Takuuehdot

Nämä takuuehdot määräävät, AS Maponin, rek. Nro 40003800531 (“Mapon“, “me”) antaman takuun asiakkailleen myydyille Mapon-laitteille ja -tuotteille.

1. Mikä on takuu

1.1. Takuu on lupaus vaihtaa viallinen tuote, harkintamme mukaan, toimivaan, korjata virhe, tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin ilman erillistä korvausta, jos tuote ei ole sopimuksessa tai ilmoituksessa kuvattu, eikä takuurajoituksia ilmene (esim. takuuajan tai muiden rajoitusten vuoksi). Jos todetaan, että takuukorjaus ei ole mahdollista, tuote vaihdetaan uuteen.

1.2. Takuuasioissa asiakkaan on oltava yhteydessä Maponiin, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa, suomi@mapon.com.

2. Takuun laajuus

2.1. Mapon myöntää tuotetakuun, jos vika tuotteessa, tai vaurioituminen johtuu tuotteen valmistus- tai raaka-ainevirheestä, tai jos tuote asennetaan epäonnistuneesti meidän toimestamme.

2.2. Mapon täyttää takuuvelvoitteensa näissä takuuehdoissa mainituissa tapauksissa (edellyttäen, että tuotteet sijaitsevat Suomen valtion alueella).

2.3. Vaihdetut tuotteet tai osat siirtyvät Maponin omaisuudeksi. Jos vialliset tuotteet tai osat vaihdetaan, takuuaika ei ala uudelleen, vaan jatkuu alkuperäisestä päivämäärästä.

3. Takuuaika

3.1. Takuu alkaa sillä päivämäärällä, jona tavara on toimitettu tai luovutettu asiakkaalle.

3.2. Takuuaika on 1 (yksi) vuosi, jos asiakkaana on oikeushenkilö, tai jos tavara on ostettu asiakkaan taloudelliseen tai ammatilliseen toimintaan liittyvään tarkoitukseen. Takuuaika on 2 (kaksi) vuotta, jos asiakkaana on kuluttaja (yksityishenkilö, joka on ostanut tuotteen muuhun tarkoitukseen kuin taloudelliseen tai ammatilliseen toimintaan).

3.3. Tietyt tuotteet tai osat voivat olla valmistajiensa asettamien rajoitusten ja lyhyempien takuuaikojen alaisia näiden tuotteiden ja osien (esim. paristot, akut) kulumisen, sekä käyttöikään vaikuttavien ulkoisten tekijöiden (esim. kosteus, lämpötila, käyttöintensiteetti) vuoksi.

4. Takuurajoitukset

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

4.1. sarjanumero tai sinetti on vioittunut;

4.2. tuote on mekaanisesti vaurioitunut;

4.3. joku (muu kuin Mapon tai sen valtuutetut edustajat) on yrittänyt korjata vikaa, muuttaa tuotteen rakennetta tai vaihtaa tuotteen osia;

4.4. vahinko on aiheutunut luonnonkatastrofista (tulva, myrsky, salamanisku, tulipalo, maanjäristys jne.);

4.5. vahinko on aiheutunut vierasesineistä, nesteistä, hyönteisistä tai jyrsijöistä;

4.6. vaurio on aiheutunut syöttöjännitteestä, standardien vastaisesta tietoliikenteestä, nopeista lämpötilanvaihteluista tai muista paikallisista tai ulkoisista tekijöistä (noki, savu, pöly, kosteus);

4.7. jos tuotetta ei käytetä Mapon-järjestelmän kanssa, vaan jonkin kolmannen osapuolen järjestelmän kanssa;

4.8. jos tuote ei toimi matkapuhelinoperaattoreiden toiminnan tai toimimattomuuden vuoksi ja jos matkapuhelinoperaattori ei pysty varmistamaan osittaista tai täydellistä palveluntarjontaa.