Kreiss ir Latvijas uzņēmums ar filiālēm visā pasaulē, tajā skaitā skaitā Norvēģijā, Krievijā, Beļģijā un Kazahstānā. Tas bez šaubām ir viens no lielākajiem kravu pārvadājumu uzņēmumiem Eiropā. Tā autoparkā ir aptuveni 1400 kravas automašīnu un 1700 piekabju ar dzesēšanas iekārtām. Uzņēmumam attīstoties, rodas dažādi izaicinājumi.

Uzturot tik lielu un pastāvīgi augošu autoparku, sekošana līdzi sūtījumiem un temperatūras uzraudzība kļūst arvien sarežģītāka. Turklāt pastāv gan autovadītāju, gan birojā strādājošo dispečeru kļūdu risks.

Ieviešot Mapon attālinātas dzesēšanas iekārtu datu ieguves un integrācijas risinājumu, Kreiss ir ievērojami palielinājis savu konkurētspēju un uzstādījis jaunu latiņu atdzesētu preču piegādes nozarē. Uzņēmumam izdevies arī automatizēt daudzus iekšējos dzesēšanas iekārtu apkopes un temperatūras uzraudzības procesus.

Pirmais izaicinājums: datu nodošana klientiem

Laiks, kad klienti bija gatavi gaidīt līdz sūtījuma saņemšanas brīdim, lai apskatītu dzesēšanas iekārtas temperatūras izdruku, ir pagājis. Kreiss, kā inovatīvs uzņēmums, to saprata ātri. Tāpēc klientiem tiek piešķirta izsekošanas saite, kuru atverot, uzrādās viegli pārskatāmi grafiki ar tādiem datiem kā iestatītā temperatūra, darbības režīms un gaisa atgriezeniskās plūsmas temperatūra. Klienti var sekot līdzi datiem reāllaikā. Tādējādi, ja rodas kādas problēmas ar sūtījumu, nav nepieciešams analizēt garas papīra izdrukas. Tā vietā var ātri un ērti pārskatīt grafikus.

Otrais izaicinājums: tehniskas problēmas ceļā

Ieviešot risinājumu, Kreiss izdevās arī atrisināt daudz ar cilvēku kļūdām saistītu problēmu ceļā. Dažas no visizplatītākajām kļūdām:

  • Pozitīvu un negatīvu skaitļu sajaukšana (piemēram, +6 °C vietā dzesēšanas iekārta tiek iestatīta uz -6 °C);
  • Kļūdaina komata izlaišana vai pievienošana (piemēram, +6 °C vietā dzesēšanas iekārta tiek iestatīta uz 0,6 °C).

Šādas kļūdas var novest pie ievērojamiem kravas bojājumiem.

Papildus cilvēku kļūdu novēršanai Kreiss atrisināja arī vairākas problēmas, ko braukšanas laikā izraisa dzesēšanas iekārtu kļūmes. Turklāt tagad autovadītāji uzreiz var veikt vienkāršus remontdarbus. Birojā esošajam tehniķim ir pieeja dzesēšanas iekārtas datiem un tāpēc autovadītājiem var izskaidrot nepieciešamās darbības, lai kļūmes novērstu.

Trešais izaicinājums: temperatūras uzraudzība

Kreiss ir iekšēja sūtījumu plānošanas un dispečervadības sistēma, kurā katram sūtījumam iespējams iestatīt nepieciešamos dzesēšanas iekārtas parametrus. Šie dati tiek nosūtīti uz Mapon izsekošanas platformu un attēloti kā brīdinājumi. Ja noteiktā laika posmā temperatūra vai darbības režīms nav iestatītajā diapazonā, tiek attēlots brīdinājums, kas parādās arī Kreiss iekšējā sūtījumu pārvaldības sistēmā. Šāds risinājums nodrošina pilnu temperatūras uzraudzības automatizāciju.

Turklāt Mapon ir izstrādājis iespēju, kas ļauj izmantot brīdinājumu sistēmu sūtījumu atdzesēšanas vajadzībām. Reizēm krava ir jāpiegādā 4 °C temperatūrā, taču iekraušanas brīdī tā nav atdzesēta līdz vajadzīgajai temperatūrai. Ja šoferis iestata 4 °C temperatūru, kad faktiskā kravas temperatūra ir aptuveni 15 °C, dzesēšanas iekārta var atdzesēt nodalījumu zem 0 °C, kas var izraisīt kravas bojājumus.
Mapon sistēmai ir iebūvēts mehānisms, kas automātiski izveido brīdinājumu gadījumos, kad temperatūra ir jāsamazina pakāpeniski, lai atdzesētu kravu, to nesabojājot.

Ceturtais izaicinājums: apkopes plānošana

Tiklīdz dzesēšanas iekārta izveido brīdinājuma kodu, tas tiek nosūtīts uz Kreiss iekšējo apkopes plānošanas sistēmu, ļaujot dzesēšanas iekārtas tehniķiem pieņemt lēmumus par turpmāku rīcību. Tehniķi var ieplānot un ievadīt plānošanas sistēmā apkopes darbu grafiku vai sazināties ar vadītāju un sniegt konsultācijas par tūlītēju problēmas novēršanu. Mapon programmatūra ietver arī informāciju par tuvākajiem Carrier un Thermo King apkopes centriem, kas ir noderīgi steidzamu problēmu gadījumā.