Privātuma politika

Laipni lūgti Mapon Privātuma politikā!

Mapon patiesi ciena savu lietotāju privātumu un pilnībā apņemas aizsargāt lietotāju personas datus, kā arī izmantot tos atbilstīgi juridiskajām saistībām. Šajā privātuma politikā ir aprakstīts veids, kādā mēs apstrādājam personas datus, kā arī norādītas mūsu klientiem un citiem datu subjektiem pieejamās tiesības. Mapon apstrādās saņemtos personas datus tikai šajā privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem.

Izmantojot jebkuru mūsu Pakalpojumu vai piekļūstot un lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat šajā privātuma politikā izklāstītajiem noteikumiem, Sīkdatņu politikai, pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, kā arī citiem noteikumiem un politikām, kas publicētas mūsu tīmekļa vietnē, vai par kādiem jūs un Mapon esat vienojušies. Ja jūs nepiekrītat šai privātuma politikai, jums ir jāatstāj šī tīmekļa vietne un jāizbeidz lietot jebkādus mūsu Pakalpojumus.

1. Informācija, ko mēs apstrādājam
1.1. Informācija no mūsu klientiem

Jūs kā klients sniedzat Mapon norādījumus personas datu apstrādei un nosakāt Mapon veiktās personas datu apstrādes nolūkus un vispārīgos līdzekļus. Lai mēs varētu jums sniegt pakalpojumus, piemēram, apstiprināt jūsu identitāti, sazināties ar jums un nosūtīt jums rēķinus, mēs ievācam tādus datus kā vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adreses un tālruņa numuri, maksājuma informācija, kā arī cita informācija, ko jūs sniedzat mums.

Lai mēs varētu sniegt jums mūsu pakalpojumus, lai nodrošināt atbalstu šādiem pakalpojumiem, lai labāk jūs apkalpotu un uzlabotu mūsu pakalpojumus vai ieviestu jaunus, mēs apstrādājam datu subjektu personas datus, kurus jūs mums sniedzat, piemēram, transportlīdzekļu vadītāju personas datus, informāciju par transportlīdzekli, tā atrašanās vietu, pārvietošanās maršrutiem, kā arī citu informāciju, kuru jūs kā klients esat izvēlējies apstrādāt jums sniegto pakalpojumu ietvaros, kas sīkāk norādīta jūsu Mapon klienta kontā.

Ja jūs izmantojat pakalpojumu fizisku personu personas datu apstrādei un nododat mums personas datus (piemēram, jūsu uzņēmums izmanto Mapon sava autoparka pārvaldīšanai un nodod mums uzņēmuma pārstāvju personas datus un uzņēmuma transportlīdzekļu vadītāju personas datus), jūs apliecināt, ka šie personu dati ir likumīgi iegūti un apstrādāti, proti, jūs esat saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas vai arī ir cits tiesisks pamats personas datu apstrādei, tostarp, bet ne tikai Mapon un citu trešo personu, kuras Mapon izmanto pakalpojumu sniegšanai, veiktajai visu attiecīgo personas datu apstrādei.

Ar jūsu atļauju mēs varam izmantot personas datus arī citiem nolūkiem.

Uzsākot izmantot mūsu pakalpojumus, mēs varam apstrādāt jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums informatīvus materiālus, piemēram, jaunumus, reklāmu u.tml. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas, sekojot norādēm mūsu e-pasta vēstulēs. Jūsu e-pasta adreses joprojām tiks apstrādātas, lai nosūtītu jums paziņojumus, kas ir būtiski pakalpojumu sniegšanai.

1.2. Informācija no Mapon tīmekļa vietnes apmeklētājiem un lietotājiem

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, izmantojot mūsu pakalpojumus, lūdzot klientu atbalstu vai piesakoties mūsu bloga rakstu saņemšanai, mēs varam ievākt un apstrādāt ar jums saistītu informāciju.

Lai nodrošinātu jums labāku klienta pieredzi un uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs varam ievākt tādu informāciju kā jūsu IP adrese, kā un kad jūs piekļūstat jūsu kontam, ierīces un pārlūkprogrammas informāciju, tīkla savienojumu un citu informāciju, kas var tikt ievākta, izmantojot sīkdatnes vai citu mūsu izmantotu tehnoloģiju. Vairāk informācijas par to, kā izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē, lasiet mūsu Sīkdatņu politikā.

Lai nodrošinātu netraucētu klientu atbalstu, mēs apstrādājam informāciju, ko jūs sniedzat mūsu tīmekļa vietnē, e-pasta vēstulēs vai, izmantojot citus saziņas līdzekļus. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu vārdu, e-pasta adresi, IP adresi, kā arī jebkādu citu informāciju, ko jūs sniedzat ar mums. Mēs šo informāciju izmantojam, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu pakalpojumus un atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Piesakoties mūsu bloga rakstu saņemšanai, mēs apstrādājam jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums informatīvus materiālus, piemēram, jaunumus, reklāmu u.tml. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas, sekojot norādēm mūsu e-pasta vēstulēs.

2. Personas datu nodošana trešajām personām

Lai varētu nodrošināt jums savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, lai nodrošinātu hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus, saziņas un satura piegādes tīklus, datu un kiberdrošības pakalpojumus, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu apstrādes pakalpojumus, krāpniecības atklāšanas un novēršanas pakalpojumus, tīmekļa analīzi, e-pastu izplatīšanas un pārraudzības pakalpojumus, sesijas ierakstīšanas pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus, mūsu juridiskajiem un finanšu padomniekiem, un citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama (kopā saukti Trešās personas pakalpojumu sniedzēji). Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai minimālu nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot mūsu pakalpojumus un uzņēmējdarbību, un var to izmantot tikai šādiem nolūkiem. Mēs kopīgosim personas datus tikai ar tādiem Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības.

Ja, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs nododat mums personas datus, piemēram, izmantojat pakalpojumus kā uzņēmums vai citas juridiskas personas vārdā un/vai pakalpojumi tiek izmantoti, lai apstrādātu trešo personu personas datus, jūs mums sniedzat neatsaucamu atļauju pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos izmantot jebkuru Trešās personas pakalpojumu sniedzēju pēc mūsu ieskatiem.

Mapon atbild par Mapon attiecīgo datu apstrādei piesaistītu Trešās personas pakalpojumu sniedzēju veiktu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Noteiktos apstākļos mums var būt nepieciešams izpaust informāciju trešajām personām, lai ievērotu juridiskās prasības un atbildētu uz likumīgiem tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, kā arī mūsu vai trešo personu likumīgo interešu aizstāvībai.

3. Saglabāšanas periodi

Mēs varam saglabāt jūsu personas datus un jūsu sniegtus trešās personas datus tik ilgi, kamēr starp mums pastāv savstarpējas attiecības, uzturot jūsu Mapon kontu, vai citādi, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu jums.

Izbeidzot attiecības ar mums, izdzēšot Mapon kontu vai citādi pārtraucot izmantot mūsu Pakalpojumus, mēs pēc klienta izvēles izdzēsīsim vai atdosim klientam visus personas datus un dzēsīsim esošās kopijas, ja vien piemērojamos tiesību aktos nav paredzēta personas datu saglabāšana. Piemēram, mēs varam turpināt saglabāt jūsu un jūsu iesniegto trešo personu personas datu kopijas, kas pamatoti nepieciešamas, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, risinātu mūsu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumsaistības un/vai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.

4. Datu subjekta tiesības

Ja jūs atrodaties Eiropas Ekonomiskajā Zonā, saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumiem, jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, autorizējoties jūsu Mapon kontā vai sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju. Turklāt, ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Ja jūs esat datu subjekts, kura personas datus mums ir sniedzi klients, lūdzu sazinieties ar attiecīgo klientu savu iepriekš minēto datu subjekta tiesību īstenošanai. Ja datu subjekts nosūta savu tiesību īstenošanas pieprasījumu tieši Mapon, Mapon šādu pieprasījumu nekavējoties pārsūtīs klientam. Mapon neatbildēs uz jebkādām tieši no datu subjektiem saņemtu sūdzībām vai pieprasījumiem bez iepriekšējas klienta rakstveida atļaujas.

5. Informācijas drošība

Mēs izmantojam pamatotus un atbilstīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzībai, kā to nosaka piemērojamie tiesību akti datu aizsardzības jomā.

Diemžēl, neviena datu nodošana vai uzglabāšanas sistēma nav 100% droša, tādēļ mēs nevaram garantēt absolūtu informācijas drošību. Mēs iesakām jums rūpēties par jūsu rīcībā esošajiem personas datiem, kurus apstrādājat tiešsaistē, un uzstādīt stipras paroles jūsu Mapon kontam, ierobežot piekļuvi jūsu datoram un pārlūkprogrammai, izrakstoties pēc sesijas beigām, kā arī izvairoties sniegt mums sensitīvu informāciju, kuras izpaušana, pēc jūsu domām, var nodarīt būtisku kaitējumu.

Visi Mapon pilnvarotie darbinieki, kas iesaistīti jūsu un trešo personu personas datu, ko esat mums piegādājis, apstrādē ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes prasības un nepiekļūt jūsu personīgajiem datiem vai tos citādi apstrādāt bez jūsu atļaujas, izņemot nolūkā sniegt jums mūsu Pakalpojumus.

Personas datu pārkāpuma gadījumā mēs jūs kā klientu informēsim atbilstīgi spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem un sniegsim pamatoti sagaidāmu palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu un uzraudzības iestāžu un klienta datu subjektu (trešo personu) informēšanu par šādiem personas datu pārkāpumiem.

Ciktāl tas būs iespējams saskaņā ar personas datu apstrādes būtību, mēs palīdzēsim jums kā klientam ar atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai jūs varētu izpildīt savus tiesību aktos noteiktos pienākumus, piemēram, atbildēt uz pieprasījumiem par datu subjektu tiesību īstenošanu, ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumu.

6. Datu apstrādes revīzija

Mapon piekrīt pēc klienta pieprasījuma sniegt pietiekamu informāciju, lai pierādītu atbilstību šajā privātuma politikā noteiktajām saistībām. Ja sniegtā informācija saskaņā ar klienta pamatotu atzinumu nenodrošina pietiekamu informāciju, lai apstiprinātu Mapon atbilstību šai privātuma politikai, tad Mapon piekrīt atļaut datu apstrādes revīzijas un līdzdarboties tajās.

Šādas revīzijas var veikt neatkarīga trešā persona ar labu reputāciju tirgū, kurai ir pieredze un kompetence veikt datu apstrādes revīzijas, kam piekritis gan klients, gan Mapon. Šāda revīzija tiks veikta laikā, par ko mēs ar klientu esam vienojušies, 2 (divu) mēnešu laikā no brīža, kad klients rakstveidā pieprasījis revīziju. Revidentam būs jāparaksta konfidencialitātes līgums, kas ietver pienākumu neizpaust uzņēmējdarbības informāciju savos revīzijas ziņojumos, kas tiks izsniegts arī mums. Revīzija tiks veikta standarta darba laikā Mapon darba dienās, netraucējot Mapon uzņēmējdarbību. Klientam ir tiesības pieprasīt revīziju reizi 2 gados. Jebkādas ar šādu revīziju saistītās izmaksas sedz klients.

7. Reglamentējošie tiesību akti

Šo privātuma politiku reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti, un jebkuras ar šo Privātuma politiku saistītās prasības vai tiesvedība (arī tās, kas izriet no ārpuslīgumiskiem strīdiem vai pretenzijām) tiks iesniegtas Rīgas, Latvijas tiesās.

8. Personas datu starptautiskā nosūtīšana

Mapon darbojas Latvijas Republikā, taču Mapon ir tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nosūtīt datus Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas un kas palīdz Mapon nodrošināt un uzlabot savus pakalpojumus un uzņēmējdarbību.

Ja mēs nosūtīsim personas datus ārpus Latvijas Republikas, mēs ievērosim visas piemērojamo tiesību aktu prasības, piemēram, nosūtīsim personas datus tikai tādiem mūsu partneriem, kas ir uzņēmušies atbilstošas datu apstrādes un aizsardzības prasības un kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai ir snieguši atbilstošas garantijas.

9. Izmaiņas privātuma politikā

Mēs varam periodiski grozīt šo privātuma politiku, piemēram, gadījumos, kad mēs ieviešam jaunus pakalpojumus vai jaunas funkcijas. Šīs privātuma politikas grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir augšupielādēti šajā lapā.

Tādēļ mēs iesakām jums pārbaudīt šo lapu laiku pa laikam. Turpinot lietot mūsu pakalpojumus vai citādi sniedzot mums personas datus pēc šīs politikas grozījumu veikšanas, jūs piekrītat atjauninātajiem privātuma noteikumiem.

10. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo privātuma politiku, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzībā attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz info@mapon.com vai izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

SIA "Mapon"

Kam: Datu aizsardzības speciālists

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6B,

Rīga, LV-1004, Latvija

Sīkdatņu politika

Izmantojot Mapon tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā Sīkdatņu politikā aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem?

1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, jums apmeklējot mūsu mājas lapu. Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles (piemēram, ierakstīšanās informāciju un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs vieglāks un vietne jums noderīgāka.

2. Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādītās sīkdatnes var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

Obligātās sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes ir svarīgas, jo nepieciešamas netraucētas tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams nodrošināt savienojumu ar lietotāju profilu un pilnā apmērā izmantot tīmekļa vietni. Šādas sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes tiek uzglabātas lietotāja ierīcē līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai.

Funkcionālās sīkdatnes.

Šādas sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnīgu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi izmantot mūsu tīmekļa vietni un personalizēt to. Funkcionālās sīkdatnes saglabā lietotāja izvēles un nodrošina atsevišķas funkcijas. Piemēram, lai nodrošinātu “Atcerēties mani” funkcionalitāti, kas ļauj lietotājam ievadīt savu e-pastu un paroli tikai vienu reizi. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.

Analīzes sīkdatnes.

Šādas sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju mijiedarbību ar mūsu tīmekļa vietni, piemēram, kuras sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kuri pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Ievāktā informācija tiek izmantota analīzes nolūkos, lai saprastu, kas lietotājus interesē un kā padarīs tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku. Analīzes nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.

Mērķorientētas sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē, lai individuāli jums un jūsu interesēm pielāgotu mārketingu un nākotnē sniegtu jums personalizētus pakalpojumus. Šīs sīkdatnes atceras, ka jūs apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni, un var tikt izmantots, lai parādītu jums sociālajos medijos un citās vietnes personalizētu reklāmu. Mērķorientētas reklāmas nolūkos mēs varam izmantot trešo personu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē.

Trešo personu sīkdatnes.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumiem, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Mēs nekontrolējam trešo personu sīkdatnes un vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma politiku varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet nākamo Sīkdatņu politikas sadaļu.

Piemēram, mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības ar mūsu tīmekļa vietnes saturu mērījumiem. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības.

Mēs varam arī izmantot Facebook pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.

3. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu saglabāt jūsu ierīcē sīkdatnes, varat izdzēst visas pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes un iestatīt pārlūkprogrammu bloķēt saglabātās sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas “palīdzība” mūsu pārlūkprogrammā, jūs varat atrast norādes, kā neļaut pārlūkprogrammai saglabāt sīkdatnes, kā arī kādas sīkdatnes jau ir saglabātas un, ja vēlaties, dzēst tās. Izmaiņas iestatījumos veicamas katrai jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas Mapon tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

Jūs varat arī atsevišķi atteikties no jūsu vietnes darbības pieejamības Google analytics, uzstādot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu, kas nepieļauj vietnes apmeklējuma informācijas apmaiņu ar Google Analytics. Saite uz pievienojumprogrammu un plašāku informāciju: https://support.google.com/analytics/answer/181881.

Turklāt, ja vēlaties atteikties no uz interešu pamata balstītas uzvedības reklāmas, jūs varat to izdarīt, izmantojot vienu no šiem rīkiem, pamatojoties uz reģionu, kurā jūs atrodaties. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir trešās personas rīks, kas saglabās savas sīkdatnes jūsu ierīcē, un Mapon nekontrolē un nav atbildīgs par to Privātuma politiku. Vairāk informācijas par iespējām atteikties:

4. Izmaiņas Sīkdatņu politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā. Šīs Sīkdatņu politikas grozījumu un/vai papildinājumi stāsies spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

Turpinot izmantot mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām.

5. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādu jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzībā attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, rakstot uz info@mapon.com vai izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju:

SIA “Mapon”

Kam: Datu aizsardzības speciālists

Adrese: Ojāra Vācieša iela 6B,

Rīga, LV-1004, Latvija

Šī Sīkdatņu politika stājas spēkā 2018. gada 24. maijā.