Kütus on sõidukpargi haldamise kõige kulukam osa, eriti transpordi ja logistika valdkonnas. Keskmine veok sõidab umbes 10 000 kilomeetrit kuus ja kulutab umbes 30 liitrit kütust 100 kilomeetri kohta. See tähendab, et ka kõige väiksem, kõigest üheliitrine muudatus saja kilomeetri kohta tooks ettevõtte bilansis kaasa vähemalt sajaliitrise kütusesäästu.

Kvaliteetsete mõõtmisvahendite ja kütusekulu haldamise tarkvara kasutamine aitab ettevõtetel tuvastada ja lahendada selliseid probleeme nagu kütuse vargus, volitamata kasutus või ebatõhus sõidustiil, mis põhjustavad liigset kütusekulu. Uurime lähemalt ja vaatame, mida teha!

Kuidas mõõta sõidukipargi kütusekulu?

Sõidukipargi kütusekulu tõhususe kontrollimiseks on mitmesuguseid võimalusi eri tüüpi seadmete abil, näiteks:

 • standardsed kütusetaseme mõõtmise andmed – sõiduki CAN-siin;
 • kütusekulu andur;
 • suure võimsusega kütusekuluandur.

CAN-siin on olemas enamikul tänapäevastel kergsõidukitel, veokitel ja traktoritel ning seda kasutatakse kütusetaseme teabe edastamiseks sõiduki pardaarvutist satelliitjälgimissüsteemidesse. Samal ajal saab pardaarvuti kütusega seotud andmed tehases paigaldatud kütuseandurist.

Kuigi CAN-siin pakub mugavat võimalust kütusekulu andmetele juurdepääsuks, näeme oma kogemusest, et tehases paigaldatud andurid võivad eksida kuni 15% ulatuses, mis põhjustab olulisel määral andmete ebatäpsust. Lisaks ei võta arvutus arvesse kütusepaagis olevaid „surnud tsoone“, mis võib moodustada kuni 10% ruumalast, ning omakorda viga suurendada.

Need piirangud on põhjuseks, miks CAN-siini andmeid kasutatakse peamiselt kergsõidukiparkide puhul, ent logistika ja külmahela haldamise ettevõtted paigaldavad oma sõidukiparkide jaoks täpsemad lahendused, näiteks kütuse hulga mõõdikud ja kütusetaseme andurid.

Lihtsamatelt kütusetaseme anduritelt üleminek täiustatud tehnoloogiale

Kui Mapon alustas sõidukipargi haldamise äri 17 aastat tagasi, oli ettevõtete peamine mure oma sõidukite ja kütuse kaitsmine ettevõttesiseste varguskatsete eest. Selle lahendamiseks paigaldasime veokite kütusepaakidesse lihtsad kütusetaseme andurid, millega jälgida kütuse taset, kogust ja kulu. Nende andurite andmete ebatäpsus oli umbes 3%, mille võis panna nii riistvara enda, kalibreerimisprotsessi kui ka tankimise andmete arvele.

Esialgu sellest piisas, aga turu arenedes ja kütusehindade kasvades ei vastanud sellised ebatäpsused enam klientide vajadustele ning riistvaratootjad pidid uute turunõuetega kiiresti kohanema. Selleks võtsid nad kasutusele kütusetaseme andurid, millel on digitaalne liides ja võimalus võtta mõõtmisel arvesse ka muutujaid, näiteks kütuse temperatuur. Meie arvutused näitavad, et

tänu moodsate andurite kasutuselevõtule logistikasõidukiparkides on andmete ebatäpsus langenud umbes 1% juurde, mis võimaldab ettevõtetel vähendada arvestusest väljajääva kütuse hulka ühe veoki 1000-liitrise paagi kohta 30 liitrilt 10 liitrile.

Kujuta ette, kui olulised on need andmed sõidukiparkide jaoks, kus on 10, 100 või 1000 sõidukit!

Kütusetaseme anduri ja paagi kalibreerimine – täpsete andmete hankimise salarelv

Teine oluline asi, mida tuleb täpsete kütusekulu andmete tagamiseks teha, on kütusetaseme anduri kalibreerimine. See on oluline järgmistel põhjustel.

 1. Aja jooksul võivad tekkida ebatäpsused anduri triivimise, kütuse omaduste muutumise ja paagi kuju tõttu. Kalibreerimine vähendab vigu ning tagab usaldusväärsemad ja täpsemad kütusekulu andmed.
 2. See loob anduri aluseks oleva võrdluspunkti, et anda eri sõidukites ja aja jooksul ühtlased ja täpsed näidud. See on ülimalt oluline kütusekulu trendide jälgimisel ja sõidukipargi anomaaliate/ebatõhususte tuvastamisel.
 3. See annab sõidukipargi juhtidele võimaluse tuvastada liigne kütusekulu ja sellele reageerida, jälgida kütusesäästu paranemist ning võtta kütuse raiskamise vähendamiseks vajalikud meetmed.
 4. See tagab täpsed kütuse baastasemed ja jälgib kõrvalekaldeid eeldatavatest kütusekulu trendidest, võimaldades teha kütusevarguse vältimiseks ennetavaid toiminguid.
Kütusetaseme anduri kalibreerimise seade Maponi tehniku kaubikus

Moodsa tehnoloogiaga kaasneb kiirem paigaldamine

Kütusekulu haldamise tööriistade uuendamine pakub mitmesuguseid eeliseid. Lisaks täpsete ja kvaliteetsete andmete saamisele vähendab moodne tehnoloogia ka kütusetaseme andurite paigaldamisele kuluvat aega, mis tähendab, et meie saame oma tööd teha kiiremini ja sinu veokid naasevad kiiremini töökohale.

Näiteks kulus meie arvutuste hinnangul 1485-liitrise kütusepaagiga seeria DAF XF veokisse kahe kütusetaseme anduri paigaldamiseks ja nende kalibreerimiseks kuus tundi. Nüüd teeme selle oma kalibreerimissüsteemi abil 2,5 tunniga. See tähendab, et meie tehnikud saavad ühe anduri asemel paigaldada päevas kolm andurit. See toob kaasa ka kütusesäästu ja kiirema investeeringutasuvuse meie klientidele.

Viimase kahe aasta jooksul on see häiresüsteem paigaldatud sadadele kütusepaakidele.

Abiks kütusevarguste vältimisel

Täpsed kütusekulu andmed aitavad suurendada kütusesäästlikkust. Aga sellest ei piisa, et võidelda ettevõtetes pidevalt ette tuleva probleemiga – kütusevarguste ennetamisega. Hiljutine energiakriis saatis kütusehinnad enneolematutesse kõrgustesse, mis omakorda tõi kaasa kütusevarguste kasvu, eriti parkimisaladel või muudes kaitseta kohtades, kus juhid veedavad oma puhkeaegu.

Et aidata kaitsta oma klientide ressursse, töötas meie meeskond välja vargusevastaste nutikate kütusepaagi korkide lahenduse, mis käivitab valju häire, kui kütusepaagi kork avatakse ilma loata.

Viimase kahe aasta jooksul on see häiresüsteem paigaldatud sadadele kütusepaakidele.

Praeguseks oleme teadlikud umbes 10 kütusepaagi korgist, mis on selle aja jooksul sattunud varguskatsesse. Kõigi nende kümne juhtumi puhul oli kütusepaagis vähemalt 500 liitrit kütust. Tänu nendele häiretele ja juhtide reaktsioonidele ei varastatud ühtegi liitrit kütust ja kõik kahjustatud korgid asendati uutega.

Nutikas kütusepaagi kork pärast kütuse varastamise katset

Kütusekulu haldamise kombineerimine teiste sõidukipargi haldamise lahendustega

Nagu näed, koosneb edukas kütusekulu haldamise süsteem paljudest komponentidest. Aga enam ei hõlma see ainult tangitud ja kulutatud kütuse koguse jälgimist diagrammil. Oleme märganud, et nii ettevõtete omanikud kui ka juhid on järjest enam huvitatud täiendava riistvara ja tarkvara paigaldamisest, et:

 • arvutada oma klientide jaoks täpsed marsruudikulud;
 • parandada oma sõidukiparkides sõidukultuuri;
 • panustada jätkusuutlikesse äritavadesse, vähendades süsinikuheidet jne.

Ka sõidukid muutuvad järjest nutikamaks ja moodsamaks, nii et nende käitamine võimalikult tõhusal viisil on omaette teadus. See on koht, kus sinu sõidukipargi kütusekulu haldamise süsteemi saab täiustada teiste telemaatikalahendustega, nt juhi käitumise analüüs.

Juhi käitumise analüüsi teabeahvel Maponi platvormil

Kui kaua oli veok jõudeolekus? Kus ja millisel hetkel marsruudi ajal ületas juht lubatud sõidukiirust? Kui kaua juht kiirust ületas? Kas ta kasutas püsikiirusehoidikut? Kui palju kütust kasutas sõiduki ajal, mil PTO oli sisse lülitatud? Need küsimused on kõik otseselt seotud kütusekuluga.

Vaatame mõnda konkreetsemat näidet. Andmete kohaselt võib kiiruse vähendamine 90 km/h pealt 80–85 km/h peale aidata säästa kuni 20% kütust.

Nii et kui su veok sõidab kuus 10 000 km, läheks ökonoomse kiiruse mittekasutamine maksma igas kuus 600 liitrit.

Arvestades praegusi kütusehindu, võid vaid ette kujutada, kui oluline see on.

Samuti väärib märkimist, et teatud riikides (nt Saksamaal, Prantsusmaal ja Rootsis) on veokite jaoks kehtestatud 80 km/h kiirusepiirang, mis tähendab, et selle kiiruse ületamine mitte ainult ei suurenda kütusekulu, vaid võib kaasa tuua ka kopsaka trahvi.

Kuidas suurendada oma sõidukipargi kütusesäästlikkust?

Vaata, kuidas aitavad erinevad kütusekulu haldamise süsteemid suurendada sõidukipargi kütusesäästlikkust kergsõidukite, kaubikute ja veokite puhul.

Kütus on ja jääb alati olema sõidukipargi haldamise peamiseks kuluallikaks, ükskõik kas tegu on bensiini, diisli, LPG, LNG või tulevikus elektriga. Muutub ka tehnoloogia, mis toob kaasa uued viisid säästlikkuse mõõtmiseks, aga üks jääb samaks – soov kasutada ettevõtte ressursid nutika optimeerimise ning meeskondade ja kogukondade eest hoolitsemise kaudu maksimaalselt ära. Ületame üheskoos sinu sõidukipargi kütusesäästuga seotud väljakutsed – helista meile numbril +371 6727 1803 või registreeru meie meeskonna abil tasuta Maponi platvormi demo saajaks.

KKK

Mis on kütusekulu haldamise süsteem?

Kütusekulu haldamise süsteem on lahendus, mille eesmärk on jälgida, reguleerida ja optimeerida sõidukipargi kütusetarbimist. See hõlmab mitmesuguseid riistvara- ja tarkvarakomponente, mis jälgivad kütuse tasemeid, tarbimist ja seotud andmeid, et pakkuda tõhusa kütusekulu haldamiseks täpseid ülevaateid.

Kuidas sõidukipargi kütusekulu haldamise süsteem töötab?

Kütusekulu haldamise süsteem kasutab eri tüüpi riistvara (nt kütusetaseme andurid, telemeetriaseadmed ja tarkvararakendused) kombinatsiooni, et koguda sõidukitest reaalajas kütuseandmeid (sh kütuse tasemed, tankimissündmused ja kütusekulu). Seejärel seda teavet analüüsitakse ja esitletakse kasutajasõbralike teabetahvlite ning aruannete abil, et sõidukipargi juhid saaksid teha kütusesäästu, varguste ennetamise ja kulude optimeerimise kohta teadlikke otsuseid.

Milliseid eeliseid pakuvad kütusekulu haldamise süsteemid?

 • Suurem kütusesääst. Kütusekulu põhjaliku jälgimise ja ebatõhususte tuvastamise kaudu saavad sõidukipargi juhid rakendada strateegiad, mille abil vähendada kütuse raiskamist ja suurendada üldist tõhusust.
 • Kütusevarguste vältimine. Kütusekulu haldamise süsteemid aitavad vältida kütusevargust, tuvastades reaalajas jälgimise ja teavituste abil volitamata kütusetehingud või ebatavalised kütusetarbimise mustrid.
 • Kulude vähendamine. Kütusetarbimise optimeerimine ja varguste vältimine aitab vähendada sõidukipargi haldamise kulusid.
 • Andmepõhised ülevaated. Kütusekulu haldamise süsteemid pakuvad väärtuslikke andmeid ja analüüse kütusekulu kohta, võimaldades sõidukipargi juhtidel tuvastada ebatõhusad sõidutrendid ning teha andmepõhiseid otsuseid, et suurendada sõidukipargi tõhusust.

Kuidas kütusetaseme andurid töötavad?

Kütusetaseme andurid kasutavad mitmesuguseid tehnoloogiaid, et mõõta paagis oleva kütuse hulka ja pakkuda pidevaid andmenäite. Need mõõtmistulemused edastatakse töötlemiseks ja analüüsimiseks kütusekulu haldamise süsteemi. Süsteem tõlgendab anduri andmeid, et kütusekulu arvutamiseks võrrelda kütusetaseme muudatusi aja jooksul. Lisaks aitab see praeguse kütusetaseme põhjal hinnata järelejäänud kütuse kogust, et anda täpne ülevaade kütuse tarbimise mustritest ning aidata sõidukipargi juhtidel optimeerida kütusesäästu ja tuvastada tarbimisvastuolusid.

Millist tüüpi kütusekulu haldamise lahendust mul vaja on?

See sõltub tegelikult sinu sõidukipargi tüübist ja ettevõtte nõuetest. Kui sul on näiteks peamiselt kergsõidukid, saad kütusekulu andmeid hankida ainult CAN-siini kaudu. Aga kui sul on raskeveokite sõidukipark, oleks mõistlikum paigaldada suure täpsusega kütusetaseme andurid, et saada võimalikult täpseid andmeid, kuna raskesõidukitel on suuremad kütusepaagid ja suurem kütusekulu, mis võimaldab ka enam kütust säästa.

Suurte sõidukiparkide puhul on pea kohustuslik ka kütusekviitungite üle arvet pidada. Seda saab teha tanklaketi süsteemide ja sõidukipargi haldamise tarkvara integratsiooni kaudu, mis võimaldab automaatselt edastada andmeid selle kohta, kus, millal, kes ja kui palju kütust tankis, ning võrrelda seda tegeliku paagis oleva kogusega.

Turul pakutakse rohkesti lahendusi, nii et soovitame sul oma sõidukipargi jaoks sobivaima lahenduse leidmiseks võtta ühendust sõidukipargi haldamise tarkvara pakkujatega, kellel on tunnustatud teadmised sarnastele ettevõtetele kütusekulu haldamise lahenduste pakkumisel.

Kuidas toimivad häireid esitavad nutikad kütusepaagi korgid?

Proovisime kütusevarguste vältimiseks mitmesuguseid lahendusi ja oleme praeguseks leidnud, et kõige suuremaid eeliseid pakub meie klientidele kombinatsioon nutikatest kütusepaagi korkidest, digitaalsetest kütusetaseme anduritest ja GPS-jälgimisseadmest Mapon Expert. See võimaldab säästa kütust, lugeda CAN-siini andmeid, laadida kaugühenduse kaudu alla sõidumeeriku andmeid ja kuvada reaalajas sõiduki asukoha.

See töötab järgmiselt.

 1. Oletagem, et sul on kahe kütusepaagiga veok.
 2. Meie tehnik tuleb sellele paigaldama jälgimisseadet Mapon Expert.
 3. Ta paigaldab igale paagile ka kütuseanduri ja kalibreerib selle.
 4. Lisaks paigaldatakse igale kütusepaagile nutikas kütusepaagi kork.
 5. Kütusetaseme andurid ja nutikad kütusepaagi korgid ühendatakse seejärel jälgimisseadme ja kabiinis asuva häiremooduliga.
 6. Et avada paak ilma häiret käivitamata (näiteks tanklas olles), peab juht lihtsalt lülitama kabiinis häiremooduli välja.
 7. Kui kütusepaak on avatud, muudab Mapon PRO platvormi jaotises Kaart olev sõiduki ikoon värvi (sinisest punaseks), kuni häiremoodul lülitatakse uuesti sisse, nii et sõidukipargi juhtidel on võimalik toimuvat kaugühenduse kaudu jälgida. Samuti on võimalik saada teavitusi SMS-i või meiliga.
 8. Kui veok on peatunud ja kütusetase on stabiliseerunud, tuvastab Mapon Expert mõlema paagi kütusetasemed ja hakkab neid andmeid spetsiaalse algoritmi järgi töötlema, mis näitab, kas pärast paagi avamist on läinud kütust kaduma.
 9. Kütusepaagi avamised kuvatakse Maponi platvormil sõiduki kütusegraafikul automaatselt sinise ikoonina.

Oluline on märkida, et kütusetaseme arvutamiseks pole vaja mobiilsidevõrgu leviala ega serveriühendust – see toimub seadmes endas, nii et su sõidukipark on alati kütusevarguse eest kaitstud. Kui kummastki paagist eemaldatakse kütust, tuvastab seade sündmuse ja saadab signaali, mis käivitab häire. Olenevalt eemaldamise kiirusest käivitub häire siis, kui kütuse kadu on vahemikus 15–30 liitrit. Täiendava ohutuse huvides on võimalik aktiveerida sõidukipargi juhtidele SMS-i ja meiliga saadetavad teavitused, kui paak avatakse ilma loata.