Nodrošināt mūsu klientiem precīzus un skaidri saprotamus datus ir mūsu galvenais uzdevums, taču tikpat svarīgi ir rūpēties par datu drošību. Šī iemesla dēļ vienmēr esam atbildīgi izturējušies pret informācijas aizsardzību un regulāri ieviesuši un pārskatījuši uzņēmumā pieņemtos drošības pasākumus. 

Pēc nesen veiktā audita Mapon Latvija ir saņēmis ISO 27001 standarta sertifikātu, kas apliecina labāko prakšu ievērošanu klientu un uzņēmuma datu pārvaldībā. ISO 27001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma informācijas drošības pārvaldības sistēmas izveidošanai, ieviešanai, uzturēšanai un uzlabošanai. Tas ietver arī informācijas drošības risku novērtēšanu. Šis standarts dod mums iespēju pārskatīt mūsu datu apstrādes procesus un pārliecināties, ka tie atbilst starptautiski atzītajām drošības prasībām.

Mapon direktors Ingus Rūķis skaidro, kāpēc mēs izlēmām veikt ISO 27001 sertifikācijas procesu: “Mēs strādājam ar sensitīviem datiem un saprotam, cik vērtīga šī informācija ir mūsu klientiem, tāpēc tās aizsardzība ir bijis viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem jau kopš darbības pirmsākumiem. Tas pieprasa būt proaktīviem – regulāri apzināt potenciālās ievainojamības un tās novērst. ISO standarts noteikti palīdz to realizēt, jo sniedz ieskatu no uzņēmuma ārpuses.”

“Sertifikācija šķita kā loģisks nākamais solis tam, ko jau līdz šim esam sasnieguši datu aizsardzības jomā.

Tas reizē ir gan labs tests, lai novērtētu, cik veiksmīgi esam ieviesuši labākās prakses savā ikdienas darbā, gan iespēja to apliecināt arī mūsu klientiem un partneriem. Šis process nav bijis vienkāršs vai ātrs, tomēr liela uzmanības pievēršana detaļām, mūsuprāt, ir ļoti vērtīga ilgtermiņā, jo dod papildu pārliecību visiem platformas lietotājiem,” viņš turpina.

Šobrīd audits veikts tikai mūsu Latvijas birojā, tāpēc arī sertifikāts ir attiecināms tikai uz Mapon Latvija, taču visās Mapon filiāles un birojos tiek ievēroti vieni un tie paši drošības pasākumi, un nākotnē plānojam veikt auditus arī citās Mapon filiālēs. Ja tev ir kādi jautājumi par ISO 27001 standartu un sertifikātu, droši sazinies ar mums, rakstot uz info@mapon.com!