Manuāla darba un privāto maršrutu uzskaite katram darbiniekam ir laikietilpīga un var uzņēmumam radīt papildu izdevumus. Lai palīdzētu mūsu partneriem un klientiem izvairīties no šāda riska, esam izveidojuši jaunu sistēmas funkciju – Driving Log. Risinājums paredz iespēju uzstādīt darba un privātos maršrutus, kā arī izvēlēties maršrutēšanas laika periodu nedēļas ietvaros, nodrošinot automātisku maršruta veida maiņu un ietaupot vairākas stundas laika, kas ik mēnesi tiek pavadītas, sagatavojot atskaites.

Driving Log palīdz pārvaldīt uzņēmuma transportlīdzekļus?

Ja tu joprojām gatavo maršrutu un galamērķu atskaites manuāli, Driving Log ļaus par to aizmirst uz visiem laikiem. Risinājums palīdzēs:

  • Atklāt darba laikā veiktos nevajadzīgos braucienus;
  • Labot maršrutus pat pēc tam, kad tie jau ir veikti;
  • Saņemt uzticamu dokumentāciju par katru transportlīdzekļa veikto braucienu;
  • Saņemt precīzus datus, lai aprēķinātu algas un kompensācijas darbiniekiem, kuri izmanto privātos transportlīdzekļus darba vajadzībām un otrādi.

 Ikdienas darba un privāto maršrutu atzīmēšana iespējama manuāli un automātiski:

  1. Lai pārslēgtu maršruta veidu manuāli, vadītājs izmanto transportlīdzeklī iebūvētu slēdzi. Tas nozīmē, ka maršruta tips tiek izvēlēts ik reizi, kad transportlīdzeklis tiek iedarbināts, un to varēs mainīt, tikai nospiežot slēdzi.
  2. Lai nodrošinātu automātisku maršruta veida pārslēgšanu, tev jāizmanto Mapon mobilā aplikācija vai online platforma. Tajā gan transportlīdzekļa vadītājs, gan dispečeri un birojā strādājošie var iestatīt laika periodus visas nedēļas garumā, kurā sistēma atzīmēs veiktos braucienus kā darba vai privātus. Piemēram, visi maršruti, kas veikti darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 tiks atzīmēti kā darba, bet visi pārējie – kā privāti. Automātiskā maršrutēšana ir pieejama tikai tiem vadītājiem, kuru transportlīdzekļos nav iebūvēts slēdzis manuālai maršrutu veidu pārslēgšanai.

Abos gadījumos darbinieks veiktajiem maršrutiem var pievienot komentārus, lai precizētu brauciena mērķi vai informētu par papildu izdevumiem – autostāvvietu u.c.

Maršruta pārskatā var tikt iekļauta arī informācija par maršruta kompensācijām. Tas ļauj autoparka pārvaldītājiem redzēt, cik efektīvi darbinieki plāno un izvēlas brauciena maršrutus, kā arī palīdz sagatavot  ikmēneša rēķinus par vizītēm pie uzņēmuma klientiem.

Efektīvs veids privāto transportlīdzekļu autoparku pārvaldībai

Ir divu veidu uzņēmumi – vieni, kuri ļauj dienesta auto izmantot privātām vajadzībām ārpus darba laika, un otri, kuru autoparku veido darbinieku privātie transportlīdzekļi. Saskaņā ar Eiropas Transporta drošības padomes (ETSC) datiem, Lielbritānijā aptuveni 40% uzņēmumu privātie transportlīdzekļi tiek izmantoti darba vajadzībām, un statistika varētu būt līdzīga arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Jebkurā gadījumā viena no pusēm saņem kompensāciju – fiksētu samaksu par katru nobraukto kilometeru. Driving Log noņem daļu sloga no taviem pleciem, piedāvājot automātisku kompensāciju aprēķināšanu, balstoties uz maršruta veidu.

GDPR atbilstošs risinājums

Kopš maijā stājās spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR – General Data Protection Regulation), uzņēmumiem vairāk nekā jebkad agrāk jāpievērš uzmanība iekšējo un ārējo procesu atbilstībai likumdošanai.

Rūpējoties par mūsu klientu un viņu darbinieku personas datiem un tiesību aizsardzību, mēs piedāvājam risinājumu, kas ļauj privātos maršrutus apskatīt tikai darbiniekam, kuram pieder konkrētais transportlīdzeklis. Lai izmantotu šo funkciju, klientam jāsazinās ar mūsu klientu atbalsta komandu.

Driving Log ir pieejams visiem mūsu klientiem Android un iOS aplikācijā, kā arī online platformā. Tas palīdzēs uzņēmumam automatizēt iekšējos procesus, ietaupot darbinieku laiku un citus nozīmīgus resursus, ko izmantot biznesa attīstībā, nevis stundām ilgā atskaišu sagatavošanā.

Ja vēlies izmēģināt šo un citus Mapon risinājumus, piesakies bezmaksas izmēģinājumam!