Transporta sektors Eiropā ir atbildīgs par aptuveni 33% no kopējā enerģijas patēriņa, un, saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, tieši ceļu transports patērē vairāk nekā 80% no šī enerģijas daudzuma. Tomēr pēdējos gados vērojama tendence nozarē uzlabot automašīnu izmantošanas procesus, lai samazinātu enerģijas un degvielas patēriņu, kā arī transportlīdzekļu remonta izmaksas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi pievērš arvien lielāku uzmanību autoparka efektivitātes un vadītāju braukšanas paradumu uzlabošanai, kas pozitīvi ietekmē arī nozari kopumā.

Vadītāju braukšanas analīzes risinājums parāda, ko vadītājs dara, izmantojot savas zināšanas, prasmes, kā arī uztveres un kognitīvās spējas. Laika gaitā tas ir ievērojami uzlabots un attīstīts, un šobrīd Mapon var lepoties ar rūpīgi izstrādātu un pārdomātu vadītāju braukšanas analīzes risinājumu, kas ļauj mūsu klientiem izvērtēt tādus braukšanas aspektus kā:

  • Ekonomisku braukšanas ātrumu;
  • Tukšgaitas laiku;
  • Inerces izmantošanu;
  • Strauju bremzēšanu, paātrinājumu vai pagriezienus u.c.

Šie parametri tiek ņemti vērā, piešķirot vadītājiem reitingus līmenī no A līdz G un sagatavojot detalizētu atskaiti, kas ļauj noteikt katra vadītāja braukšanas paradumus.  

Risinājums kalpo ne vien kā analīze darba devējam, bet arī kā atgriezeniskā saite autovadītājiem,


ļaujot viņiem
saprast, kā uzlabot savu sniegumu uz ceļa, lai izvairītos no drošības riskiem un samazinātu degvielas patēriņu un izmešu daudzumu.

Braukšanas paradumu analīze lielā uzņēmumā

Vietējie un starptautiskie uzņēmumi arvien biežāk izvēlas savā autoparkā izmantot vadītāju braukšanas analīzes risinājumus, jo tie palīdz uzlabot vadītāju braukšanas paradumus un optimizēt uzņēmuma resursu izmantošanu. Viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ikdienas darbā sāka izmantot Mapon vadītāju braukšanas analīzi, ir SCHWENK – globāls būvmateriālu ražotājs, kas darbojas vairāk nekā 50 pasaules valstīs.

SCHWENK izmanto Mapon risinājumus jau no 2015. gada, savukārt vadītāju braukšanas analīzi – kopš risinājuma ieviešanas 2017. gadā.


Lēmums tika pieņemts, lai rūpētos par uzņēmumā strādājošo autovadītāju drošību, kas ir viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm.

Ieguldījums vadītāju profesionālajā attīstībā

Regulāra un detalizēta vadītāju braukšanas analīze uzņēmuma vadībai sniedz iespēju novērtēt, kādos vadītāju darbības aspektos ir nepieciešamas izmaiņas, un ļauj novirzīt resursus viņu izglītošanai un noteiktu braukšanas parametru uzlabošanai.

Uzņēmumam ir būtiski, lai SCHWENK kravu pārvadātāji būtu labi un atzinīgi vērtēti ceļu satiksmes dalībnieki, kas ievēro drošas un pieklājīgas braukšanas principus. Iegūtie dati ļauj analizēt:

  • Braukšanas ātrumu;
  • Strauju paātrinājumu un bremzēšanu;
  • Strauji veiktus pagriezienus;
  • Kruīza kontroles un inerces lietošanu;
  • Dzinēja darbināšanu tukšgaitā u.c. darbības.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, uzņēmums strādā ar autovadītāju izglītošanu braukšanas kultūrā un drošībā.


Piemēram, ir izteikti samazinājies strauji veikto pagriezienu īpatsvars un, līdz ar to – apgāšanās risks.

Ne mazāk būtisks ieguvums, ko sniedz iespēja redzēt katra vadītāja braukšanas kultūras kopainu, ir loģistikas efektivitātes uzlabošana, kā arī degvielas patēriņa, auto nolietojuma un uzņēmuma izmaksu optimizācija. SCHWENK biznesa specifika paredz, ka transportlīdzekļi darbojas arī objektos ar smagiem piebraukšanas apstākļiem, kas ievērojami ietekmē degvielas patēriņu un amortizācijas izmaksas.

Risinājums uzņēmuma un vides ilgtspējas uzlabošanai

Pasaulē ir veikti vairāki pētījumi par braukšanas paradumu ietekmi uz automašīnas tehnisko stāvokli, satiksmes negadījumu daudzumu, kā arī izplūdes gāžu radīto gaisa piesārņojumu. Piemēram, ASV zinātnieki ir atklājuši, ka strauji paātrinājumi un bremzēšana palielina degvielas patēriņu un samazina potenciālo nobraukumu par aptuveni 33% uz šosejas un 5% – pilsētā. Jo lielāks ir degvielas patēriņš, jo lielāks arī transportlīdzekļa radītais izmešu daudzums atmosfērā.

Sistēmas lietošanas laikā SCHWENK ir izdevies samazināt degvielas patēriņu un pilnveidot šoferu braukšanas kultūru. Drošība ir uzņēmuma galvenā prioritāte ne tikai Latvijas, bet pasaules līmenī. Ir iegūtas arī vairākas godalgas, kas apliecina SCHWENK sasniegumus un labo praksi šajā jomā.


Ja arī tev ir radušies jautājumi par vadītāju braukšanas analīzi vai vēlies izmēģināt šo risinājumu savā uzņēmumā, spied
šeit.