Visi veiksmīgi uzņēmēji tiecas uz kaut ko praktiski nesasniedzamu savā jomā:

perfekciju.

Tomēr!

Mapon ir radījis risinājumu, kas noteikti palīdzēs Jums veikt krietnu soli uz priekšu, lai padarītu Jūsu uzņēmumu efektīvāku un ekonomiskāku savā ikdienas darbībā.

Mēs drīzumā integrēsim sistēmā Vadītāja braukšanas analīzi, ar kuras palīdzību Jūs skaidri redzēsiet, kurš no Jūsu autovadītājiem brauc visdrošāk, taupīgāk un ekoloģiskāk. Secīgi Jūs arī zināsiet, kuriem autovadītājiem ir nepieciešams pilnveidoties: viņu progress būs dzinulis Jūsu uzņēmuma kopējais izaugsmei.

Pastāstīsim sīkāk par to, kā šis risinājums darbojas:

No Eco ātruma līdz Kruīza kontrolei: viss Jūsu acu priekšā

Mapon vienmēr tiecās radīt visparocīgakos, pieejamākos un efektīvākos risinājumus: braukšanas analīze ir uzskatāms šīs pieejas paraugs.

Vizuāli analīzes pamata skats ir saraksts, kurā autovadītāji ir sarindoti atkarībā no to vērtējuma dažādās kategorijās: burts “A” apzīmē augstāko, “G” zemāko vērtējumu.

Sarakstu ir iespējams skatīt augošā vai dilstošā secībā atkarība no vispārējā vērtējuma vai arī vērtējuma specifiskā kategorijā. Par kategorijām sīkāk pastāstīts tālāk blogā!

Kopējais vērtējums uzskatāmi parādīs, kuri autovadītāji ir snieguši vislabāko veikumu noteikā laika periodā un kuriem vēl ir nepieciešams uzlaboties. Laika periodu ir iespējams iestadīt no vienas dienas līdz pat vairākiem mēnešiem.

Šo risinājumu Mapon ir radījis tieši ar mērķi, lai Jums nebūtu jāraizējas par to, vai Jūsu autovadītāji ar savu braukšanu patērē vairāk degvielu, nekā ir nepieciešams, riskē pārkāpt likumu vai pat neviļus bojā transportlīdzekli. Zinot vadītājus, kuriem ir kādas noteiktas nepilnības braukšanā, ar tām būs iespējams tikt galā nevilcinoties un pirms tās ir radījušas lielus un liekus zaudējumus uzņēmumam.

Lai Jūs varētu zināt savu vadītāju stiprās un vājās puses, sarakstā ir atsevišķas kategorijas, kuras mēs aprakstīsim detalizētāk (transportlīdzekļu numuri un vadītāju uzvārdi ir tikuši dzēsti drošības un likumības apsvērumu dēļ):

Eco ātrums

Uzrāda, vai vadītājs nav pārsniedzis 85 km/h. Atspoguļojas kā procenti no kopējā braukšanas laika. Ir svarīgi sekot līdzi šai kategorijai, jo, ja vadītājs braucot pārsniedz 85 km/h, viņš, iespējams, sasniegs mērķi 10-15 minūtes ātrāk, bet transportlīdzeklis noteikti patērēs krietni vairāk degvielas.

Balstoties Britu Transporta Padomes Komitejas/Ceļu Transporta Inženieru Institūta (BTAC/IRTE) 2000. gada jūnijā veiktajos tehniskajos mērījumos, kravas automašīnai to pašu distanci veicot gan 80 km/h, gan 90 km/h, pēdēja gadījumā tās degvielas patēriņš palielinājās par 8 litriem. Tas ir, uz 100 km tas pieauga no 29.7l to 37.8l.

Tukšgaitas laiks

Norāda laiku, kuru transporta līdzeklis pavada nekustoties ar ieslēgtu dzinēju. Atspoguļojas kā procenti no kopējā braukšanas laika. Tukšgaitu var uzskatīt par pārmērīgu, ja tā ilgst 2 minūtes un ilgāku laiku.

Protams, ir situācijas, kad tukšgaitu izraisa sastrēgumi vai arī stāvēšana pie sarkanās gaismas: lai uzzinātu, vai Jūsu vadītājs ir iekļuvis šādā situācijā, iesakām sazināties ar viņu caur sistēmu vai arī izmantojot Mapon Go aplikāciju.

Šī informācija ir nozīmīgāka, nekā varētu šķist, jo ilgstoša tukšgaita dedzina lielu degvielas apjomu un izdala izplūdes gāzes: stunda tukšgaitas patērēs 2-3 litrus benzīna, kā arī radīs 4.6 kg ogļskābās gāzes emisiju.

Bieži vien tukšgaitu izraisa tas, ka vadītājs cer “iesildīt motoru”, lai arī šis ir pilnīgi bezjēdīgi – mūsdienu dzinēji ir domāti, lai tos uzsildītu kustībā, jo tādējādi tiek ieeļļots ne tikai motors, bet arī ar motoru vienmērīgi uzsilst ātrumkārbas eļļa un samazinās detaļu nodilums.

Citkārt tā rodas brīžos, kad vadītājs tur motoru ieslēgtu atpūtas brīžos vai guļot. Protams, visi vēlas gulēt siltumā un ērtībā, tomēr arī šo lieko patēriņu var mazināt: iesakām ieskatīties tādos risinājumos kā, piemēram, autonomie sildītāji.

Kruīza kontroles lietošana

Ātrums virs 60 km/h ar ieslēgtu kruīza kontroli uzrādīsies šajā kategorijā: to atspoguļo procentos no visa braukšanas laika, kas ir ticis nobraukts virs 60 km/h.

Kruīza kontrole ir labs veids degvielas ietaupīšanai, jo tā padara pašu braukšanas procesu ievērojami gludāku un mazāk saraustītu – tas saudzē arī dzinēju.

Turklāt vairums mūsdienu kravas transportlīdzekļu izmanto adaptīvo kruīza kontroli, kas pielāgojas reljefam. Tā palielinās ātrumu tieši pirms, piemēram, uzkalna, tad ļaus inercei vest mašīnu līdz pašai augšai, vēlāk arī kruīza kontrole ļaus kontrolētai inercei novest mašīnu lejup.

Domāju, ka piekritīsiet:

Šis padarīs braukšanu arī daudz tīkamāku un mazāk stresainu vadītājam.

Ripošana

Ripošana ir, kad transportlīdzeklis brauc bez kruīza kontroles, nenospiestu gāzes vai bremžu pedāli un ar ātrumu virs 10 km/h – to uz priekšu virza inerce. To atspoguļo procentos no visa braukšanas laika. Ripošana ir lielisks veids kā taupīt degvielu, dzinēju, bremžu klučus, riepas un, protams, naudu.

Strauja bremzēšana

Šajā sadaļā tiks uzrādīta spēja ātruma samazināšana. To atspoguļos kā incidentu skaitu noteiktā laika intervālā. Strauja bremzēšana ir problemātiska, jo tā var būt agresīvas un nedrošas braukšanas sekas, kas var gan nodeldēt bremzes, gan novest pie ceļu satiksmes negadījumiem vai arī sabojāt vesto kravu.

Turklāt braukšanas atsākšana pēc straujas bremzēšanas patērēs vairāk degvielas, nekā ir nepieciešams. Bieži vien strauja bremzēšana var būt vadītāja noguruma vai neuzmanības pazīme.

Straujš paātrinājums

Spējš ātruma pieaugums tiks uzrādīts kā straujš paātrinājums. Tiks atspoguļots kā incidentu skaits noteiktā laika intervālā. Straujš paātrinājums var norādīt uz agresīvu vai nedrošu braukšanas stilu, kas var potenciāli novest pie ceļu satiksmes negadījuma vai arī pārmērīga degvielas patēriņa. Autovadītāji, kuri braucot bieži strauji paātrinās, palielina uzņēmumam izmaksas par degvielu un automašīnu uzturēšanu.

Strauji pagriezieni

Spēju paātrinājumu uz sāniem uzrādīs kā strauju pagriezienu. Tos atspoguļos kā incidentu skaits noteiktā laika intervālā. Strauji pagriezieni var norādīt agresīvu vai arī nedrošu braukšanas stilu, kas var potenciāli novest pie ceļu satiksmes negadījuma vai arī pārmērīga degvielas patēriņa. Jāizceļ tieši negadījumu risks: smagā kravas automašīna, it sevišķi, ja tā ir tikusi piekrauta pilna, var apgāzties no pārāk strauja pagrieziena.

Līdzīgi kā strauja bremzēšana un paātrinājums, arī pagriezieni noved pie degvielas un uzturēšanas izmaksu pieauguma. Ja vadītājs uzrāda sliktu rezultātu visās minētajās kategorijās, tās, iespējams, ir noguruma, sliktu braukšanas ieradumu vai slikta maršruta izvēles sekas. Iesakām tās novērst pēc iespējas ātrāk pēc to novērošanas.

Braukšana zaļajā apgriezienu diapazonā

Aprēķina kopējo laika apjomu, kad transportlīdzekļa dzinēja apgriezieni minūtē nepārsniedz 1750. To atspoguļo kā procentus no kopējā braukšanas laika. Vēlamais diapazons ekoloģiskai braukšanai ir 750 – 1400 apgriezieni minūtē. Šī limita pārsniegšana gan patērēs daudz degvielas, gan arī veicinās dzinēja ātrāku nolietošanos. Minētā diapazona pārsniegšana visbiežāk ir novērojama transportlīdzekļos ar automātisko ātruma kārbu, kad gāzes pēdalis ir ticis pilnībā nospiests.

Visbeidzot, runājot par pēdējām četrām kategorijām: Attālums atbilst tam, kurš ir ticis nobraukts norādītajā laika diapazonā, Laiks atbilst tam, kurā tika nobraukts attiecīgais maršruts, Vidējais degvielas patēriņš ir tas degvielas apjoms, kas ir ticis izmantots litros uz katriem 100 kilometriem, un Vidējais ātrums ir vidējais ātrums maršruta braukšanas laikā. Lai arī šīs kategorijas netiek vērtētas, tās arī var izmantot, lai novērtētu vadītāja braukšanas paradumus.

Piemēram, ja starp nobraukto attālumu, laiku un vidējo ātrumu ir pretruna, tas var norādīt gan pārlieku ilgu tukšgaitas laiku, gan arī uz to, ka, iespējams, izvēlētais maršruts nav tik efektīvs, cik varētu būt. Turklāt, ja ir novērojams straujš un neizskaidrojams degvielas patēriņš, tas varētu būt degvielas nosūknēšanas rezultāts.

Jāpiemin arī vadītāja atskaites.

Jūs varat radīt individuālas PDF formāta atskaites katram vadītājam, kas parādīs visu iepriekšminēto informāciju par vadītāju. Tās var ļoti labi izmantot, lai kopā ar vadītāju izrunātu viņa braukšanas paradumu trūkumus un arī labās puses, kā arī to, kā viņi varētu kopumā pilnveidot savu veikumu. Šeit ir redzams atskaites paraugs: