Komplett lösning för kyl- och temperaturövervakning

Att ställa in önskad temperatur för kylanläggningar är ganska enkelt men inget är helt skyddat från mänskliga fel eller systemfel. Kyltelematiklösningen är det perfekta verktyget för pålitlig övervakning, dataanalys och fel- och problemidentifiering.

Håll koll på viktiga lastdata och övervaka fel

Håll koll på viktiga lastdata och övervaka fel

Håll koll på viktiga lastdata och övervaka fel

Mapons kyltelematiklösning tillhandahåller exakta data om kylenheternas tillstånd och erbjuder nödvändiga verktyg för speditörer för att övervaka allt från kontoret. Omedelbar detektering av fel och snabba åtgärder kan rädda din verksamhet från obehagliga finansiella förluster.

Visualisera viktiga siffror. Analysera dem snabbt.

Visualisera viktiga siffror. Analysera dem snabbt.

Visualisera viktiga siffror. Analysera dem snabbt.

Temperaturdata visas i form av diagram. Applicera lämpliga filter, zooma in datadiagram och hitta information om varje specifik datapunkt. Fjärrövervakningssystem av temperaturer kan vara extremt effektiva kombinerade med GPS-spårning, då det är möjligt att kontrollera inte enbart när ändringarna i temperatur gjordes, utan även var de inträffade.

Arbetar tillsammans med branschledare

Arbetar tillsammans med branschledare

Få varningar i tid som innehåller viktig information om kylenheter, fel, nedstängningar och nödvändiga underhållsåtgärder. Hantera dina kylenheter mer effektivt. Mapons telematiklösning hjälper till vid planering av underhållsoperationer och hittar närmaste servicecenter i händelse av en akutsituation.

Arbetar tillsammans med branschledare
Börvärdestemperatur

Börvärdestemperatur


Lufttillförseltemperatur

Lufttillförseltemperatur


Returlufttemperatur

Returlufttemperatur


Omgivande lufttemperatur

Omgivande lufttemperatur


Avfrostningscykler för informationsfiltrering.

Avfrostningscykler för informationsfiltrering.

Avancerad kyltelematiklösning – Kreiss kundupplevelse

Avancerad kyltelematiklösning – Kreiss kundupplevelse
Kreiss

Kreiss – ett företag med huvudkontor i Riga, Lettland, och kontor runtom i världen – Norge, Ryssland, Belgien och Kazakhstan – är utan tvekan ett av de största fraktföretagen i Europa, som arbetar med en flotta på runt 1 400 lastbilar och 1 700 kyltrailers. Med storleken följer emellertid vissa problem...

Läs mer
Varningar och underhållsplanering

Varningar och underhållsplanering

Varningar och underhållsplanering

Få varningar i tid som innehåller viktig information om kylenheter, fel, nedstängningar och nödvändiga underhållsåtgärder. Hantera dina kylenheter mer effektivt. Mapons telematiklösning hjälper till vid planering av underhållsoperationer och hittar närmaste servicecenter i händelse av en problemsituation.

Vänta inte – informera din förare direkt

Vänta inte – informera din förare direkt

Vänta inte – informera din förare direkt

Att upptäcka fel på kylapparater så snart som möjligt är avgörande vid transporter av temperaturkänsligt gods och kan rädda din verksamhet för finansiella förluster. Vänta inte i timmar på att föraren ska stanna och upptäcka kylproblem. Ställ in varningar som uppmärksammar föraren eller speditören så fort problemen uppstår, vilket gör att de kan agera fort.

Övervaka batteristatus och minimera oväntade kostnader

Övervaka batteristatus och minimera oväntade kostnader

Övervaka batteristatus och minimera oväntade kostnader

Kylenhetens batteri kan tömmas efter en lång inaktivitet vilket kan leda till ett komplett batteribyte, vilket orsakar ekonomiska förluster för företaget. Mapon Expert-enheten kan få åtkomst till data om batteristatusen och spänningen av kylenheterna, och skicka varningar i tid så att företaget snabbt kan åtgärda problemet.

Analysera kylenhetens driftstimmar och bränsleförbrukning

Analysera kylenhetens driftstimmar och bränsleförbrukning

Analysera kylenhetens driftstimmar och bränsleförbrukning

Se antalet timmar Carrier och Thermo King-kylenheter har körts i olika driftlägen (diesel, elektriskt) och beräkna bränsleförbrukning och verksamhetskostnader, och skydda mot bränslestölder.

Enkel enhetsinstallation för bästa funktion

Enkel enhetsinstallation för bästa funktion

Enkel enhetsinstallation för bästa funktion

Telematiklösningar för kylenheter kan enkelt sättas upp. Det behövs bara två separata enheter – en av dem är Carrier gateway eller Thermo King iBox som är ansluten till kylenheten; den andra är Mapon Expert-enheten som är ansluten till gateway eller iBox och överför realtidsdata till Mapon-spårningsplattformen.

Unika integreringar för dina affärsbehov

Unika integreringar för dina affärsbehov

Unika integreringar för dina affärsbehov

Mapons kompletta flottunderhållsplattform har effektiva API-lösningar som även kan användas för att integrera kylenhetsdata i dina affärssystem. Ta emot information med varningskoder och annan viktig kylenhetsinformation i ditt system i realtid med enkla men ändå effektiva API-integreringar.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Vi hjälper dig gärna och berättar mer om vår produkt och våra lösningar. Ring oss på +358102064425 eller skicka en förfrågan så kommer en av våra kundkonsulter att återkomma till dig.

+358102064425
sverige@mapon.com