Tänapäeval on transpordi- ja logistikavaldkonda raske ette kujutada ilma telemaatikalahendusteta. Ainuüksi Euroopas osutab transporditeenuseid üle miljoni ettevõtte, mis tähendab karmi konkurentsi klientide üle, kes otsivad kõige paremat kvaliteeti kõige mõistlikuma hinna juures. Sõidukipargihalduse lahendused aitavad tagada just seda ja palju muudki.

RMC-Transports soidukipark

Kutsusime endaga vestlema SIA RMC-Transportsi tegevjuhi Artūrs Barojansi, et järele uurida, mis on ettevõtte jaoks kõige olulisemad tegurid telemaatikateenuste osutaja valimisel ja kuidas toetavad need lahendused igapäevast tegevust.

1. Kvaliteetsed sõidukipargihalduse tarkvaralahendused

RMC-Transports on Maponiga töötanud alates 2018. aastast, kuigi kasutas varem teist telemaatikateenuste osutajat. Üleminekut kirjeldades märgib Artūrs, et tol ajal oodati sõidukipargihalduse süsteemilt üksnes täpset ja töökindlat GPS-jälgimist.

RMC-Transports ja selle sõsarettevõte RMC Logistics tegelevad kaubaveoga Euroopas ja kolmandates riikides, mis on praeguste geopoliitiliste olude tõttu piiratud. Ettevõtte peamised sihtkohad on Itaalia, Saksamaa, Beneluxi maad, Skandinaavia ja – kõige värskema lisandusena – Baltimaad, kus kaupa veetakse uutes külgkardinatega veokites, millel on kardin- ja tagahaagised. RMC-Transports osutab peamiselt saatja ja vastuvõtja vahelisi otseteenuseid, mis võimaldab koostada juhisõbraliku töögraafiku, mille korral saab regulaarselt koju naasta.

Teenuseosutajate vahetamiseni viinud olukorda meenutades sõnab Artūrs: „Venemaale või Valgevenesse sisenemisel kadus sõiduk praktiliselt kaardilt, kuigi teenuseosutaja väitis, et pakub ka seal jälgimisteenust.

Võtsime ühendust teise veoettevõtjaga, kes soovitas Maponit. Vahetuse tegime ära paari päevaga. Tol ajal jälgisime kõik pingsalt esimest veokit, mis oli ületamas sama piiri, ja kõik toimis! Ei mingit katkestust!

Mapon platvorm kuvatakse arvutis

2. Toimivad telemaatikalahendused

Tachogram

Kui küsime RMC-Transportsi kõige sagedamini kasutatavate lahenduse kohta ja et millisel on olnud igapäevategevusele kõige suurem mõju, vastab ettevõtte tegevjuht kohe, et tegu on sõidumeeriku andmete üleslaadimise ja haldamisega: „Kõige suuremaks eeliseks on vaieldamatult Tachogram, milles näeme kõiki tööaegu. Varem saime sõidukijuhi sõidutundide, kasutatud ja järelejäänud tööaja arvestamisel loota ainult juhi ausõnale või pidime tema tunnid sõna otseses mõttes sõrmede peal kokku lugema. Sel moel oli graafikuid väga raske täpselt plaanida.“

Mapon platvormi soidumeeriku andmed
Sõidumeeriku andmed on reaalajas juurdepääsetavad Mapon platvormil

Lahenduse juurutamise eel ettevõttes valitsenud olukorda kirjeldades räägib Artūrs juhtumist, kus Põhja-Itaalias saadetist kohale toimetavale sõidukijuhile helistas haldur ja palus tal hiljem samal päeval võtta peale koorma riigi lõunaosas. Juht vastas: „Kahjuks mul on tunnid täis!“ Nüüd on võimalik vaadata, kas ja kuidas on juhil võimalik koorem peale võtta, ning teha plaan ilma tarbetu üle- ja tagasihelistamiseta.

„Nüüd tuleb lihtsalt platvorm avada, teha üks klõps ja kõik on kohe näha. Sõidukijuht peab puhkama ja ongi kõik. Dispetšeritel ja logistikutel läheb Tachogrami abil graafikute koostamine vähemalt kümme korda kiiremini kui mitte rohkem,“

ütleb Artūrs.

Digitaalse sõidumeeriku andmete kaugallalaadimine

Samuti tõstab ettevõtte esindaja esile võimalust laadida sõidumeeriku andmed alla kaugteel. Kuna Euroopa Liidu määruste kohaselt tuleb sõidumeeriku andmeid sageli alla laadida ja nõude eiramine toob kaasa karmid trahvid, pööravad ettevõtjad sellele palju tähelepanu. Kuid praktikas tähendaks andmete käsitsi allalaadimine füüsiliselt iga sõiduki ja selle juhi külastamist. Suure sõidukipargiga ettevõttes on see suureks koormaks.

Artūrs kirjeldab seda nii: „Pidin igaühega eraldi tegelema ja andmed ise alla laadima. Loomulikult võtab see aega. Sõidukijuhid ei saabu ega lahku alati tööaja sees. Juhtus ka nii, et mõnikord jäid andmed alla laadimata – see tähendas suurt trahvi.“

Soidumeeriku allalaadimise konfiguratsioon Mapon platvormil
Soidumeeriku andmete allalaadimise olek Maponi platvormil
Mapon platvorm võimaldab alla laadida kõik sõidumeeriku andmed ja vaadata statistikat

„Kui Tachogram on suureks abiks dispetšereile ja haldureile, siis minu tööd on lihtsustanud kaugallalaadimise lahendus.“

Lisaks teabe kogumise ajale kulus mul varem andmete allalaadimise ja koondamise peale 2–3 päeva. Nüüd võtab see 20 minutit! Ma huvi poolest võtsingi tegelikult täpselt aega ja kontrollisin.

Ettevõtte esindaja rõhutab, et aruannetes selgelt kokku võetud ja kohe kasutusvalmis teavet hindavad väga ka tema kolleegid raamatupidamisosakonnast.

Kütusekontroll

RMC-Transportsi igapäevatöös on oluliseks eeliseks olnud ka kütusekontrolli lahendus. Maponiga koostöö alustamisel polnud ühelgi veokil kütusetaseme andurit. Nüüd on see peaaegu kõikidel.

Kui küsime, kas kütusetarve on ettevõttes vähenenud, saame jaatava vastuse. „Esimesena otsustasime kütusetaseme anduri paigaldada sõidukitele, mille kütusetarve oli suurem, kui see oleks pidanud olema. Ja otse kui imeväel muutusidki sõidukid kütusetõhusamaks,“ räägib Artūrs, naeratus näol. „See oli lähtepunkt, pärast mida varustasime anduritega ülejäänud sõidukipargi,“ jätkab ta.

Lisaks raha säästmisele on lahendus aidanud tõhustada igapäevast tegevust.

„Iga kuu lõpus saan raamatupidajale täpselt öelda, kui palju kütust on igasse paaki jäänud, mis lihtsustab aruandlust. See on panustanud ka sõidukipargi üleüldise kütusetarbe vähendamisse,“

räägib RMC-Transportsi juht.

Praegu on enamik ettevõtte veokitest varustatud kütusetaseme anduritega, mis on tõestanud oma tõhusust ka kütusevarguste vastu. Artūrs räägib juhtumist, kus ta sai hilja öösel Maponi mobiilirakenduselt teate, et ühe sõiduki kütusetase on kiiresti langenud. Juhiga võeti viivitamata ühendust, ja kuna ta oli sõidukis puhkamas, sai ta selle kohe käivitada ja varga eemale hirmutada. Kuigi osa kahjust oli juba tehtud, hoidis see teade ära veel suurema kaotuse.

Ettevõtja kavatseb lähitulevikus varustada sõidukipargi nutikate kütusepaagikorkidega, kuna arvab, et mõlemad lahendused täiendavad teineteist. Kui nutikad kütusekorgid pakuvad lisakaitset, siis kütusetaseme andurid mitte ainult ei jäädvusta varaste tekitatud kahju, vaid ka jälgivad igapäevast kütusetarvet.

„Olgem ausad: me kõik kasutame autosid ja teame, et armatuurlaual olevad näidud pole alati täpsed. Kütusetaseme andurite abil saan vaadata täpset kogust. Tihti helistavad mulle sõidukijuhid ja küsivad, kas neil on piisavalt kütust, et jõuda järgmisse tanklasse, mis asub 1000 km kaugusel,“ mainib Artūrs.

3. Uued perspektiivikad lahendused ja professionaalne meeskond

Vestluse käigus kuuleme korduvalt sujuvast koostööst Maponi meeskonnaga, eriti kliendiprojektijuhi ja tehnikutega, kellega suheldakse kõige tihedamalt.

„Hindan eriti koostööd meie kliendiprojektijuhi Mārtiņšiga, kes leidis aega, et meie juurest läbi tulla. Ta tutvustas teatud uusimaid funktsioone, tegi kiire esitluse ja selgitas, kuidas võib see teave parandada meie igapäevategevust. Muidugi uurin ise platvormi ja püüan end uuendustega kursis hoida, kuid on tõesti meeldiv, kui keegi tuleb kohale, näitab ja selgitab,“ ütleb Artūrs.

Sõidukite ülevaatused

Pärast kohtumist Maponiga võttis RMC-Transportsi meeskond kasutusele sõiduki ülevaatuse funktsiooni, mis võimaldab sõidukijuhtidel teha Mapon GO mobiilirakenduses märkmeid oma sõiduki tehnilise seisundi kohta. Artūrs kirjeldab seda nii: „Kui mul on aega, vaatan ise järele, kuidas see töötab. Seejärel installime rakenduse nutitelefoniga sõidukijuhtide jaoks ja õpime tasapisi seda koos kasutama.“

Mapon platvorm mobiilirakendusena – Mapon GO
Mapon platvorm on saadaval mobiilirakendusena – Mapon GO

„See on taas üks funktsioon, mis teeb mu töö palju lihtsamaks. Varem pidin laskma igal juhil kogu teabe paberile üles kirjutada ja seejärel selle perioodiliselt kokku koguma. Kord poolaastas vaatasin info läbi ja viisin kõik kokku. Tänu sellele lahendusele saan ülesande rakenduses kiiresti juhile saata, tema kontrollib pausi ajal kõik üle ja ma ei pea selle pärast muretsema. Saan vaadata sõiduki praegust seisundit, kas midagi on puudu, ja kui, siis kas pean selle hankima – kõike seda sama päeva sees. Veokite tarbetud kontoripeatused ja pabervormide täitmine on nüüd minevik,“ kõneleb tegevjuht.

Juhi käitumine

Veel üks lahendus, mida ettevõttes aeg-ajalt kasutatakse ja mille rakendamiseks leiti hiljuti lisamotivatsiooni, on juhi käitumise analüüs.

„Viimasel kohtumisel Mārtiņšiga sain teada, et teistes ettevõtetes on kombeks korraldada võistlus, et julgustada sõidukijuhte järgima häid liiklustavasid. Kavatsen seda mõtet ja lahendust meeskonnale põhjalikumalt tutvustada, järgmine kuu tulemusteIe teravama pilgu heita ja kõige paremaid juhte premeerida,“ räägib Artūrs.

Lõpetuseks meenutab tegevjuht ka mitte nii head kogemust, mille puhul Maponi meeskond suutis ennetavalt reageerida ja leida suurepärase lahenduse. Peale kliendiprojektijuhi suhtlevad ettevõtte esindajad kõige rohkem tehnikutega, kes paigaldavad GPS-jälgimisseadmeid ja muud varustust. Kuigi Artūrsi sõnul on nende töö enamasti sujuv ja kvaliteetne, leidis aset juhtum, kus tehniku aeglase töö tõttu pidi ta kohale jääma pikaks ajaks peale tööpäeva lõppu.

„Järgmine kord, kui broneerisin tugimeeskonna kaudu tehnikut, tahtsin täpsustada, kes määratakse. Ilma midagi muud mainimata küsiti minult kohe, kas on esinenud probleeme, mille peale rääkisin ausalt oma eelmisest kogemusest. Sellest peale pole seda tehnikut meile töid teostama määratud ja koostöö on sujunud suurepäraselt,“ sõnas Artūrs, lisades, et on meeldiv näha, et teda võeti kuulda ja et Maponi meeskond hoolib klientidele osutatavate teenuste kvaliteedi parandamisest.

Mapon meeskond koos RMC Transports juhiga
Mapon meeskond koos RMC Transportsi juhi Artūrs

Vestluse lõpus mainib Artūrs, et hindab väga ka väiksemaid funktsioone, mis pole igapäevatöö seisukohalt kuigi tähtsad, kuid lihtsustavad sellele vaatamata paljusid ettevõtte toiminguid. Näiteks meeldetuletused sõidukikindlustuse, sõidumeeriku kalibreerimise või tehnilise ülevaatuse tähtaegade kohta. „Tundub, et Maponi platvormil teeb iga nupp midagi lihtsamaks,“ lõpetab Artūrs naeratades.

Kui soovid Maponiga töötamise või platvormil saadaolevate lahenduste kohta lisateavet, broneeri konsultatsioon Maponi spetsialistiga või helista numbril +372 5668 9058.