caunega.

Maponil on suurettevõtetele kõige põhjalikumad lahendused

R GRUPA turundus- ja kommunikatsioonijuht Krišjānis Caune vestlemas Maponi esindajatega.
Krišjānis Caune, turundus- ja kommunikatsioonijuht ettevõttes  R GRUPA, vestlemas Maponi esindajatega 

R GRUPA sõidukipark sisaldab halduspersonali ja metsandustööde juhatajate kasutuses olevaid kergsõidukeid, kaubaveokeid, raiemasinad ning eriseadmeid, näiteks puiduhakkureid. Iga masina andmehõive ja -analüüs nõuab erinevat meetodit.

„Oleme tootmisettevõte ja tootlikkus on meile väga oluline. Selle parandamiseks analüüsime tohutul hulgal olulist teavet, sealhulgas sõidukipargi andmeid. Kui mõistsime, et ettevõttel on selles vallas arenguruumi, uurisime turuolukorda, et selgitada välja oma vajadustega kõige paremini sobiv lahendus. Mapon osutus võitjaks, kuna pakub kõige paindlikumaid lahendusi, mis toimivad kõikide meie sõiduki- ja seadmekategooriate puhul.“ – selgitas R GRUPA esindaja Maponi kasuks otsustamise põhjust.

Kuus Maponi lahendust R GRUPA sõidukipargile

R GRUPA kasutab sõidukipargi haldamiseks järgmisi Maponi lahendusi:

Lisaks andmete hankimisele tuleb neid õigesti kasutada

Krišjānis Caune selgitab, et jälgimislahenduste olemasolust üksi ei piisa. Palju olulisem on mõista, mida hangitud andmetega peale hakata. Näiteks kaubaveo puhul on ülioluline valida parim marsruut. Laiema sõiduulatusega kergsõidukite ning kindlates piirkondades kitsamal alal töötavate metsakoristus- ja raiemasinate jaoks kasutatakse erinevaid andmeid.

Sama kehtib kütusekulu jälgimise andmete kohta. Uuemate ja vanemate masinate kütusekulu erinevusi kasutatakse tootlikkuse arvestamisel ja tööde planeerimisel.

Kõrvalekalded normist on kohe nähtavad

Kütuse jälgimise lahenduste kasutuselevõtt võib kiiresti ja märgatavalt kulusid vähendada, kuna tuvastab nii vargusi kui ka ebatõhusaid sõidukeid. Siiski keskendub R GRUPA pigem regulaarsele pikaajalisele jälgimisele, mis võimaldab välja selgitada täpseid keskmisi näitajaid. Kuna ettevõttel on uuenduslik viis kütusekulu hallata ning positiivne töökultuur, kasutatakse kütusekulu jälgimist peamiselt tavatarbimisest kõrvalekallete avastamiseks ja olukorra võimalike parandusmeetmete mõistmiseks.

Sõidukipargi haldamine sarnaneb lennundusega

Ettevõtte R GRUPA töötaja istub kontoris arvuti taga ja vaatab kuvarilt Maponi platvormi andmeid.
R GRUPA töötaja kasutab Maponi sõidukipargihaldusplatvormi

Sõidukipargi haldamisel võtab R GRUPA eeskuju lennundusest, kus ohutus ja veatu töö andmetega on möödapääsmatud. Krišjānis Caune selgitab, et ettevõte teeb andmekirjetest varukoopiaid – seda otstarvet täidavad nii kütusehalduse kui ka sõidumeeriku kaugallalaadimise lahendused. Need aitavad tagada ohutust ja täpsust, viies inimliku eksimuse tõenäosuse miinimumini.

Halduslahendused mõjutavad ka tootlikkust

R GRUPA juhtkond on kindel, et sõidumeerikueeskirjade põhjalik järgimine on iga juhi oluline tulemuslikkusnäitaja. Puhanud inimene töötab palju tulemuslikumalt, samas kui ületöötamine halvendab töötulemusi drastiliselt. Kuna sõidukijuhi tulemuslikkus maanteel on tihedalt seotud ohutusega, rõhutab R GRUPA, et jälgib sõidumeerikuandmeid peamiselt tagamaks, et ükski sõidukijuht ei sõidaks ülemääraselt. Lahendus aitab ka avastada vähese töökoormusega sõidukijuhte, kellele saab määrata lisasõite.

Kuna õigusnõuete täitmine on hädavajalik, on R GRUPA seadistanud ka sõidumeerikuteavitused kalibreerimise ja andmete allalaadimise tähtaegade kohta.

Mapon lihtsustab marsruutide planeerimist

Valge veoauto kere, millel on mitu ettevõtte R GRUPA logo.

Krišjānis Caune nimetab Maponi lahenduste ühe suurima eelisena võimalust analüüsida igapäevategevust.

„Analüüsimise mõte pole ainult kontrollimine, vaid ka meie enda võimete teadvustamine.“

Kõik sõidukipargihalduslahendused annavad iga päeva koondtulemustesse oma panuse. Üks ilmselge näide on marsruudi planeerimine: varem puhtteoreetiline juhis liikuda punktist A punkti B on nüüd andmepõhine otsus. Ettevõte planeerib marsruute põhjalikult, suhtleb sõidukijuhtidega ja koostab optimaalse marsruudi. Samuti koostatakse marsruudikaarte, mida saab kasutada igaüks, kes ettevõtte sõidukeid juhib.

R GRUPA teab, et paberil mõistlikuna näiv marsruut ei pruugi olla alati läbitav, näiteks ilmastikuolude tõttu. Et kasutada sõidukijuhtide aega kõige tulemuslikumalt, tuleb logistikaosakonnal ja sõidukijuhtidel omavahel korralikult suhelda ja vajadusel muudatusi teha. Lahendus mõjutab positiivselt ka sõidukijuhtide töötasu, kuna ükski tund ei lähe raisku.

„Mapon hoiab kokku meie kõige väärtuslikumat vara – aega. Ja kokkuhoitud ajaga on alati midagi ette võtta, peaasi on see aeg esmalt leida.“

Mida arvavad Maponi lahendustest sõidukijuhid?

Kaks tee peal teineteise suhtes nurga all seisvat valget veoautot, millel on R GRUPA logod.
R GRUPA jälgib erinevaid sõidukeid, sealhulgas veokeid

Sõidukipargi haldamine algab sõidukist ja jätkub kontoris ning mõlemad etapid on teineteisega tihedalt seotud, mistõttu peab iga töötaja aru saama, kuidas ja miks ettevõttes kindlaid telemaatikalahendusi kasutatakse.

R GRUPA nendib, et kuigi sõidukijuhid pole Maponi lahendusi kuigi põhjalikult kommenteerinud, ei tähenda see tingimata, et nad lahendusi ei mõistaks või ei vajaks. Vastupidi, heade asjadega harjutakse väga kiiresti. Kui sa ei mõtle eriti millegi kasutamisele, tähendab see sageli, et oled lahendusega ja selle positiivse mõjuga oma igapäevaelus lihtsalt ära harjunud. Nii töös kui ka eraelus arutame takistusi ja probleeme suurema tõenäosusega kui häid asju – sama kehtib ka sõidukipargihalduse kohta.

Krišjānis Caune võrdleb sõidukijuhtide ja sõidukipargihaldurite suhet profispordiga:

„Võime võrrelda sõidukijuhte profisportlastega ja haldureid treeneritega. Sõidukijuhil tuleb meeles pidada ainult ühte asja: sõidukisse astudes sõidumeerikusse kaart sisestada. Seejärel saame koos sõidukijuhtidega vaadata, mida päeva jooksul tehti ja kuidas saaks paremini. Oleme nagu treenerid, kes arutavad sportlastega tulemuste parandamise viiside üle.“

Samuti rõhutab R GRUPA, et sõidukijuhtidel puudub Maponi platvormi andmete analüüsimise kohustus – see on halduri ülesanne.

Maponi lahendused pole mõeldud üksnes transpordiosakonnale

Sõidukipargi haldamise lahendused annavad rikkalikult teavet. Seetõttu kasutatakse Maponi platvormi mitmes eri osakonnas, et analüüsida kõiki andmeid ja saada nendest praktilisi ülevaateid.

R GRUPA ettevõttes on Maponi lahenduste järele suurim nõudlus transpordiosakonnas. Järgmine allüksus, kus lahendusi sageli kasutatakse, on logistikaosakond. Maponist on kasu ka metsakoristus- ja raieosakonnas, kuna ka nendes toimub teisaldus-ja transporditöid.

Üldiselt vaatavad Maponi andmeid kõik R GRUPA töötajad, kes sõidukipargi seadmeid kasutavad, et saada sõidumarsruutide ja -ajakavade kohta usaldusväärseid aruandeid. See info on oluline ka raamatupidamises, kus kontrollitakse Maponi lahenduste abil, kas iga kütuseliiter on korrektselt arvestatud.

Mapon lihtsustab uuenduste elluviimist

Ettevõtte kontoris laua kohal seinale kinnitatud R GRUPA logo.
R GRUPA juurutab uuendusi ja järgib jätkusuutlikkustrende

COVID-19 pandeemia on ajendanud paljusid ettevõtteid minema üle digitaalsetele protsessidele ning tagama kaugjuurdepääsu dokumentidele, koosolekutele ja seadmete jälgimisele. Viimane on eriti oluline ettevõtetes, kus seadmeid kasutatakse kaugasukohtades, sealhulgas väljaspool põhitegevusriiki.

Jälgimaks ettevõtte puiduhakkimisseadmeid, mida R GRUPA kutsub tõeliseks liikuvtehaseks, otsustati korraldada katse ja paigaldada ühe masina külge mitu kaamerat. Tänu kaameratele saab nüüd masinaga iga kell ühenduse luua ning kontrollida kaugteel selle turvalisust ja reaalajas tootlikkust.

Maponi lahendustega on ühendatud ka teisi eriseadmeid, näiteks on metsandusseadmete puhul, mida R GRUPA oma igapäevatöös väga palju kasutab, suurt kasu CAN-andmete abil kütusekulu jälgimisest. Krišjānis Caune võrdleb seda tehnoloogiat lausa kosmoselaevadega: kui varem võis sellist murrangulist tehnikat näha vaid teleriekraanilt, siis täna teevad sama keerukad seadmed tööd siinsamas meie metsades.

Võib eeldada, et tulevikus käitatakse neid masinad kaugteel ilma juhita. Juhul kui see stsenaarium peaks tõeks saama, läheb sõidukipargi haldamise lahendusi tarvis ka edaspidi, sest nende abil saab maailma mis tahes paigast kontrollida, kas töö sujub eelduspäraselt või mitte.

Aga kui telemaatikalahendused peaksid kaduma?

Meie ja R GRUPA vestluse lõpetuseks küsime naljaga pooleks, mis juhtuks, kui telemaatikalahendused peaksid äkitselt kaduma. Krišjānis Caune vastab enesekindlalt:

„Võrdleksin seda maailma lõpuga. Oleme mitmesuguste tehnoloogialahendustega nii ära harjunud, et telemaatika on meile sama tähtis kui internetiühendus. Mis juhtuks, kui mõlemad äkki kaoksid? Me jääksime muidugi ellu, aga see oleks väga raske.“

Kui ka sinu ettevõte vajab mitmekülgseid sõidukipargihalduslahendusi, broneeri aeg Maponi kliendiprojektijuhi juures või kirjuta aadressil sales@mapon.com!