Kuna Euroopa Liit plaanib jõuda 2050. aastaks kasvuhoonegaaside netonullheitmeteni ja kliimaneutraalsuseni, on selge, et iga ettevõte peab selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitama. Transpordisektor kannab selle eest suurt vastutust, kuna põhjustab praegu ¼ ülemaailmsest CO2 heitkogusest

Säästvad sõidukipargi haldamise lahendused aitavad liikuda jätkusuutlikuma tegevuse ja ettevõtte tõhusama toimimise suunas. Selles artiklis anname ülevaate viiest säästvast lahendusest, mis suurendavad samas sinu ettevõtte üldist tõhusust.

1. Kütusekulu tõhusam haldamine väiksemate heitkoguste saavutamiseks

Üks võimalus oma sõidukipargi negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks on jälgida kütusekulu. Maponi kütusekulu haldamise süsteem aitab jälgida kütusetaset, optimeerida tarbimist ja vähendada tegevuskulusid, suurendades samal ajal sõidukipargi jätkusuutlikkust. 

Platvormi kaudu saad vaadata, kui palju CO2 heitkoguseid iga sõiduk toodab, mis annab selged võrdlusalused täiendavaks arenguks.

Kuvatõmmis Maponi platvormist, kus on näidatud kütusekulu ja CO2 heitkoguste andmet, et mõõta sõidukipargi jätkusuutlikkust.
Maponi platvorm, kus on kuvatud CO2 heitkogused teatud läbitud vahemaa kohta.

2. Olemasolevate varade kasutuse maksimeerimine

Jätkusuutlikuma sõidukipargi jaoks on oluline leida tasakaal oma äritegevuse kasvatamise ja õige hulga varade omamise vahel. Seda on võimalik saavutada, kui jälgid sõidukipargi tõhusust. Lahendus annab vajaliku ülevaate üksikute sõidukite või sõidukite gruppide töökoormusest, võttes arvesse tõhusust, sõidu- ja tühikäiguaega, samuti aega, millal süüde oli sees või väljas. Nende andmete põhjal saad teha teadlikke otsuseid töökoormuse ümberjaotamise ja sõidukipargis olevate sõidukite arvu muutmise kohta, et püsida jätkusuutlik.

Kuvatõmmis Maponi platvormist, kus on näidatud sõidukipargi tõhususe mõõdikud, näiteks sõiduaeg, tühikäiguaeg ning süüte sisse- ja väljalülitamise aeg.
Sõidukipargi tõhususe mõõdikud Maponi platvormil.

Sarnaselt sõidukipargi tõhususe lahendustele aitab ka sõidukite broneerimine liikuda jätkusuutliku sõidukipargi suunas, optimeerides olemasolevate sõidukite kasutamist. Maponi sõidukite broneerimise lahenduse abil saad vaadata kõigi sõidukite asukohta, hinnata, milliseid neist kasutatakse liiga palju või liiga vähe, ning parandada ressursside eraldamist, kohandades oma sõidukipargi suurust. Lisaks sellele näevad töötajad, millised sõidukid on reserveerimiseks saadaval ja saavad neid platvormi kaudu broneerida, mis muudab igapäevase töö sujuvamaks.3. Säästliku liikluskultuuri arendamine

Liikluskultuur on üks sõidukipargi jätkusuutlikkuse tegureid, millest sageli mööda vaadatakse. See on aga oluline tegur, sest liigne tühikäigul töötamine, äkiline pidurdamine, kiirendamine ja eriti kiiruse ületamine mõjutavad otseselt kütusekulu. Näiteks võib kiiruse vähendamine 8–16 km/h vähendada kütusekulu 7–14% võrra, mis mõjutab oluliselt heitkoguseid.Meie juhtide käitumise jälgimise lahendus annab hinnangu iga juhi tulemuslikkuse kohta, võimaldades tuvastada konkreetseid aspekte, mida nende käitumises parandada. Pea meeles, et jätkusuutliku sõidukipargi suunas liikudes loeb iga väike tegevus!

Kuvatõmmis juhtide käitumise lahendusest Maponi platvormil, mis näitab säästliku sõidu aspekte ja juhtide hinnanguid.
Maponi juhtide käitumise lahendus.

4. Sõidukite broneerimise kasutuselevõtmine sõidukipargi jätkusuutlikkuse parandamiseks

Sarnaselt sõidukipargi tõhususe lahendustele aitab ka sõidukite broneerimine liikuda jätkusuutliku sõidukipargi suunas, optimeerides olemasolevate sõidukite kasutamist. Maponi sõidukite broneerimise lahenduse abil saad vaadata kõigi sõidukite asukohta, hinnata, milliseid neist kasutatakse liiga palju või liiga vähe, ning parandada ressursside eraldamist, kohandades oma sõidukipargi suurust. Lisaks sellele näevad töötajad, millised sõidukid on reserveerimiseks saadaval ja saavad neid platvormi kaudu broneerida, mis muudab igapäevase töö sujuvamaks.

Inimene kasutab mobiilseadmes Maponi sõidukite broneerimise lahendust, et kontrollida sõiduki saadavust ja see broneerida.

5. Digivormide kasutamine säästvaks sõidukipargi haldamiseks

Tulenevalt äriprotsesside ja ka muude toimingute digitaliseerimisest otsustavad paljud ettevõtted paberdokumentidest loobuda. Sinu sõidukipark ei tohiks olla erand – sul on võimalus muuta oma äritegevus jätkusuutlikumaks, minnes üle Maponi digivormidele! Selle lahenduse abil saad luua kohandatud vorme ja muuta olemasolevaid vormimalle vastavalt vajadustele. Kuna lahendus on integreeritud meie Mapon GO mobiilirakendusega, saavad sinu töötajad vorme igal ajal täita ja allkirjastada.

Kuvatõmmis Maponi digivormide lahendusest, mis on kuvatud veebiplatvormil ja mobiilseadmes.
Maponi platvormi digivormide jaotis veebi- ja mobiilikasutajatele.

Pea meeles – keskkonnasäästlikuks muutumine võtab aega. Kuid iga selles suunas tehtud samm viib meid jätkusuutlikumasse maailma. Kui soovid rohkem teada meie lahendustest ja sellest, kuidas need aitavad sul liikuda säästva sõidukipargi haldamise suunas, võta ühendust meie meeskonnaga!