Trešdien, 28. jūlijā darba vizītē Mapon viesojās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, lai iepazītos ar uzņēmumu un pārrunātu autoparka pārvaldības un citu tehnoloģiju izmantošanu vides uzlabošanai.

Vizītes sākumā Mapon direktori Andris Dzudzilo un Ingus Rūķis iepazīstināja ministru ar uzņēmuma darbību, tā piedāvātajiem produktiem un risinājumiem – degvielas kontroli, digitālo tahogrāfu datu lejupielādi, kā arī citiem risinājumiem, kas šobrīd atrodas izstrādes stadijā, un to izmantošanu privātajā un valsts sektorā.

Tāpat notika sarunas par Covid-19 ietekmi uz darba vidi, tajā skaitā attālināto darbu, kā arī reģionālo attīstību un talantu piesaisti reģionos – Mapon direktori dalījās pieredzē par sadarbību ar Cēsu digitālo centru, iesaistoties potenciālo darbinieku apmācībās.

Sarunas dalībnieki apsprieda arī atvērtos datus un to svarīgo nozīmi mūsdienu pasaulē.

“Prieks, ka valsts pārvaldē ir cilvēki, kas izprot atvērto datu nozīmi un mērķtiecīgi strādā pie valsts pārvaldē esošo datu atvēršanas privātajam sektoram. Tas redzams gan nesenajā uzņēmumu reģistra datu atvēršanā, gan adrešu datu atvēršanā, kas būtiski atvieglos darbu gan Mapon, gan arī daudziem mūsu klientiem,”

stāsta uzņēmuma direktors Ingus Rūķis.

Pārrunu laikā tika apspriesta arī virkne tematu saistībā ar transporta sektoru, emisiju, vides un ilgtspējas jautājumiem, un kāds varētu būt Mapon ieguldījums Latvijas klimata mērķu sasniegšanā.

Vizīte uzņēmumā Mapon bija vērtīga, gan iepazīstoties ar to, kā tehnoloģiski inovatīvas idejas pārtapušas veiksmīgā biznesā, gan pārrunājot valsts sektora un komersantu sadarbības iespējas par to, kā veiksmīgāk pilnveidot digitālos risinājumus un veicināt datu apmaiņu. Spriedām par to, kā ministrijas virzītā atvērto datu koplietošanas politika, var kļūt par labu pamatu inovatīvu ideju un uzņēmējdarbības veicināšanai, neaizsargājamiem datiem ieviešot principu atvērts pēc noklusējuma, kā arī attīstot datu apmaiņas tehnoloģiskās iespējas. Tāpat ministrijā kā augstas prioritātes mērķis, kam iezīmēts apjomīgs finansējums, ir digitālo prasmju pilnveide gan sabiedrībā kopumā, gan speciālistu vidē, kas tehnoloģiju uzņēmumiem ir īpaši būtiski jaunu darbinieku piesaistē un produktu radīšanā,” tā izsakās ministrs.

Mapon pateicas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par vizītei veltīto laiku un produktīvajām pārrunām.